Lappeenrannan korkeakouluissa palataan lähiopetukseen

Suurimmat massakurssit pyritään toteuttamaan edelleen verkko-opetuksena.

Lappeenranta
Opiskelijoita
Kampuksilla jatketaan myös tehostettua siivousta yhteisesti käytössä olevissa tiloissa, kuten auloissa, wc-tiloissa, ravintoloissa ja kahviloissa.Kare Lehtonen/Yle

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat uuden lukuvuoden lähiopetuksessa. Korkeakoulut avaavat kampukset opiskelijoille maanantaina 17.8.

Lähiopetus halutaan mahdollistaa etenkin kursseilla, joilla se on oppimisen kannalta välttämätöntä. Myös uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät toteutetaan kampuksilla.

Luokkatilat eivät ole käytössä täysin, vaan täyttökapasiteetissa noudatetaan opetuksen ja tenttien osalta 50–70 prosentin periaatetta.

Suurimmat massakurssit pyritään toteuttamaan verkko-opetuksena. Muilla kursseilla sovelletaan lähi- ja etäopetusta yhdistävää opetusta sekä monimuoto-oppimista.

LUTin ja LABin opiskelijavaihtotoimintaa toteutetaan Suomen ulkoministeriön suositusten ja vastaanottavien korkeakoulujen ohjeiden mukaisesti.

Koronariskiä vähennetään varotoimilla

Korkeakouluissa pyritään minimoimaan tartuntariskejä muun muassa tarjoamalla henkilökunnan käyttöön muovivisiirejä erilaisissa palvelutilanteissa. Myös kirurgisia suu-nenäsuojaimia suositellaan henkilökunnalle ja opiskelijoille tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Opiskelijoiden ja työntekijöiden on myös käytettävä rakennuksiin sisään tullessaan sähköistä avaintaan, jotta koronalle altistuneita henkilöitä pystytään tarvittaessa jäljittämään.

Lue lisää:

Kaakkois-Suomen korkeakoulut valmistautuvat palaamaan lähiopetukseen syyslukukauden alkaessa – varasuunnitelmia on silti pakko tehdä