Hattula vähentää johtajiensa määrää ja perustaa uusia virkoja – uusiin tehtäviin myös ulkoinen haku

Työmarkkinalakimiehen mukaan virat eivät voi olla määräaikaisia, kuten valtuusto olisi halunnut.

Hattula myllää kunnan organisaatiotaan. Kuva: Yle

Hattulan organisaatiouudistus etenee vaikeuksista huolimatta. Kunnanhallitus päätti, että kahta uutta toimialajohtajaa haetaan myös ulkoisesti.

Uudet tehtävät ovat elinvoima- ja hyvinvointijohtajan virat, joilla korvataan lakkautettavat teknisen johtajan, sivistysjohtajan ja perusturvajohtajan virat.

Ulkoisen haun käynnistämiseen päädyttiin nykyisten toimialajohtajien haastattelujen jälkeen. Kaikki nykyiset viranhaltijat haluavat jatkaa toimialajohtajina myös uudessa organisaatiossa. Kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistosta sekä Hattulan kehitysjohtajasta koostunut haastatteluryhmä kuitenkin päätti, että valintojen tekemiseksi on tarpeen haastatella laajempaa joukkoa.

Hattulan kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti kokouksessaan perjantaina 31. heinäkuuta.

Kolmen viran lakkauttaminen astuu voimaan, kun nykyisille viranhaltijoille on osoitettu uudet virat organisaatiossa.

Kunta perustaa myös kolme uutta päällikön virkaa osana organisaatiouudistustaan. Uudet virat ovat kaavoituspäällikkö, sosiaalipalvelupäällikkö ja johtava rehtori. Paikat on tarkoitus täyttää, kun uudet johtajapallit on miehitetty.

Uusien johtajien määräaikaisuus vastoin lakia

Alun perin kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa, että uusista johtajapesteistä tehdään viideksi vuodeksi määräaikaisia. Kunnanhallitus kuitenkin päätti palauttaa päätöksen valtuustolle uuteen käsittelyyn, koska määräaikaisuuksille ei ollut riittävän vankkaa laillista perustetta.

KT Kuntatyönantajien työmarkkinalakimiehen antama lausunto asiaan on samoilla linjoilla. Viranhaltijalain perusteluissa todetaan, että työn ollessa pysyvää, viranhaltija otetaan toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Lain mukaan näin tulisi toimia, vaikka viraston tai laitoksen toiminta keskeytyy kokonaan tai osittain tietyksi ajaksi toiminnan luonteen vuoksi. Esimerkiksi tuntiopettajaa ei voida ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen, jos työ kestää useampi lukuvuosia.

Näin ollen Hattulalla ei ole viranhaltijalain mukaista perustetta täyttää toimialajohtajien virkoja määräaikaisesti, Kuntatyönantajien lakimies toteaa. Hänen mukaansa lakisääteiseen palvelutuotantoon liittyvän toimialan johtotehtäviä ei voida pitää määräaikaisena projektina.

Ongelmallista olisi myös, että määräaikaisuuden vuoksi pätevimmät hakijat jäisivät pois.