#Metoo nosti esiin kulttuurialan väärinkäytökset – Suomeen ehdotetaan eettisen toimielimen perustamista

Eettinen toimielin voisi jakaa moitteita tai huomautuksia.

Selvityshenkilö ehdottaa kulttuurialan eettisen toimelimen perustamista Suomeen. Kuva: AOP

Kulttuurialalle pitäisi perustaa eettinen toimielin. Asiaa ehdotetaan kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk.) tänään jätetyssä selvityksessä. Sen on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön entinen virkamies Jukka Liedes.

Kyseessä olisi itsenäinen ja riippumaton yksikkö, joka sijoitettaisiin Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen. Taike jakaa valtion tukea freelancer-taiteilijoille.

Eettiset kysymykset, kuten epäasiallinen työskentelykulttuuri tai seksuaalinen häirintä, ovat nousseet viime vuosina myös Suomessa esille.

Ilmiö sai alkunsa kansainvälisestä #metoo-kampanjasta, joka alkoi Yhdysvalloista syksyllä 2017.

Suurin osa suomalaisista taiteilijoista tekee työtä freelancerina joko yksin tai erilaisissa tuotannoissa, joista puuttuvat perinteisen työpaikan rakenteet. Suomessa on arviolta 20 000 taiteilijaa.

Eettisen toimielimen tehtävänä olisi käsitellä ja tutkia epäeettiseksi väitettyä toimintaa sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään sitä.

Ei rangaistuksia vaan moitteita

Eettinen toimielin kokoaisi alalle eettiset periaatteet ja ohjeet, ja sille voisi kannella tai tehdä valituksia yksittäisistä tapauksista. Selvityshenkilö Liedes korostaa kuitenkin raportissaan tällaisen toiminnan monimutkaisuutta ja arkaluonteisuutta ennaltaehkäisevään toimintaan verrattuna.

Eettisen toimielimen toimivalta olisi ehdotuksen mukaan luonteeltaan ohjaavaa. Sen päätökset eivät olisi sitovia. Epäeettisen toiminnan seurauksena voisi saada moitteen, huomautuksen tai ohjaavan lausuman.

Kulttuuriministeri Hanna Kososen mukaan eettisen toimielimen perustaminen voisi tapahtua jo tämän vaalikauden aikana eli viimeistään vuonna 2023.

3.8. klo 13.49 lisätty kulttuuriministerin kommentti