Lähes kaikki kuntatyöntekijät palaavat elokuussa työpaikoille – etätyöinto kohonnut selvästi: moni haluaisi jatkaa pari päivää viikossa

Kunnissa summataan lomien jälkeen kokemuksia etätöistä, ja mietitään pitäisikö linjauksia ja suosituksia muuttaa niiden perusteella.

etätyö
Etätyön tekemistä sohvalla.
Niko Mannonen / Yle

Valtaosa etätöissä olleista kuntatyöntekijöistä pohjalaismaakunnissa palaa elokuussa lähitöihin. Näin tapahtuu muun muassa Kokkolassa, Seinäjoella, Perhossa, Laihialla ja Kaustisella.

Osassa paluu tapahtuu vaiheittain. Esimerkiksi Pietarsaaressa työntekijät palasivat jo ennen lomia, koska kaupungintalolla ei ole avokonttoreita.

– Jokaisella on mahdollisuus työskennellä omassa huoneessaan, joten arvioimme, että paluu on melko turvallista, kertoo henkilöstöpäällikkö Eva-Maria Emet sähköpostilla.

Lapualla puolestaan etätyösuositus jatkuu vielä elokuun loppuun asti – tosin etätyötä ovat pystyneet tekemään lähinnä hallinnollisia töitä tekevät.

Osa oli etänä osittain, osa kokonaan

Kokkolan yli 2 000 ihmisen työyhteisöstä oli enimmillään etätöissä yli kolmannes eli reilut 800 ihmistä.

– Osa työskenteli maalis–toukokuussa kokonaan etänä, osa vain osittain. Se on tuonut sopivan harvennuksen työpaikalle ja on tuntunut turvalliselta, kertoo henkilöstöpäällikkö Eija Pienimäki.

Kokkolassa etätyö on ollut käytössä jo vuodesta 2017. Parinkymmenen ihmisen ryhmä on käyttänyt mahdollisuutta.

Seinäjoella työntekijöitä on noin 3 200. Heistä opetushenkilöstön lisäksi kokonaan etätöissä korona-aikana on ollut enintään 5–10 prosenttia.

– Seinäjoen kaupungin koronaryhmä on linjannut ennen kesälomille jääntiä, että etätöissä palataan ns. normaalikäytäntöön. Normaalioloissakin kaupungilla voi tehdä etätöitä perustuen esimiehen ja työntekijän väliseen etätyösopimukseen, kertoo henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

Työn pitää sujua myös oman työyhteisön ja sidosryhmien kanssa eli kitkat ja potentiaalikin pitää huomioida.

Kokkolan henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki

Seinäjoen koronaryhmä kokoontuu tällä viikolla etäyhteyksin, ja tällöin käydään läpi tilannekatsauksen lisäksi myös valmistautumista mahdolliseen toiseen aaltoon.

Laihialla vajaasta 400 työntekijästä noin 40 prosenttia teki etätöitä. Opettajia heistä on noin sata.

Kokkola on perustanut työryhmän miettimään etätyön jatkoa.

– Selvityksen alla on, kuinka laajalti tätä voidaan jatkaa ja pitääkö jotain muuttaa. Työn pitää sujua myös oman työyhteisön ja sidosryhmien kanssa eli kitkat ja potentiaalikin pitää huomioida. Etätyöohjeet vaativat siis päivitystä, summaa Pienimäki.

Moni haluaisi jatkaa etänä

Koronapandemian aiheuttaman etätyön sujumista on kunnissa kartoitettu pitkin kesää ja kokemukset ovat pääosin hyviä. Alkuvaikeuksien jälkeen myös tekniikka toimi ja osa koki työtehon paranevan.

Suurimpana miinuksena mainittiin yksinäisyys ja työyhteisön kaipaus.

– Tätä kommenttia kuului sekä etätöissä olevilta ja työpaikoille jääneiltä, kertoo Kokkolan henkilöstöjohtaja Pienimäki.

Jatkossa moni kuntatyöntekijä toivoo mahdollisuutta tehdä etätöitä 1–2 päivää viikossa.

– Halukkuus etätöihin on lisääntynyt selvästi koronaa edeltävästä ajasta. Jopa 88 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti halunsa tehdä etätöitä vaihtelevasti, kertoo Kokkolan henkilöstöpäällikkö Pienimäki.

– Osittainen etätyö on saamieni kommenttien mukaan koettu hyväksi, summaa Laihian henkilöstöpäällikkö Tarja Vilmunen.

Laihialla etätöihin liittyvät onnistumiset ja kehityskohteet käydään alkusyksystä läpi, ja jatkotoimenpiteet päätetään palautteiden analysoinnin jälkeen. Myös esimerkiksi Pietarsaaressa kaavaillaan etätyön laajentamista.

Perhon kunnantoimistolta eli viraston palveluista lähes koko henkilöstä on työskennellyt kotoa käsin. Loppukesästä kunta tekee summauksen työjaksosta.

– Jatkossakin on tarkoitus hyödyntää etätyöstä saatavaa tehokkuutta. Koko jakso meni hyvin, joten oppia ei haluta hukata. Osa koki, että kotona sai aikaan paremmin, kertoo kunnanjohtaja Lauri Laajala.

Kuntien työntekijöistä lähinnä asiantuntija-, opetus- ja suunnittelutehtävissä olevat ovat voineet työskennellä kotona.

Kunnissa mietitäänkin uusia pelisääntöjä ja ohjeistuksia etätyölle, sillä joka kunnassa niitä ei ole valmiina.