Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuus on nyt luupin alla – yksin Keski-Pohjanmaalla kartoitetaan tänä kesänä 150 kohdetta

Tutkijat kiertävät tänä kesänä rantaniityillä, jokilaaksoissa ja saaristossa.

rummelönissä harbodan luona vesistö
Tarkoitus on kunnostaa ja hoitaa arvokkaita luontokohteita. Katso miltä näyttää Rummelön-Harrbådan Kokkolassa.

Valtakunnallisesti merkittävät rantaniityt ja lintuvesialueet Rummelö ja Harrbåda kaipaavat kunnostusta Kokkolassa.

Etenkin Harrbådan niityt ovat Ely-keskuksen kartoituksen mukaan pahasti umpeen kasvaneita. Rummelössä tilanne on parempi. Osa niitystä on matalaa ja hyvin hoidettua, mutta osassa aluetta järviruokoa on liikaa.

Matalakasvuinen rantaniitty on tärkeä vesilinnuille, kuten kahlaajille. Alueella pesivät esimerkiksi töyhtöhyyppä, punajalkaviklo ja taivaanvuohi. Lisäksi läheisessä rantametsikössä on tikkoja.

– Lntujen tilanne on heikentynyt kymmenessä vuodessa alueen rehevöiytymisen vuoksi. Kahlaajista töyhtöhyyppien ja taivaanvuohien määrät ovat pysyneet normaaleina, mutta punajalkaviklot ovat vähentyneet, samoin kuovit, kertoo alueen linnustoa kartoittanut Marko Pohjoismäki

Ely-keskuksen inventoinnissa löytyi rantaniityille tärkeitä lajeja kuten vilukka, rantanätkelmä ja vihnesara.

Nyt niittyjä laiduntavat lampaat, mutta Pohjoismäen mukaan ne eivät ole riittävän tehokkaita, vaan ruovikoita pitäisi myös raivata.

Niittämisen ja raivauksen kannalla on myös perinnebiotooppivastaava Robin Sjöblom Etelä-Pohjanmaan Elystä.

Vanhat jokirantamaisemat kiinnostavat

Ely-keskus kartoittaa kesän aikana 150 keskipohjalaista luontokohdetta.

Kartoitus on osa valtakunnallista Helmi-hanketta (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on etsiä, kunnostaa ja hoitaa arvokkaita luontokohteita Suomessa.

Aiemmin kesällä tutkijat ovat olleen muun muassa Perhonjokilaaksossa.

– Vetelissä ja Perhossa on useita pienempiä laidunalueita, joita ei enää laidunneta. Moneen niistä ovat heinittyneet tai niihin on kasvanut puustoa. Jos aluetta hoidettaisiin, joenrantaan saisi arvokasta perinnemaisemaa, toteaa perinnebiotooppi-inventoija Hanna Finne Etelä-Pohjanmaan Elystä.

Tutkijat etsivät myös vanhoja kyliä ja sieltä maisemallisesti kauniita vanhoja hakoja.

– Vanhoissa haoissa on usein harvinaisia luontotyyppejä, kuten ketoja. Niissä kasvaa erikoista kasvillisuutta, ketoneilikkaa, keltamataraa ja noidanlukkoja Ne olisi tärkeä saada hoitoon, Robin Sjöblom painottaa.

.
.