Hyppää sisältöön

Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemus on edelleen käsittelyssä  – varsinkin meluhaitat huolettavat lähiasukkaita

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöstä joudutaan odottamaan vähintään pari kuukautta.

Havainnekuva Kemiin suunnitellusta biotuotetehtaasta, joka sijoittuisi Pajusaareen nykyiselle tehdasalueelle. Kuva: Metsä Group

Metsä Fibren Kemiin suunnittelema biotuotetehtaan aiheuttama melu sekä jäähdytystornien haittavaikutukset huolettavat yhä varsinkin tehdasalueen lähistön asukkaita.

Metsä Fibren ympäristölupahakemukseen on kesällä jätetty toistakymmentä muistutusta, mielipidettä tai lausuntoa, joihin yhtiö on laatinut tai laatimassa vastaustaan. Muistutuksissa ja mielipiteissä on kiinnitetty huomiota erityisesti toiminnan meluntorjuntaan ja jäähdytystornien mahdollisiin haittavaikutuksiin. Lausunnoissa on haluttu tarkennuksia muun muassa erilaisten ympäristövaikutusten seurantaan

Yhtiö vakuuttaa pyrkivänsä minimoimaan tehtaan lähistolle tulevia haittoja esimerkiksi sijoittamalla toimintoja siten, että melu-, valo- ja höyryhaittoja koituu asuinalueille mahdollisimman vähän. Tehtaan ympäristöön varaudutaan muun muassa rakentamaan runsaasti erilaisia meluesteitä.

Lupahakemuksesta on tehty seitsemän muistutusta tai mielipidettä. Niistä suurin osa on tullut tehtaan lähistöllä asuvilta. Lisäksi Lapin ELY-keskus, Kemin kaupunki sekä Kemin ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomainen, Keminmaan kunta, Museovirasto ja Traficom ovat antaneet hakemuksesta lausuntonsa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tavoitteena on antaa päätöksensä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksesta syksyn aikana. Tämänhetkisen arvioin mukaan päätös on valmis vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mahdollisesti lokakuussa.

Metsä Fibre on kertonut tekevänsä investointipäätöksen ympäristöluvituksen valmistuttua, mikäli investoinnin muut edellytykset ovat kunnossa. Noin 1,5 miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan rakentaminen voisi alkaa jo tänä vuonna ja laitos olisi valmis 2020-luvun alkupuolella.