15-vuotiaat Ninja ja Emma ovat vohveliyrittäjiä – tämän jutun luettuasi sinäkin tiedät, kuinka perustat yrityksen alaikäisenä

Suomessa on tuhatkunta alaikäistä yrittäjää, selviää verohallinnon tiedoista. Kokeilijoita on useita tuhansia.

yrittäjyys
Emma Ketonen ja Ninja Peltola tarjoilemassa tekemäänsä vohvelia.
Yrittäjäkaksikolla on selkeä työnjako: Emma Ketonen (vas.) paistaa vohvelit ja Ninja Peltola laittaa täytteet.Emilia Korpela / Yle

Lahden torilla käy jo heti aamusta kuhina, kun lukuisat torimyyjät saapuvat pystyttämään kojujaan. Konkariyrittäjien joukossa ovat myös 15-vuotiaat Ninja Peltola ja Emma Ketonen. He ovat kesän aikana pyörittäneet omaa yritystään Vohveli Kuningatarta.

Peltolan ja Ketosen yritys on yksi kolmestakymmenestä yrityksestä, jotka perustettiin Lahden 4H-yhdistyksen kesäyrittäjyyspilotissa. Pilotin kautta nuoret kokeilevat, miltä oman liikeidean toteuttaminen tuntuu.

4H-yhdistys (siirryt toiseen palveluun)on yksi väylä kokeilla yrittäjänä olemista. Myös Nuori Yrittäjyys (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa mahdollisuutta kokeilla vuotta yrittäjänä. Yhdistysten kautta nuori saa koulutusta yrittäjänä olemisesta.

Mutta yrittäjäksi voi ruveta itsenäisestikin. Oma yritys voi olla ratkaisu tilanteeseen, jossa kesätyöpaikat ovat kiven alla.

Verohallinnon tietojen mukaan alaikäisiä yrittäjätuloja maksaneita oli vuonna 2018 hieman yli tuhat. Alaikäisten määrä on noussut vuodesta 2014 hieman alle sadalla. Alaikäisten yrittäminen on vielä harvinaista.

Kaikki alaikäiset yrittäjät eivät kuitenkaan näy tilastoissa. Esimerkiksi 4H:n kautta yrittäjyyttä on kokeillut yli kaksi tuhatta nuorta, jotka ovat maksaneet veronsa muina tuloina.

Alkoiko oman yrityksen perustaminen kiinnostamaan? Mieti näitä asioita, ja olet jo pitkällä.

Kaikki alkaa ideasta, jota ei kannata kertoa kaikille

Yrityksen perustaminen alkaa ideasta. Tärkeää on miettiä, myykö yritys palveluita vai tuotteita. Millaisista asioista ihmiset olisivat valmiita maksamaan? Mille voisi olla kysyntää?

Peltola ja Ketonen pohtivat tarkkaan, mitä myydä. He eivät tyytyneet ensimmäiseen ajatukseensa.

– Alkuperäinen ajatus oli myydä jäätelöä ja sitten lettuja. Päätimme, että ne ovat vähän liian vaikeita, ja niiden myyjiä on Lahdessa paljon. Päädyimme lopulta tekemään vohveleita, kertoo Peltola.

Asianajotoimisto Askeleen asianajaja Minna Talsta kannustaa uskomaan omaan näkemykseensä. Hän muistuttaa, että kannattaa jopa miettiä kenelle ideastaan kertoo, ettei kukaan varasta hyvää liikeideaa.

Haukattu vohveli kermavaahdolla ja mansikoilla
Joskus yrityksen ideaksi riittää yksinkertainen idea. Olennaista on kysyä, onko idealle tarvetta.Emilia Korpela / Yle

Alaikäisenä yritystä perustavan tulee ottaa huomioon, että alaikäiset eivät voi esimerkiksi myydä alkoholia tai käsitellä räjähteitä.

Jotkut toiminnat taas vaativat luvan iästä riippumatta. EsimerkiksI elintarvikkeiden kanssa toimivien kannattaa tutustua alan vaatimuksiin (siirryt toiseen palveluun)(Ruokavirasto).

Paljonko pyydän? Miten mainostan?

Oman yritysidean hiomisen lisäksi yrittäjäksi mielivän täytyy miettiä tuotteiden tai palveluiden hintoja. Lahden 4H -yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä kertoo, että heidän kesäyrittäjäpilotissaan monet ovat tarvinneet apua juuri hinnoittelussa.

Loppuhinnassa täytyisi ottaa huomioon yrityksen pyörittämiseen menevät kulut, toiveet omasta palkasta ja toisaalta realistisuus siitä, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Harva on valmis ostamaan kahdenkymmenen euron vohvelia.

Kun liikeidea on hiottu timantiksi, kannattaa yrityksen miettiä markkinointia. Miten ihmiset saavat tietää yrityksen myymistä tuotteista ja palveluista? Lemmikinhoitopalvelu ei menesty, jos ihmiset eivät tiedä, että heidän naapuristaan saisikin palkattua koiranulkoiluttajan.

Markkinointiin ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa ratkaisua. Vohveli Kuningatar esimerkiksi hyötyy jo siitä, että koju on torilla, jossa ohi kulkee monia ihmisiä.

Toriyrittäjät ovat ottaneet käyttöönsä omia hashtageja, joita he kehottavat asiakkaitaan käyttämään. Parhaassa tapauksessa asiakkaat tekevät näin somessa ilmaista markkinointia.

Jos palvelu tapahtuu omassa tai toisten kodissa, vaatii markkinointi enemmän pohdintaa. Monet käyttävät ilmaisina markkinointiväylinään Facebookin kaupunkiryhmiä.

Toiminimi, osakeyhtiö vai sittenkin kevytyrittäjäksi ryhtyminen?

Yritystä perustaessa täytyy päättää, mikä on yrityksen yritysmuoto. Alaikäisellä on yritysmuodoksi lukuisia vaihtoehtoja aivan kuten täysi-ikäiselläkin. Niihin voi tutustua esimerkiksi Suomen yrittäjien sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Asianajotoimisto Askeleen asianajaja Minna Talsta suosittelee alaikäiselle yksityisen elinkeinoharjoittajan eli toiminimen perustamista (siirryt toiseen palveluun) (Patentti- ja rekisterihallitus).

Toiminimen voi perustaa jättämällä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Alaikäinen ei voi tehdä sähköistä rekisteröintiä, vaan se täytyy täyttää paperisena (siirryt toiseen palveluun), mikä maksaa 115 euroa. Ilmoitukseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus.

Talsta perustelee suositustaan sillä, että muissa yritysmuodoissa alaikäisellä ei voi olla päätäntävaltaa kuten toiminimellä toimiessa. Esimerkiksi osakeyhtiössä alaikäinen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Tälläin asioissa tarvitaan usein holhousviranomaisen suostumus.

Toiminimen perustaminen on myös nopeampaa kuin muiden muotojen, mutta myös toiminimiyrittäjyydessä vastuu asioiden hoitamisesta on alaikäisen huoltajalla. Talsta muistuttaa, että yritysmuotoa voi muuttaa myöhemmin, jos tarve tulee.

Toinen helppo väylä yrittäjyyteen on kevytyrittäjyys eli laskutusyrittäjyys. Tällöin yrittäjän ei tarvitse hankkia yritystunnusta, vaan hän laskuttaa työnsä jonkun laskutuspalvelun kautta. Samalla palvelu hoitaa yrittäjän paperiasioita.

Palvelua tarjoavat useat yksityiset toimijat, jonka vuoksi niitä kannattaa verrata keskenään. Tärkeää on selvittää, mitä palvelu sisältää ja kuinka paljon se maksaa. Usein laskutuspalveluissa vaaditaan 15 vuoden ikää.

Paljonko tarvitsen rahaa, jotta voin alkaa tehdä rahaa?

Yrityksen tarvitsema alkupääoma, eli kuinka paljon yrityksen perustaminen maksaa ennen tuottoja, riippuu täysin yrityksestä.

Yrityksen perustamiseen liittyvät paperityöt eivät ole ilmaisia, ja usein asioiden valmistaminen tai palveluiden tuottaminen vaativat joitakin hankintoja. Pullanpaistaja tarvitsee leivontatarvikkeet, mutta nettisivuja tekevä voi pärjätä kotona löytyvällä tietokoneellaan.

Parasta on siis tehdä lista tarvittavista asioista ja miettiä, voiko jotain niistä saada lainattua tai ostettua käytettynä. Tavaroiden lisäksi on hyvä miettiä, vaatiiko yritys esimerkiksi myyntitilaa tai mainostaminen rahaa.

Toiminnanjohtaja Kerkkä kannustaa kaikkia nuoria neuvottelemaan hinnoista. Vohveli Kuningatarkin sai pyydettäessä alennusta toripaikan vuokrasta. Usein ihmiset ovat valmiita tukemaan ensimmäisiä askeleita yrittäjinä ottavia eikä kysymyllä ainakaan häviä mitään.

Alaikäiset ovat hieman altavastaajina perustaessaan yritystä. Toisin kuin täysi-ikäiset yrittäjät, alaikäiset eivät voi saada yrityksen perustamista varten starttirahaa tai verohelpotuksia. Alaikäinen myös tarvitsee vanhempiensa apua, jos yritykselle avataan oma tili.

Yrityksen menot ja tulot pitää laskea tarkasti. Myös alaikäinen on omalla omaisuudellaan vastuussa, jos yritys ei suoriudu veloistaan. Yrityksiä neuvovan Lahden Seudun Kehitys LADECIN liiketoimintakehittäjä Pekka Mantila lohduttaa, että alaikäisten yritysten kaatumiset ja konkurssit ovat erittäin harvinaisia. Kaikkeen on kuitenkin syytä varautua.

Mitä vielä pitäisi muistaa?

Yrittäjän vastuulla on paljon. Paperihommiin yrittäjällä kuuluu kirjanpito sekä vakuutuksista ja mahdollisista luvista huolehtiminen.

Kesäyrittäjät Peltola ja Ketonen pohtivat, että heidät yllätti se, kuinka paljon heillä meni aikaa muuhun kuin vohveleiden myyntiin. Asianajaja Talsta huomauttaa, että paperitöiden määrä yllättää yleensä myös aikuiset yrittäjät.

Emma Ketonen ja Ninja Peltola vohvelinmyyntiteltassaan.
Paperihommien määrä yllätti kesäyrittäjät Emma Ketosen ja Ninja Peltolan. Työ on kuitenkin palkinnut rahalla ja kokemuksella.Emilia Korpela / Yle

Paperihommat ovatkin usein ne, joissa aloittava yrittäjä voi tarvita apua. Yksi mahdollisuus on etsiä lähipiiristä kokeneempi yrittäjä, joka on valmis neuvomaan kimuranttien asioiden kanssa. Monella kunnalla on yrittäjille suunnattuja palveluita, joista voi saada neuvoja. On parempi varmistaa, että asiat menevät oikein kuin kokeilla aavistuksen varassa.

Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kerkkä kertoo, että heidän kesäpilottinsa kautta perustetuista yrityksistä valtaosa on lähtenyt hyvin käyntiin. Moni kesäyrittäjä on sanonut, että voisi jatkaa yrittämistä jatkossakin.

Peltola ja Ketonen toteavat, että vohvelit ovat käyneet hyvin kaupaksi, mikä on tuonut mukavasti tuloja.

– Tämä on ollut ehdottomasti kannattavaa ihan kokemuksenkin takia. Yrittäjyys kiinnostaa vieläkin, vaikka se on toki erilaista sitten aikuisena, toteaa Ketonen.

Kesä lähenee loppuaan, ja nuoret yrittäjät aloittavat opiskelunsa. Peltola aloittaa lukion tähtäimenään ehkä oma arkkitehtiyritys. Ketonen opiskelee ammattikoulussa kondiittoriksi ja saatta valmistuttuaan perustaa oman konditorian.

Vohvelirauta pannaan elokuun lopussa takaisin kaappiin ainakin hetkeksi. Vohveli Kuningatar palaa Lahden torille mahdollisesti ensi kesänäkin.