THL päivitti suosituksensa koulunkäynnin järjestämisestä – alakouluryhmät pidettävä erillään, tarvittaessa etäopetusta vuoroviikoin

Esimerkiksi hygieniaan ja tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyvät ohjeet ovat tuttuja jo toukokuun lähiopetusviikoilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että kouluruokailu järjestetään oman ryhmän kanssa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suosituksensa lähiopetuksen järjestämisestä päiväkodeissa ja kouluissa. Monet ohjeista ovat samoja, joiden noudattamista harjoiteltiin jo parin viikon ajan toukokuussa.

Alakouluryhmät pidettävä erillään koko päivän ajan

THL suosittelee välttämään päiväkotiryhmien sekoittamista tai yhdistämistä. Tiedotteessa mainitaan, että lapset saavat pitää mukanaan tärkeää lelua päivän aikana.

Myös alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko päivän ajan. Samoin henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää.

Yläkoulussa opetusryhmät voivat vaihtua. Toisen ja kolmannen asteen kouluissa kehotetaan noudattamaan 1–2 metrin turvavälejä.

Ruokailu tulee suosituksen mukaan myös järjestää oman ryhmän kanssa.

Tartuntaketjujen jäljittämistä jatketaan

Hengitystieoireisen tulisi käydä koronatestissä tai jäädä pois koulu- tai työpaikalta.

Lisäksi tartuntaketjut jäljitetään ja altistuneet asetetaan kahden viikon karanteeniin.

Väliaikaisilla lakimuutoksilla helpotetaan koulujen sopeutumista tilanteeseen

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, kunta voi päättää viranomaisten arvioiden pohjalta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilaat osallistuisivat vuoroviikoin lähi- ja etäopetukseen.

Järjestelyt eivät kuitenkaan koske 1–3-luokkalaisia, ja kaikilla oppilailla on myös niiden aikana oikeus kouluruokailuun ja oppimisen tukeen.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen voidaan näyttöjen sijaan osoittaa myös muilla käytännön tehtävillä. Myös korkeakouluopiskelujen aloittamiseen tai opintojen etenemiseen voidaan myöntää lisäaikaa epidemiaan liittyvistä painavista syistä.

Lakimuutokset ovat perusopetuksen osalta voimassa vuoden 2020 loppuun ja ammatillisen ja korkeakoulutuksessa 31.7.2021 asti.

Lisärahaa kouluille poikkeustoimien järjestämiseksi

Poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia helpotetaan esi- ja perusopetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa myöntämillä 84 miljoonan euron valtionavustuksilla.

Myös ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjät voivat parhaillaan hakea valtionavustusta.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon klo 23.

Lue lisää: