Pitäisikö seksikaupan lainsäädäntöä muuttaa? Puolueet ovat asiasta eri linjoilla Ylen kyselyssä

Seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvän lainsäädännön muutostarve jakaa eduskuntapuolueiden mielipiteitä. Monella ei ole valmista kantaa asiaan, mutta seksikauppaan liittyvä ihmiskauppa huolestuttaa.

Ylen laajan selvityksen mukaan Suomessa ihmiskaupan ja parituksen uhreiksi ovat joutuneet erityisesti romanialaiset naiset. Kuvituskuva. Kuva: Jari Kovalainen / Yle
Tekijät

Asiakas tilaa baaritiskiltä juoman ja istahtaa sohvalle. Kestää runsaat kymmenen sekuntia, ja nainen lähestyy viekoittelevasti.

– Kiinnostaisiko sinua eroottinen hieronta? Voimme mennä sinun tai minun luo, nainen sanoo englanniksi. Hän kertoo olevansa kotoisin Venäjältä.

Tunti maksaisi 200 euroa. Kun kauppoja ei synny, nainen toivottaa hyvät illanjatkot. Pian hän palaa takaisin, tällä kertaa kaverinsa kanssa.

– Miten olisi kolmen kimppa?

Näin avoimesti seksikauppa pyörii Soho-nimisessä yökerhossa Helsingissä. Juuri muuta siellä ei tehdäkään. Kun Yle vieraili klubilla heinäkuun lopussa, toimittaja sai reilun tunnin aikana kymmenkunta tarjousta seksin myyjiltä.

Sohossa paikalla olleet naiset olivat suurimmaksi osaksi Venäjältä. Ylen laajan selvityksen mukaan Suomessa ihmiskaupan ja parituksen uhreiksi ovat joutuneet erityisesti romanialaiset naiset.

Suomessa aletaan syksyllä valmistella ihmiskaupan vastaisen työn toimintaohjelmaa. Yle kysyi eduskuntapuolueilta, olisiko seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvää lainsäädäntöä tarpeen muuttaa Suomessa. Seksin myymiseen ja ostamiseen liittyviä pykäliä löytyy järjestyslaista, rikoslaista ja ulkomaalaislaista.

Seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvä lainsäädäntö jakaa mielipiteitä, eikä monella myöskään ole valmista kantaa asiaan. Ihmiskaupan nykyistä parempi torjuminen taas saa kannatusta kaikilta. Vain kaksi eduskuntapuoluetta on seksin oston täyskiellon kannalla.

Kristillisdemokraatit selkeästi lainsäädännön kiristämisen kannalla

Kristillisten kaikki nykyiset kansanedustajat olivat mukana vuonna 2016 tehdyssä lakialoitteessa (siirryt toiseen palveluun), jolla tähdättiin seksuaalipalvelujen oston kriminalisoimiseen.

– Lakialoitteessa tehostettaisiin ihmiskaupan ja parituksen torjuntaa kriminalisoimalla seksin osto muiden pohjoismaiden tapaan, kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoo.

Pohjoismaista Suomessa ja Tanskassa seksin ostaminen on sallittua. Norjassa, Islannissa ja Ruotsissa se on kiellettyä. Esimerkiksi Ruotsissa seksin ostokiellon on arvioitu vähentäneen maksullisen seksin kysyntää. Sen sijaan prostituution ja ihmiskaupan kytköksen taas on arvioitu tiivistyneen.

Suomessa rikoslain mukaan kiellettyä on seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta sekä alle 18-vuotiailta.

Järjestyslaissa taas kielletään seksin ostaminen ja myyminen julkisella paikalla.

Poliisi voi kirjoittaa sakon järjestyslain rikkomisesta. Tämä kuitenkin edellyttää, että myyjä ja ostaja saadaan kiinni “verekseltään” seksikauppojen hieromisesta. Usein tämä tarkoittaa, että vähintään yhden osapuolen pitäisi myöntää teko.

Poliisi onkin halunnut suunnata vähät resurssinsa seksin ostajien paikantamisesta seksikaupan taustalla olevaan rikollisuuteen, naisia riistäviin parittajiin.

Myös rkp kieltäisi seksin ostamisen täysin

Suomessa vuoden 2016 lakialoitteessa mukana oli myös nykyinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp). Rkp on seksin ostamisen kokonaan kieltävän lainsäädännön kannalla, kertoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

– Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, että on erittäin hyvä, että hallitus puuttuu määrätietoisesti ihmiskauppaan, Adlercreutz sanoo.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on ihmiskauppaan liittyen kirjattu tavoitteeksi muun muassa laatia laki ihmiskaupan uhrien auttamisesta sekä perustaa poliisityöryhmä, jonka tarkoituksena on ihmiskaupparikosten paljastaminen ja tutkiminen. Myös seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttaminen kuuluu hallitusohjelmaan.

Vihreiden mukaan kielto heikentäisi seksityöläisten asemaa

Hallituspuolueista vihreät ei kannata seksin ostamisen täyskieltoa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitkon mukaan kielto heikentäisi seksityöläisten asemaa, lisäisi työn vaarallisuutta, kasvattaisi ihmiskaupan osuutta maksullisen seksin myymisessä sekä vähentäisi seksityöntekijöiden luottoa viranomaisiin ja vaikeuttaisi tukipalveluihin hakeutumista.

“Suostumukselliseen seksityöhön” eli vapaaehtoisesti tapahtuvaan seksikauppaan puolueella taas ei ole päätettyä kantaa.

– Meille tärkeää on jokaisen itsemääräämisoikeus omasta kehostaan ja sen käytöstä, Pitko sanoo.

Keskustakaan ei kannata täyskieltoa

Hallituspuolueista seksin ostamisen täyskiellon kannalla ei ole myöskään keskusta.

Suomen keskustanaiset ehdotti keskustan puoluekokouksessa 2018 seksin oston kieltämistä. Puoluekokous kuitenkin torppasi aloitteen, perustellen kantaansa Amnesty Internationalin vuonna 2016 tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) osoittamilla seksin ostokiellon haitoilla.

Toisaalta Pirkanmaan keskustanuorten aloite bordellien laillistamisesta kaatui puoluekokouksessa.

Vasemmistoliitolla ei selkeää kantaa

Vasemmistoliitolla taas ei ole tuoreita kantoja seksin ostamisen ja myymisen lainsäädännön suhteen, kertoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Arhinmäki arvelee, että asiasta löytyy puolueen sisältä erilaisia painotuksia.

– Lähinnä kysymys on siitä, mitkä ovat tehokkaita ja toimivia keinoja suojella ja auttaa heikossa asemassa olevia prostituoituja rikolliselta hyväksikäytöltä.

Ihmiskauppaa voisi perussuomalaisten mielestä torjua rajalla

Perussuomalaiset on ajanut seksuaalirikosten rangaistusten koventamista.

Kantaa seksin ostamiseen tai myymiseen puolueen eduskuntaryhmällä taas ei ole, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoo.

Ihmiskaupan torjumiseen perussuomalaiset haluaisivat lisää resursseja, mikä liittyy Tavion mukaan puolueen vaatimukseen rajavalvonnan tehostamisesta.

–Ihan pysäyttelemällä rajalle voisi pyrkiä seulomaan ihmiskaupan uhreja samoin kuin muutakin laitonta rajanylitystä tai huumeiden salakuljetusta, Tavio sanoo.

Kokoomus kannattaa selvitystä

Oppositiopuolueista myöskään kokoomus ei tällä hetkellä aja seksin ostamisen tai myymisen kieltoa.

Nykylain toimivuutta olisi kuitenkin arvioitava perusteellisesti ja aiheesta tehtävä kansainvälisen vertailun sisältävä selvitys, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Vertailua olisi Mykkäsen mielestä tehtävä erityisesti suhteessa muihin Pohjoismaihin sekä Saksaan. Parisenkymmentä vuotta sitten Saksa laillisti seksin ostamisen, kun Ruotsi taas kielsi sen.

Ihmiskauppaa tulisi puolueen mielestä torjua ensisijaisesti tehostamalla nykyisen lainsäädännön toimeenpanoa.

Poliisin resursseja tulisi Mykkäsen mukaan lisätä, jotta nykyistä useampi seksinostotapaus voitaisiin tutkia. Myös oikeusviranomaisten koulutusta aiheesta tulisi hänen mukaansa lisätä ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä kehittää rajat ylittävän ihmiskaupan havaitsemiseksi.

Liike nyt korostaa alalla työskentelevien hyvinvointia

Liike nyt ei kannata seksin myynti- tai ostokieltoa, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo.

Harkimon mukaan seksityöntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin tulisi olla lainsäädännön keskiössä. Alasta tulisi hänen mukaansa tehdä luvanvaraista, lainsäädännön alaista ja viranomaisten tehokkaasti valvomaa toimintaa.

– Ihmiskauppaa ja paritusta tulee kitkeä kiristämällä lainsäädäntöä ja pidentämällä tuomioita.

Tilannekuvaa tulisi Sdp:n mukaan tarkastella

Pääministeripuolue Sdp:llä ei ole tuoretta puoluekokouspäätöstä seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvän lainsäädännön muuttamiseen liittyen, puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

Hallitusohjelmaan tehtyä kirjausta seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta voisi Rönnholmin mukaan kuitenkin laajentaa siten, että seksin myymiseen ja ostamiseen liittyvää lainsäädäntöä tarkasteltaisiin ja samalla selvitettäisiin kokemukset edellisestä, vuonna 2015 tehdystä lakiuudistuksesta.

Seksin ostamiseen ja prostituutioon pakottamiseen liittyvät ihmiskaupparikokset vaativat Rönnholmin mukaan toimenpiteitä.

– Ihmiskaupan tunnistamista ja tukipalveluja on kehitettävä ja resursoitava riittävästi, hän sanoo.

Millainen on Suomen tilanne pakotetun prostituution kannalta? Keskiviikon A-studiossa klo 21 vieraina pitkään prostituutiota ja ihmiskauppaa tutkinut rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson ja valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori Venla Roth.

Lue myös: