Metsähallituksen inventointi: Kolilla on paljon arvokasta rakennusperinnettä

Kansallispuistossa on tuoreen kartoituksen mukaan lukuisia rakennuksia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä.

Täysin alkuperäisenä säilynyt Poikola on ylijäämä- ja kierrätystavarasta rakennettu ja pienin varoin ylläpidetty pientila, joka on arkkitehdin mukaan lajinsa viimeisimpiä edustajia. Kuva: Marianne Rautiainen / Metsähallitus

Metsähallitus on kartoittanut kesän aikana rakennusperintöä Lieksan Kolilla.

Tuoreen inventoinnin mukaan Kolilta löytyy arvokkaita rakennuksia, jotka liittyvät pientiloihin, matkailuun ja vaeltamiseen.

Arkkitehti Marianne Rautiainen Metsähallituksesta pitää yhtenä helmenä Poikolan tilaa, joka on säilynyt täysin alkuperäisenä rakennusryhmänä.

– Poikola on lajinsa viimeisiä edustajia. Arvoa nostaa se, että talo on säilynyt irtaimistoineen, Rautiainen kertoo.

Muista pientilakulttuurin edustajista arkkitehti nostaa esiin Ollilan ja Turulan tilat, jotka yhdessä muodostavat hienon perinnemaisemakohteen.

Kolin Rantatien varrella matkailijoita kiinnostaa mansardikattoinen Ala-Murhi, joka on rakennettu 1940-luvulla. Tila autioitui 1960-luvulla. Kuva: Marianne Rautiainen / Metsähallitus

Alueen matkailuhistoriasta kertoo hotellin ohella muun muassa punamultahirsinen Ryynäsen pihapiiri kylän keskustassa.

Kolin Ryynänen on rakennettu kaupaksi ja asunnoksi 1930-luvulla, mutta 1950-luvulta lähtien rakennuksella on ollut myös matkailukäyttöä.

Toinen hyvä esimerkki matkailuperinteestä on yksityiskäyttöön vuokrattava Pärnälahden Punainen tupa.

Vaelluskulttuuria edustavat taukotuvat kuten Ikolanaho, Soikkeli ja Ylä-Murhi.

Kiintoisa vaeltajien tukikohta on myös kesäaikojen lammaspaimentamisesta tuttu Lakkala, joka on lisäksi perinnemaisemakohde.

Metsähallitus käyttää rakennusperintöinventointia, kun se arvioi rakennusten mahdollista kunnostusta.