Rikosoikeuden professori: Poliisi ei voi sysätä työntekijän sakkoja toimitusjohtajan vastuulle

Jos ajoneuvon rekisteriin ei ole kirjattu nimeä, ylinopeussakkoa ei voi lähettää toimitusjohtajalle, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori.

tieliikennelaki
Nopeusvalvontakamera Korialla Kouvolassa.
Automaattinen valvonta ei toimi, jos ylinopeutta ajanutta pitää ryhtyä etsimään isosta yrityksestä.Antro Valo / Yle

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ihmettelee, millä perusteella työntekijän ylinopeussakko voidaan lähettää yrityksen toimitusjohtajalle.

Yle uutisoi torstaina uuden tieliikennelain aiheuttaneen hankaluuksia toimitusjohtajille, jotka ovat saaneet maksettavakseen työntekijöidensä ylinopeussakot eli liikennevirhemaksut.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan liikennevirhemaksu lähtee yrityksen kaupparekisteritiedoissa olevalle vastuuhenkilölle, jos käyttövastaavaa ei ole ilmoitettu ajoneuvon rekisteritietoihin.

Tolvasen mielestä on outoa, että poliisi katsoo vastuuhenkilön kaupparekisteristä. Toimitusjohtaja ei voi yksityishenkilönä saada henkilökohtaiselle vastuulleen toisen tekemää rikkomusta.

– Suoraan sanoen laki ei tällaista menettelyä tunne. Jos ajoneuvon rekisteristä ei löydy nimeä, ei liikennevirhemaksua voi lähettää toimitusjohtajalle. Tiedustelu sen sijaan voidaan lähettää.

Laki edellyttää käyttövastaavan merkitsemistä

Lain mukaan yrityksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön on nimettävä ajoneuvoilleen käyttövastaava, joka tietää, ketkä ajoneuvoilla ajavat.

Vastuu ylinopeussakosta on neljällä ajoneuvon rekisterissä mainitulla henkilöllä, kun automaattinen liikennevalvonta huomaa liikennerikkomuksen. Nämä neljä henkilöä ovat ajoneuvon omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä ja käyttövastaava. Tolvasen mukaan liikennerikkomuksesta tulisi tehdä poliisitutkinta, jos rekisteriin ei ole kirjattu yhtäkään nimeä neljään edellä mainittuun kohtaan.

Hän huomauttaa, että jo ennen uutta lakia rekisteriin on pitänyt merkitä käyttövastaava, jolle liikennevirhemaksu lähetetään. Myös uuden lain lähtökohtana oli, että käyttövastaava merkittäisiin rekisteriin.

– Laki ei mahdollista, että liikennevirhemaksu lähetettäisiin jollekulle muulle kuin neljälle rekisterissä mainitulle, hän toteaa.

Selvitysvastuu on siirtynyt

Käyttövastaava on pitänyt merkitä rekisteriin vuodesta 2006 alkaen. Jos käyttövastaavaa ei ollut velvollisuuksista huolimatta ilmoitettu rekisteritietoihin ennen uutta tieliikennelakia, poliisi lähetti yrityksen postiosoitteeseen ensin tiedustelun siitä, kuka ajoneuvoa oli ajanut. Tiedustelua tehtiin harvoin suoraan toimitusjohtajalle.

Tieliikennelain suurin muutos onkin selvitysvastuun siirtyminen poliisilta käyttövastaavalle.

– Juuri tämän takia käyttövastaava pitäisi olla merkittynä, jotta systeemi toimii. Automaattinen valvonta ei toimi, jos oikeaa kuljettajaa pitää ryhtyä etsimään isosta firmasta.

Tolvanen tuo esille myös toisen muutoksen. Ennen riitti, että käyttövastaava kiisti kuljettaneensa autoa, mutta nyt hänen on selvitettävä, kuka ajoneuvoa ajoi.

– Isossa yrityksessä toimitusjohtajan on mahdotonta selvittää, kuka on autoa kuljettanut.

Vaikka käyttövastaavan vastuu on kasvanut, Tolvanen vakuuttaa, ettei käyttövastaavaa rangaista, jos tämä ei pysty selvittämään oikeaa kuljettajaa. Käyttövastaavan on kuitenkin todistettava, ettei hän ole kuljettanut ajoneuvoa.