Ulkomaiset metsurit valittivat, että heille ei maksettu palkkaa – Metsähallitus: virolainen yritys on tarkkailun alla

Metsähallituksen saamien tietojen mukaan mahdolliset palkanmaksuongelmat eivät koske valtion metsää raivanneita virolaisia metsureita.

Ulkomaisia yrityksiä käytetään metsäalalla esimerkiksi istutuksessa ja taimikonhoidossa, koska kotimaisia tekijöitä voi olla paikoin vaikea saada. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Metsähallitus selvittää mahdollisia ulkomaisten metsureiden palkanmaksuun liittyviä epäkohtia Virroilla Pirkanmaalla. Metsähallituksen Metsätalous Oy:n metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen kertoo Ylelle, että asiaa selvitetään Metsähallitukselle tulleen ilmoituksen vuoksi.

Sivullisen henkilön tekemän ilmoituksen mukaan Virroilla metsää raivanneille metsureille ei olisi maksettu heille luvattua palkkaa. Metsurit olivat sanoneet olleensa töissä Metsähallituksen virolaisen sopimusyrittäjän aliurakoitsijalla.

Virolaisella yrityksellä on sopimus Metsähallituksen kanssa raivaussahatöistä valtion metsissä Virroilla.

Kuka palkkasi metsurit?

Virolainen yrittäjä on kuitenkin sanonut Metsähallitukselle, että palkkaongelmista valittaneet metsurit eivät ole hänen työntekijöitään eikä hän käytä aliurakoitsijoita.

Yrittäjän selvityksen mukaan metsurit olivat raivanneet Virroilla kerrostalon puistometsää, eivät valtion maita.

Metsähallitukselle ilmoituksen tehneen henkilön mukaan metsurit oli kuitenkin palkattu raivaamaan metsää parikymmentä kilometriä Virroilta Ähtärin suuntaan. Ilmoittajan mukaan metsurit siistivät kyllä puistometsää asuinkerrostalonsa läheltä, mutta tämä ei liittynyt mitenkään heidän varsinaiseen työtehtäväänsä.

Metsurit poistuivat Virroilta, kun palkkakiista kärjistyi.

Virolainen yrittäjä on ilmoittanut palkanneensa Metsähallituksen tilaamiin töihin neljä muuta, virolaista työntekijää. Heitä palkkaepäselvyydet eivät yrittäjän mukaan koske.

Metsähallitus ei ole antanut yritykselle lupaa käyttää aliurakoitsijoita valtion metsissä.

Kenen palkkaamia nämä palkanmaksusta valittaneet metsurit sitten sopimusyrittäjän mukaan olivat?

– Tätä meille ei ole kerrottu, Heikki Savolainen sanoo.

Ensi viikolla tarkastuskäynti

Metsähallitus pitää virolaisen yrittäjän antamaa selvitystä uskottavana. Savolaisen mukaan yritys on kuitenkin tarkkailun alla.

– Palkan maksamatta jättäminen ei ole ollenkaan hyväksyttävää. Ääritapauksessa se johtaa sopimuksen purkamiseen, Savolainen sanoo.

Ensi viikolla Metsähallitus aikoo käydä paikan päällä tarkastamassa, ovatko valtion mailla työskentelevät metsurit niitä, joita Metsähallitukselle on ilmoitettu.

Useita ulkomaisia sopimusyrittäjiä

Ulkomaisia yrityksiä käytetään metsäalalla esimerkiksi istutuksessa ja taimikonhoidossa, koska kotimaisia tekijöitä voi olla paikoin vaikea saada. Työ on kausittaista, ja sopimukset voivat olla lyhyitä.

Metsähallitukseen suorassa sopimussuhteessa on 5–8 ulkomaista yritystä. Savolaisen mukaan tilanne vaihtelee ajankohdan mukaan.

Metsähallitus tekee sopimukset yritysten kanssa julkisia hankintoja koskevan lain mukaan eli kilpailutusten kautta.

Sopimukset mahdollistavat aliurakoitsijoiden käytön, mutta Metsähallituksen pitää aina hyväksyä yksittäiset aliurakoitsijat.

Palkanmaksuongelmia ilmenee harvoin.

– Joskus on ollut kotimaisia onnenonkijoita, jotka tulevat toimialan ulkopuolelta ja kuvittelevat, että huijaamalla on hankittavissa helposti isoja rahoja, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan nämä tapaukset ovat kuitenkin paljastuneet nopeasti, koska työn laatu on ollut ala-arvoista. Lisäksi suomalaiset työntekijät ovat ottaneet yhteyttä suoraan Metsähallitukseen ja kyselleet palkkojen perään.

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa ja käyttää valtion metsiä.

Yhtiö kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että sillä on vakinaista henkilöstöä 447 henkeä ja urakoitsijoita työntekijöineen 2 000.

7.8.2020 klo 11.23: Artikkelia täydennetty Metsähallitukselle ilmoituksen tehneen henkilön osalta.