Tutkimus: Koronakevät kuormitti opettajia ja oppilaita – puolet yläkoululaisista koki oppineensa vähemmän kuin normaalisti

Osa koululaisista arvioi, että etäopetus sopii heille hyvin. He kokivat oppivansa kotona tehokkaammin kuin koulussa.

koronavirus
Nuori makaa sängyssä ja katsoo puhelintaan.
Monen koululaisen arkea tuntui leimaavan valvominen netin ääressä.Tiina Jutila / Yle

Suurin osa opettajista koki koronakevään työmäärän normaalia suuremmaksi. Oppilaiden kokemukset etäopetuksesta vaihtelevat: osalle etäopetus tuntui sopivan hyvin, osa ei kokenut oppivansa yhtä paljon kuin lähiopetuksessa.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta, jossa selvitetään kevään poikkeusolojen vaikutusta koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksesta julkaistiin perjantaina ensitietoja.

Osa koululaisista arvioi, että etäopetus sopii heille hyvin, ja he kokivat oppivansa kotona tehokkaammin kuin koulussa. Kuitenkin lähes puolet yläkoululaisista arvioi oppineensa etäopetuksen aikana vähemmän kuin tavallisesti. Samaa mieltä oli kolmannes alakoululaisista.

Monen koululaisen arkea tuntui leimaavan valvominen netin ääressä. Jopa neljäsosa yläkoululaisista ja kymmenesosa alakoululaisista ilmoitti valvoneensa liian myöhään netin ääressä joka päivä tai lähes joka päivä.

Ruokahuolto vaikutti olleen kunnossa: valtaosa kotona opiskelleista oli syönyt lämpimän aterian päivittäin. Ulkoilu jäi sen sijaan normaalia vähemmälle, sillä yläkoululaisista vain noin kolme neljäsosaa oli käynyt päivittäin tai lähes päivittäin ulkona ja kaksi kolmasosaa liikkunut vähintään puoli tuntia.

Opettajat ja vanhemmat lujilla

– Suurin osa opettajista koki poikkeusolojen työmäärän suuremmaksi kuin normaalitilanteessa, kertovat Helsingin yliopiston tutkijatohtori Raisa Ahtiainen ja tohtorikoulutettava Lauri Heikonen tiedotteessa.

Opettajat kokivat oman digitaalisen osaamisensa kehittyneen poikkeusolojen aikana. Vastauksista ilmeni, että digiopetuksen tekniset haasteet liittyivät useammin oppilaiden kuin opettajien laitteisiin ja verkkoyhteyksiin.

Ensitulosten mukaan noin puolet huoltajista koki lapsen poikkeusolojen koulunkäynnin ja siihen liittyneiden poikkeusjärjestelyiden lisänneen heidän stressiään. Huoltajan velvollisuuksien ja koulunkäynnin yhteensovittaminen koettiin haastavaksi.

Erityisesti alakoululaisten huoltajat kokivat lapsensa koulunkäynnistä huolehtimisen kuormittaneen heitä. Lähes neljä viidestä alakoululaisten ja noin puolet yläkoululaisten huoltajista oli käyttänyt päivittäin enemmän aikaa lapsen koulunkäynnin tukemiseen kuin normaalitilanteessa.

Etäopetus loi eriarvoisuutta

Tutkimuksen ensitulokset vahvistivat alustavasti tutkijoiden epäilyksiä siitä, ettei koulutuksen tasa-arvo toteutunut poikkeusaikana yhtä hyvin kuin normaalitilanteessa.

Noin neljännes opettajista ja rehtoreista kertoi, että koulussa oli päätetty yhteisesti löyhemmistä arviointikäytänteistä tai siitä, etteivät oppilaiden arvosanat saa laskea. Yli puolessa kouluja tällaisia ohjeistuksia ei ollut käytössä.

Suurimmassa osassa kouluja opetus pyrittiin järjestämään edes osittain lukujärjestyksen mukaisesti niin, että opettaja oli säännöllisesti oppilaiden tavoitettavissa. Silti jopa viidennes yläkoululaisista kertoo, ettei videovälitteistä opetusta järjestetty äidinkielessä, matematiikassa ja A1-kielessä lainkaan.

Koulujen välillä oli myös suuria eroja siinä, miten ne pystyivät tarjoamaan oppilailleen opiskelussa tarvittavat digitaaliset laitteet. Noin kolmannes vanhemmista kertoo perheenjäsenten vuorotellen laitteiden käytössä.

Tuloksista hyötyä tänä syksynä?

Vaikka tutkimus jatkuu vielä, ensitietojen tuominen julki on tutkijoiden mukaan tärkeää. Kaikki mahdollinen tieto kevään opetusjärjestelyistä on tarpeen varauduttaessa poikkeusolojen mahdolliseen jatkumiseen tänä syksynä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin touko–kesäkuussa Suomen kaikkien perusopetuksen koulujen rehtoreilta, opettajilta, oppilashuoltoryhmien jäseniltä ja muilta oppilaiden kanssa työskenteleviltä sekä 4.‒10.-luokkien oppilailta ja 1.‒10.-luokkalaisten oppilaiden huoltajilta.

Vanhempien ja oppilaiden yhteenlaskettu määrä oli yli 100 000 vastaajaa.

Lue myös:

THL päivitti suosituksensa koulunkäynnin järjestämisestä – alakouluryhmät pidettävä erillään, tarvittaessa etäopetusta vuoroviikoin

Koulut varautuvat lähiopetuksen alkamiseen – Opetushallituksen pääjohtaja: "Voi olla, että joudutaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin"

Peruskoulun pitäisi taata samat lähtökohdat köyhien ja varakkaiden lapsille, mutta repikö korona tasa-arvon kappaleiksi?

Opettajien videopäiväkirjat koronakeväästä: Yksi nautti tehdessään oppilaille taikatemppuja, toisen perheelle "mikään määrä ruokaa ei riitä"

Martti Sydänvilja alkoi puhua enemmän ja nukkua paremmin kun sai opiskella kotona – osa perheistä toivoo etäopetusta jatkossakin, oli koronaa tai ei

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan

Luotettavia koronauutisia nopeasti suoraan puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus