1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vaelluskalat

Lapin kokoomus vaatii: Vaelluskalat palautettava Kemijokeen ja kaikki kahdeksan voimalaitosta kunnostettava

Piirijärjestö haluaa myös, että vaelluskaloja istutettaisiin enemmän joen yläosiin ja vaelluskalojen luontaisille lisääntymisalueille.

Isohaaran voimalaitos on yksi Kemijoen voimalaitoksista. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Lapin kokoomus vaatii, että vesivoimayhtiöt kunnostavat yhtä aikaa koko Kemijoen pääuoman vaelluskalojen paluuta varten.

Kokoomuslaisten mielestä Kemijoen kalatalousvelvoitteiden on koskettava kaikkia kahdeksaa voimalaitosta. Tämä tarkoittaisi sitä, että kunnostustoimet vaelluskalojen paluuta varten pitäisi ulottaa myös Rovaniemen yläpuolisiin voimalaitoksiin, Vanttauskoskelle, Pirttikoskelle ja Seitakorvalle.

– Haluamme vaelluskalojen paluuta koko Lappiin. Asiassa tarvitaan yhteistä rintamaa, Lapin kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto kiteyttää.

Autto ja hänen johtamansa puolueen piirijärjestö esittävät myös, että vaelluskaloja istutettaisiin enemmän joen yläosiin ja vaelluskalojen luontaisille lisääntymisalueille.

– Kemijoen latvoille pitää istutuksilla luoda sellainen kalakanta, joka haluaa myös nousta sinne, Autto perustelee.

Lisäksi Lapin kokoomus haluaa, että meritaimenia ja lohia pitäisi istuttaa enemmän mitä Lapin ely-keskus on esittänyt.

Ely-keskus vaatii, Kemijoki Oy vastustaa

Lapin kokoomus otti lauantaina kantaa Kemijoen ja Raudanjoen kalatalousvelvoitteen muuttamiseen. Lapin ely-keskus hakee Kemijoen ja Raudanjoen kalatalousvelvoitteen muuttamista Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto on asettanut ely-keskuksen hakemuksen nähtäville ja siitä voi antaa lausuntoja maanantaihin 10. elokuuta asti.

Ely-keskus esittää muun muassa kalateiden rakentamista Kemijoen viiden alimman voimalan patoihin. Kemijoki Oy omistaa voimaloista neljä: Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalat. Alimman voimalan eli Isohaaran omistaa PVO Vesivoima Oy. Esityksen mukaan kymmenen vuoden kuluttua kalatiet pitäisi rakentaa myös Keski-Kemijoelle. Lisäksi Ounasjokeen pitäisi istuttaa kaksi miljoonaa lohenpoikasta ja 200 000 meritaimenen poikasta. Kemijoki Oy on vastustanut esitystä.

On todennäköistä, että aluehallintoviraston myöhemmin antamasta päätöksestä valitetaan. Viimeinen oikeusaste valitusten käsittelylle on korkein hallinto-oikeus (KHO).