Kannonkoskella ja Kivijärvellä virisi kiinnostusta kuntaliitokseen Kyyjärven kanssa, mutta talousfaktat ratkaisevat

Kivijärvellä hallituksen nokkamies kannattaa liitosaikeita, valtuuston puheenjohtaja on jyrkästi vastaan.

Kivijärvi
Tiekyltti Kannonkoski - Kivijärvi
Aika näyttää, johtavatko nämä tiet tulevaisuudessa saman kunnan taajamiin.Virpi Kotilainen / Yle

Kuntaliitostunnustelut Kyyjärven suuntaan kiinnostavat yllättäen osaa Kannonkosken ja Kivijärven päättäjistä.

Kannonkosken kunnanhallitus ilmoitti huhtikuussa valtiovarainministeriölle, että kunta ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut osallistumaan selvitykseen – paitsi siinä tapauksessa, että selvityksen avulla pystyttäisiin "kartoittamaan laajemman seudullisen kuntakokonaisuuden mahdollisuudet".

Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja toteaa, että tämä ehto täyttyy, jos mukaan selvitykseen lähtee useampi Kyyjärven naapurikunta, kuten nyt vaikuttaisi tapahtuvan.

Kannonkosken kunnanjohtaja Markku Vehkaoja.
Kannonkosken kunnanjohtaja Markku Vehkaoja.Petri Aaltonen / Yle

Vehkaoja sanoo, että Kannonkoskella ei ole akuuttia painetta kuntaliitokseen. Kunta on käynnistänyt kolmivuotisen talouden tasapainottamisohjelman, ja Vehkaojan mukaan ohjelman avulla Kannonkoski saa taloutensa sen avulla kuntoon.

– Kunnanvaltuusto päättää nyt lähiaikoina sen, lähteekö Kannonkoski mukaan kuntajakoselvitykseen, Vehkaoja toteaa. Hän uskoo, että valtuusto ennättää käsitellä asian elokuun aikana.

Palvelujen turvaaminen tärkeintä

Kannonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Hänninen (kesk.) näkee kuntajakoselvityksessä monia hyviä puolia.

– Tämän seutukunnan kunnat ovat kaikki painumassa ahdinkoon, niin olen sitä mieltä, että meidän kannattaa tässä vaiheessa lähteä mukaan tähän selvitykseen, Hänninen toteaa.

Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Hänninen
Ministeriön synkät talouslaskelmat ovat saaneet Asko Hännisen (kesk.) kiinnostumaan liitossuunnitelmista.Virpi Kotilainen / Yle

Hännisen mukaan selvityksen tulos ratkaisee hänen kantansa kuntaliitokseen.

– Kunta on kuntalaisia varten, ja ihmisille pitää pystyä turvaamaan tarvittavat palvelut. Jos selkeästi nähdään, että isompi kokonaisuus turvaa palvelut paremmin, näen liitoksen todella hyväksi vaihtoehdoksi, Hänninen sanoo.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa, että mahdollinen liitos ei hävittäisi Kannonkoskea vaan muuttaisi ainoastaan hallintoa. Palvelut on jo nyt hänen mukaansa hajautettu seutukunnalla eri puolille.

Päätösten perustaksi kaivataan faktoja

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sanna Villman (sd.) ei halua kertoa vielä omaa kantaansa kuntajakoselvitykseen tai liitoshankkeeseen. Hän toteaa, että valtuusto päättää asiasta niiden faktojen perusteella, joita päättäjät saavat asiantuntijoilta.

Kannonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sanna Villman
Sanna Villman (sd.) haluaa riittävästi faktatietoa Kannonkosken taloudesta ennen kuin valtuusto ratkaisee, lähteekö kunta mukaan liitosselvitykseen.Virpi Kotilainen / Yle

– Meidän pitää saada todellisia lukuja siitä, mikä Kannonkosken tilanne on esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, eli selvitäänkö viisi vuotta vielä itsenäisenä, ja miten selvitään jos selvitään, Villman sanoo.

Villman muistuttaa, että vaikka Kannonkoski on pieni ja väki edelleen vähenee, kunnalla on sellaisia ominaispiirteitä, jotka puoltavat itsenäisenä pysymistä.

– Meillä on vireillä tuulivoimahanke, jonka lopputuleman haluaisin vielä nähdä, ja meillä on Piispalan nuorisokeskus, emmekä ole ainakaan vielä kriisikunta kuten Kyyjärvi, Villman luettelee.

Asko Hänninen pitää ministeriön asettamaa aikataulua tiukkana. Kunnanvaltuuston pitäisi ratkaista kantansa tämän kuun aikana, ja kuntajakotyöhön on vain loppuvuosi aikaa. Valtioneuvosto tekee omat ratkaisunsa ensi vuoden alkupuolella.

Tavoitteena yhtenäinen maakunta

Ministeriön Kyyjärvelle asettama kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä ei halua vielä ottaa kantaa siihen, millainen yhdistelmä olisi Kyyjärven kannalta toimivin. Maakuntarajan toisella puolella sijaitsevat Alajärvi ja Perho ovat edelleen vaihtoehtoina selvitystyössä.

Hallintotieteiden tohtori ja kuntakonsultti sekä kuntien remonttimies Eero Laesterä Yleisradion pihalla.
Eero Laesterän mielestä Kyyjärven ympärille olisi hyvä saada aikaan mahdollisimman monen pienen kunnan liitos.Toni Määttä / Yle

Laesterä muistuttaa kuitenkin, että kyyjärveläiset ovat ilmaisseet haluavansa pysyä Keski-Suomessa, kun asukkailta tiedusteltiin asiaa tänä kesänä. Ministeriönkin tavoitteena on pitää maakunnat yhtenäisenä.

Kartta
Greta Virranniemi / Yle

Selvitysmies sanoo myös, että neljän K-kunnan eli Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven liitos olisi hänen mielestään erittäin hyvä vaihtoehto nykytilanteessa.

– Olen jo aiemmin sanonut, että tätä rakennetaan Keski-Suomen vaihtoehdon varaan, mutta se vaatii yhteisymmärryksen Keski-Suomelta, Laesterä toteaa.

Kivijärvellä vastakkaisia näkemyksiä

Yhteisymmärrystä asiasta ei ole vielä ainakaan Kivijärvellä.

Puinen punamusta koristekukko, Kivijärven tunnushahmo
Kivijärven kukko koristaa myös kunnan vaakunaa. Se liittyy tarinaan seurakunnan ensimmäisen kirkon rakentamisesta.Virpi Kotilainen / Yle

Kivijärven hallitus totesi keväällä ministeriölle, että kunta ei osallistu selvitykseen. Tuolloin myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Leppänen (kesk.) äänesti osallistumista vastaan.

– Olin virkamiehenä jo kyllästynyt tekemään selvityksiä, jotka eivät johda mihinkään. Keväällä Kyyjärvikin osoitti kiinnostusta vähän joka suuntaan ja ilmaisi myös halunsa pysyä itsenäisenä, Leppänen selittää keväisen äänestyskäyttäytymisensä syitä.

Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Leppänen
Maaseutusihteerinä kolmen kunnan alueella työskentelevä Erkki Leppänen (kesk.) haluaisi kuulla, miten Kivijärvi voi selviytyä itsenäisenä.Virpi Kotilainen / Yle

Selvitysmies-Laesterän viime viikolla esittelemät surkeat talousennusteet ovat saaneet Leppäsen toisiin ajatuksiin. Hän sanoo Kivijärven tulevaisuudennäkymien olevan niin heikot, että kunnan kannattaisi nyt hakeutua kuntajakoselvitykseen ja harkita liitosta.

Erkki Leppänen muistuttaa, että Kivijärven palveluista suuri osa on jo nyt ulkoistettu naapurikunnille tai hoidetaan yhteistyössä niiden kanssa. Hän ei usko, että kuntaliitos muuttaisi palvelutarjontaa.

Opettajien lomautus yhteydessä liitoshaluihin?

Leppänen sanoo, että hänellä ei ole mitään sitäkään vastaan, että Kivijärvi pysyisi itsenäisenä - jos se vain olisi mahdollista. Hän perää liitosselvitystä vastustavalta kunnanjohtaja Pekka Helppikankaalta laskelmia, jotka osoittaisivat, miten väestökadosta kärsivä kunta voisi selvitä yksin.

Pekka Helppikangas
Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas.Yle

Helppikangas sanoo, että kunnan talous on ylijäämäinen, vaikka epäonnisen laajakaistahankkeen takausmaksut ovatkin rasittaneet kuntakonsernia. Hän ei näe, että naapurikuntiin liittyminen parantaisi Kivijärven taloutta millään tavalla.

– Emme ole kriisikunta kuten Kyyjärvi, Helppikangas toteaa.

Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas uskoo, että Kivijärveä ollaan nyt viemässä kuntajakoselvitykseen sen takia, että kunta on lomauttamassa opettajia syksyn aikana. Helppikankaan mielestä kuntaliitoksesta ei koituisi Kivijärvelle mitään etua.

– Minun näkemys on se, että Kivijärvi ei siinä tule voittamaan. Kivijärvelle jää sitten ehkä jokin yhteispalvelupiste. Eikä muissa kunnissa ole mitään sellaista osaamista mitä meillä ei olisi, kunnanjohtaja toteaa.

"Viimeisetkin palvelut viedään"

Kivijärven valtuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson (kesk.) korostaa sitä, että Kivijärvi tekee sujuvasti yhteistyötä kaikkien naapurikuntien kanssa. Tobiassonin mielestä tämä puhuu kuitenkin sen puolesta, että kunnan kannattaa pysyä itsenäisenä.

– Tällä hetkellä meillä on ihan hyvin asiat, hän sanoo.

Eeva-Liisa Tobiasson.
Eeva-Liisa Tobiasson (kesk.) ei usko, että Kivijärvi hyötyisi kuntaliitoksesta.Heikki Näsi

Tobiasson paheksuu tapaa, jolla Kivijärvi on nostettu uudelleen kuntajakoselvitykseen mukaan, vaikka hallitus on asian jo kertaalleen päättänyt.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan mielestä Kivijärven tilanne on nyt aika seesteinen, ja hän näkee mahdollisessa liitoksessa vain kielteisiä vaikutuksia.

– Meillä menee täysin kaikki päätäntävalta ja viimeisetkin palvelut viedään pois, Tobiasson arvioi.

Tobiasson pitää lisäksi valtiovarainministeriön asettamaa kuntajakoselvitysaikataulua niin tiukkana, että Kivijärven päättäjät eivät ehdi saada riittävästi faktatietoa osallistumispäätöksen tueksi.

Valtuusto käsittelee kuitenkin asian, jos kunnanhallitus sitä esittää, puheenjohtaja sanoo.

– Mutta se on eri asia sitten, miten se siellä käsitellään, Tobiasson toteaa.

Työ johtaa liitosesitykseen

Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä odottaa nyt kunnanvaltuustojen päätöksiä kuntajakoselvitykseen osallistumisesta.

– Mitä useampia kuntia saadaan nippuun niin sitä paremmin saadaan vahvistettua sitä vähäistä elinvoimaa mitä sillä alueella on, Laesterä muotoilee.

Keskisuomalaisten kuntien vaakunoita pöytäviireissä
Kuntien vaakunoita pöytäviireissä Kivijärven kunnanviraston vitriinissä.Virpi Kotilainen / Yle

Ministeriö on antanut kuntajakoselvitykselle aikaa tämän vuoden loppuun. Ensi vuoden alkupuolella valtioneuvosto tekee ratkaisunsa Laesterän esityksen perusteella.

Entä voisiko selvitys johtaa siihen, että Kyyjärvi jatkaisikin itsenäisenä kuntana?

Lopullinen päätös on siis valtioneuvoston käsissä, mutta Laesterä toteaa, ettei hänen työnsä voi johtaa muuhun kuin kuntajakoon eli liitosesitykseen.

*Lue myös: *Kokenut kuntien yhdistäjä povaa koronan ajavan kuntia liitoksiin – "Jos toinen aalto tulee, on hankala laskea nykyisen rakenteen varaan"