Luumäkeläiset saivat ehdottaa kunnan säästökohteita – osa luopuisi jäähallista ja lukiosta, jotkut yhdistäisivät lisää hallintoa naapurikuntien kanssa

Luumäen kunta lähetti kaikille kuntalaisille kyselyn siitä, mistä he olisivat valmiita säästämään.

Luumäki
Läheltä
Yle

Luumäkeläisiltä on kysytty säästökohteita kunnan talouden parantamiseksi.

Kaikille luumäkeläisille lähetettyyn kyselyyn tuli 34 vastausta.

Luumäkeläiset ehdottivat hallinnollisen yhteistyön lisäämistä naapurikuntien kanssa, jäähallin ja liikuntapaikkojen käyttäjämaksujen korottamista tai jäähallista sekä muista tarpeettomista tiloista luopumista.

Myös veronkorotukset saivat kannatusta. Jotkut säästökohteet, kuten lukio ja koulut, saivat sekä kannatusta että vastustusta.

Kuntalaisten ehdotukset siirtyvät tänään maanantaina tiedoksi Luumäen kunnanhallitukselle, joka ottaa ne huomioon valmistellessaan talousarviota ja talouden säästöohjelmaa.

Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski kertoo, että säästökohteista keskustellaan vielä syksyn aikana.