Hyppää sisältöön

Opiskelu Turun korkeakouluissa jatkuu syksyllä hybridimallilla – näin kuudessa oppilaitoksessa toimitaan

Lähiopetukseen palataan osittain, mutta etämalliakin edelleen suositaan.

Koronan takia oppilaitoksissa moni asia tehdään eri tavoin kuin aikaisemmin. Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Korkeakoulut ovat tehneet linjauksia syksyn opiskelumenetelmiin liittyen. Pääosin korkeakouluissa ryhdytään noudattamaan hybridimallia, mikä tarkoittaa sekä lähi- että etäopiskelun toteuttamista.

Oppilaitoksissa seurataan tarkasti viranomaissuosituksia ja painotetaan turvavälien sekä käsihygienian merkitystä turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakin kampus Turussa avautuu kesätauon jälkeen normaalisti kuten muissakin kaupungeissa. Kampuksilla voi liikkua, työskennellä ja osallistua lähiopetukseen normaalisti, mutta opetuksessa noudatetaan tehostettuja hygieniaohjeita. Tenteissä toimitaan hybridimallilla siten, että opintojaksot tentitään etänä Moodlessa mahdollisuuksien mukaan, ja kampuksilla vain poikkeustapauksissa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa keskitytään hallittuun kampuksille palaamiseen opiskelun ja työskentelyn osalta. Valmiusryhmä seuraa Suomen koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti, ja oppilaitoksessa ollaan valmiita palaamaan etä- ja verkkotyöskentelyyn joko toimipistekohtaisesti tai kokonaisvaltaisesti viranomaisohjeistusten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulussa opetus toteutetaan syksyllä etänä siltä osin kuin se on mahdollista ja järkevää toiminnallisuuden kannalta. Aloitusinfot järjestetään opiskelijoille osittain etänä ja osittain kampuksella noudattaen koronaohjeita. E-tenttitilat avataan syyskuussa siten, että joka toinen työskentelypiste on varattavissa. Toimintaohje annettiin 7. elokuuta ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Turun AMK ei ota toistaiseksi vastaan ulkomaisia vieraita tai delegaatioita.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa on käynnissä palautumissuunnitelman mukainen asteittainen toimintojen avaaminen. Lukuvuoden 2020–2021 ensimmäinen periodi (päättyy 25. lokakuuta) järjestetään pääosin etäopetuksena. Poikkeuksen muodostavat uudet tutkinto-opiskelijat, joiden orientaatio yliopistoyhteisöön järjestetään terveys ja turvallisuus huomioiden Turun, Porin ja Rauman kampuksilla. Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden tulee viettää ensin 14 vuorokautta karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Noviassa verkko- ja monimuoto-opetus jatkuvat syksyllä aiempaa laajempina. Opetusta järjestetään kampuksilla lähiopetuksena kuitenkin etenkin opintonsa aloittaville opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden lisäksi korkeakoulukampuksilla priorisoidaan taitoihin liittyvää opetusta, mikä tapahtuu pienryhmissä muun muassa laboratorio- ja simulaatiotiloissa.

Åbo Akademi

Åbo Akademissa opiskelijat ovat saaneet palata kampukselle elokuun alusta lähtien, mutta suositus on, että opiskelu ja opetus jatkuvat etänä koko syyslukukauden ensimmäisen jakson ajan eli 23. lokakuuta saakka. Poikkeuksena ovat esimerkiksi laboratoriokurssit, jotka edellyttävät läsnäoloa kampuksella.

Lue lisää:

Juttua korjattu kello 20.22: tarkennettu, että Turun ammattikorkeakoululla aloitusinfot järjestetään opiskelijoille osittain etänä ja osittain kampuksella noudattaen koronaohjeita.