Hyppää sisältöön

Helsinki voisi ottaa käyttöön poikkeusjärjestelyn, jossa eri vuosiluokille tarjottaisiin etäopetusta vuoroviikoin – se olisi kuitenkin viimeinen vaihtoehto

Nöykkiön koulun rehtori toivoisi perusopetukseen ennaltaehkäisyä ja ennakointia päivittäisellä lähi- ja etäopetuksen vuorottelulla.

Kuvituskuva. Suomenkieliset peruskoulut aloittavat kouluvuotensa Helsingissä ja Espoossa torstaina 13. elokuuta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi viime viikolla päivitettyjä ohjeistuksia koulunkäynnin järjestämisestä. Niissä väläytettiin yhdeksi vaihtoehdoksi lähi- ja etäopetuksen järjestämistä vuoroviikoin 4.–9.-luokkalaisille. 1.–3.-luokkalaiset oppilaat pysyisivät silti lähiopetuksessa koronatartuntatilanteesta huolimatta.

Helsingin kaupunki lähetti tänään perustopetuksen rehtoreilleen ohjeistuksen lähiopetuksen järjestämisestä kouluissa. Lisäksi annettiin etukäteistietoa myös siltä varalta, jos poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan turvautumaan syksyn aikana. Jos päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tulisi, Helsingin kaupunki on suunnitellut ottavansa käyttöön järjestelyn, jossa esimerkiksi yksi vuosiluokka kerrallaan voisi olla etäopetuksessa yhden viikon. Etäviikon jälkeen olisi taas kaksi viikkoa lähiopetusta.

– Ainoastaan osa oppilaista olisi silloin etäopetuksessa ja isommat oppilaat ensin eli 7.–9.-luokkalaisista lähdetään. Tavoitellaan sitä, että 4.–6.-luokkalaiset eivät olisi etäjaksoilla ja että koulunkäynti pystyttäisiin järjestämään turvallisesti näille pienemmille, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo.

Päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee viime kädessä Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta. Lisäksi Helsingissä tartuntatautiviranomainen tekee tartuntatautilain mukaan arvioita. Huomenna tiistaina järjestettävässä lautakunnan kokouksessa ehdotetaan, että lautakunta delegoisi Liisa Pohjolaiselle päätösvallan toimenpiteiden sujuvoittamiseksi.

– Päätös tehdään korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan eli joka kuukausi arvioidaan erikseen. Siinä mielessä koulut eivät pysty ihan itse tekemään päätöksiä. Joka koulussa joudutaan arvioida tilat, turvavälit ja opetuksen porrastaminen. Tämä (etäopetus) on viimeinen keino, Pohjolainen sanoo.

Pohjolaisen mukaan koulunkäynti alkaa kaikilla lähiopetuksessa, sillä alkusyksystä voidaan hyödyntää hyvin myös ulkotiloja ja saada väljyyttä sitä kautta.

Rehtori Sari Hakola toivoisi perusopetukseen enemmän ennaltaehkäisyä

Helsingin seudun rehtorit ry:n puheenjohtaja ja Espoossa sijaitsevan Nöykkiön koulun rehtori Sari Hakola sanoo, että muutoksia opetukseen tehdään Espoossa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tartuntayksikön päätöksien perusteella. Hakola itse toivoisi, että koronavirusta voitaisiin kuitenkin myös ennakoida ja ennaltaehkäistä opetusjärjestelyillä.

Tällä hetkellä Espoossa tullaan antamaan lähiopetusta kaikille, ellei THL:n tartuntayksikkö anna muita ohjeita. Yläkoululaisille Hakola lisäisi jo nyt aamu- ja iltapäivävuorottelua opiskeluympäristön väljyyden ylläpitämiseksi ja tartuntojen ehkäisemiseksi.

– Valikoimaan pitäisi lisätä yhtenä vaihtoehtona päivittäinen vuorottelu lähi- ja etäopetuksen välillä, ruokailun ympärille rakennettuna. Se voitaisiin suunnitella koulukohtaisesti järkevästi. Varsinkin isommilla oppilailla voisimme miettiä järkevät etäoppiaineet lukujärjestykseen eikä niin, että kaikki ovat viikon tai kaksi etäopetuksessa. Jos ennaltaehkäisemme koronaa, isommilla oppilailla voisi olla joustoa.

Hakola myöntää, että viikko etäopetusta ja viikko lähiopetusta voi sopia jonnekin, mutta pitää sitä lähtökohtaisesti jäykkänä vaihtoehtona.

– Päivittäisen vuorottelun voisi nimenomaan rytmittää kouluruokailun ympärille. Se vaatii ehkä siivousmietintöjä, mutta yläkoulun näkökulmasta tässä voisi olla muitakin vaihtoehtoja. Jos haluamme rakentaa väljyyttä etukäteen, niin että korona ei pääsisi leviämään, niin voisimme myös ennakoida tilannetta, Hakola sanoo.

Myös Liisa Pohjolaisen mielestä päivittäinen vuorottelu voisi olla mahdollista Helsinginkin kouluissa. Hän pelkää, että silloin koulupäivät venyisivät liian pitkiksi.

– Lähiopetus on pääopetusmuoto perusopetuksessa. Silloin tietysti täytyy tehdä kaikki sen eteen, että opetus on turvallista ja niin pitkälle lähiopetusta kuin mahdollista, Pohjolainen sanoo.

Hakola muistuttaa, että etäopetus voi kuitenkin tarkoittaa myös vuorovaikutteista opetusta eikä ainoastaan itsenäistä verkko-oppimista.

– Minusta tuntuu, että nämä menevät välillä sekaisin. Meillä opettajat pystyvät antamaan etänä opetusta verkon yli monin eri tavoin ja niin, että se on aika lähellä lähiopetusta. Kun opetusta suunnitellaan, sitäkin voitaisiin haarukoida, että missä vaiheessa opettajien ja oppilaan tai oppilaiden keskeinen vuorovaikuts poikkeaa lähiopetuksesta. Pedagogisesti on monenlaisia tapoja järjestää tämä, Hakola sanoo.

Kunta voi päättää jopa koulun sulkemisesta, jos se on välttämätöntä

Viime viikolla järjestetyssä Opetushallituksen tiedotustilaisuudessa pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen totesi, että koulunpito pyritään järjestämään niin, että kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin olisi mahdollisimman hyvä.

Lähiopetukseen paluussa noudatetaan Opetushallituksen aiemmin kesällä määrittelemiä käytänteitä (siirryt toiseen palveluun). Koulujen on huolehdittava tiloihinsa riittävästi väljyyttä ja lisäksi jokaisen koulun on sisällytettävä vuosisuunnitelmaansa varautumisohjeet tartuntatilanteen pahenemisen varalta.

Heinosen mukaan kunta tai aluehallintovirasto voi tartuntatautilain nojalla päättää jopa koulun sulkemisesta. Toimet on kuitenkin rajattava siihen, mikä on tartuntojen leviämisen kannalta välttämätöntä.

– Olemme varautuneet siihen, että tilanne voi eri alueilla vaihdella. Silloin pitää pystyä varautumaan siihen, että opetusta voidaan järjestää normaalista poikkeavalla tavalla, totesi Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen viime viikolla.

Lue seuraavaksi:

.
.