1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammattikorkeakoulut

"Kuka haluaa potilaaksi sairaanhoitajalle, joka on oppinut pistämään netissä?", kysyy hallintojohtaja – AMK-tutkinto voi viivästyä koronan vuoksi

Lähikontakti on oppimisen kannalta välttämätöntä monilla ammattikorkeakouluissa opiskeltavilla aloilla.

Muun muassa sairaanhoitajaopinnot vaativat lähikontaktissa oloa. Ainoastaan lähiopetuksessa voi oppia tiettyjä taitoja, kuten neulalla pistämistä. Kuvituskuva. Kuva: Sofi Nordmyr / Yle

Parin viikon kuluttua syyslukukauttaan käynnistävät ammattikorkeakoulut painivat suurten haastaiden kanssa.

Pähkäiltävänä on turvallisen ja samalla laadukkaan opetuksen järjestäminen käytännönläheisillä aloilla korona-aikana.

Opetus toteutetaan alkavalla lukukaudella osin etänä ja osin lähiopetuksena.

– Viime keväänä etäopetus onnistui lyhyen aikaa hyvin, mutta ei sitä voi määräänsä enempää jatkaa. Kuka haluaa potilaaksi sairaanhoitajalle, joka on oppinut pistämään neulalla netin kautta, kysyy hallintojohtaja Mikko R. Salminen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Opetuksen järjestäminen on tasapainoilua tarkoituksenmukaisuuden ja turvallisuuden välillä.

Nimensä mukaisesti ammattikorkeakouluissa opiskellaan ammatteihin, joissa yhdistyy yhteisöllisyys ja käsillä tekeminen.

– On aloja, joissa simulaatiotyöskentely, laboratoriotyöskentely ja erilaiset työ- sekä taitopajat ovat olennainen osa opiskelua. Niiden järjestäminen etänä ei onnistu, sanoo LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Merja Heino.

Muun muassa fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopinnoissa edellytetään lähikontekteja.

Opetuksessa tullaan käyttämään tavanomaisten varokeinojen lisäksi maskeja ja visiireitä sekä tarvittaessa myös suojakäsineitä.

Uudet opiskelijat etusijalla

Lähiopetusta pyritään tarjoamaan erityisesti uusille opiskelijoille. Läsnäolo on aloittaville opiskelijoille tärkeää, jotta he pääsevät korkeakouluyhteisöön kiinni.

– Tiedetään myös, että ensimmäisten viikkojen ryhmäytymisellä on valtava merkitys opintojen etenemiseen koko opintojen ajalle, sanoo Heino.

LAB-ammattikorkeakoululla on toimipisteet sekä Lahdessa että Lappeenrannassa. Siellä opiskelee 8500 opiskelijaa, saman verran kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMKissa.

Opetuksen järjestäminen korona-aikana vaatii paljon tilojen käytön suunnittelua, matkustusohjeita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden jaksamiseen liittyvää pohdintaa.

– Opettajien ja opiskelijoiden jaksaminen poikkeusolojen pitkittyessä on iso kysymys, Heino pohtii.

Mietittävänä on lisäksi opetuksen järjestelyjä, kampuksella oloon liittyviä turvatoimia sekä esimerkiksi etätyön tukea.

– Olennaista on, että jo keväällä opittuja käytäntöjä ja varokeinoja jatketaan johdonmukaisesti: suurten ryhmien välttäminen, turvavälit ja käsihygienia, luettelee Salminen.

Ammattikorkeakouluissa noudatetaan THL:n ohjeita ja sovelletaan niitä oppilaitosympäristöön. Lisäksi pyritään olemaan askeleen edellä ennakoimassa tulevaa.

Vaarana opintojen venyminen

Opiskelu ammattkorkeakouluissa on tavallisesti hyvin kansainvälistä. Nyt opiskelijavaihdot ja kansainväliset harjoittelut ovat suurelta osin jäissä.

JAMK ei suosittele vaihtoihin lähtöä. Ulkomaalaiset opiskelijat voivat tulla Jyväskylään opiskelemaan, mutta heiltä edellytetään kahden viikon omaehtoista karanteenia. Sama sääntö koskee kaikkia ulkomailta saapuvia, myös oman henkilöstön jäseniä heidän palatessaan ulkomaan lomamatkoilta.

On epäselvää kuinka uudet ulkomaalaiset opiskelijat saavat maahantulolupia.

– Kansainvälisten opiskelijoiden tulo kampukselle on vaikeaa ja joidenkin osalta saapuminen Suomeen saattaa olla mahdollista vasta ensi vuoden puolella, sanoo Heino.

Terveys ohjaa kaikkea toimintaa. Uudet järjestelyt, kuten etäopiskelu sopii toisille paremmin kuin toisille.

– Vaikka ollaan etänä, voi ja pitää eri tavoin olla yhteydessä opiskelutovereihin, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Toki korkeakouluopiskelijat ovat aikuisia ja siten motivaatio rakentaa omaa ammatillista uraa on jo korkea. Se näkyy opintojen etenemisenä, sanoo Heino

Poikkeustilanteen pitkittyminen voi jopa lykätä valmistumista sellaisilla aloilla, joilla lähikontakteja vaaditaan opetuksessa.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetus, erilainen käytännön taitoa hiova opetus, tekniikan laboratoriot ja muotoilun sekä kuvataiteen opetus ovat aloja, joissa tarvitaan lähiopetusta: erityisiä tiloja, koneita ja laitteita.

– Jyväskylän ammattikorkeakoulussa luotamme opetushenkilöstön omaan harkintaan opintojaksojen toteuttamisessa. He tietävät parhaiten, miten tätä tasapainoilua on järkevin toteuttaa, sanoo Salminen.