Opettajien syyslukukausi alkoi lomautuksilla Kouvolassa – syksy kuluu kuroessa umpeen sitä, mikä jää lomautusten aikana oppimatta

Elo- ja syyskuun aikana Kouvola lomauttaa yli 400 erityis- ja perusopetuksen opettajaa kahteen kertaan.

Koulutus ja kasvatus
Viidennen luokan oppitunti
Kuusankoskella Keskustan koululla koulutyön aloitti tiistaina parisataa peruskoululaista.Pyry Sarkiola / Yle

Peruskoululaiset kokoontuvat luokittain ryhmiin Kouvolan Kuusankoskella Keskustan koulun pihalla. Ryhmissä oppilaat muodostavat jonot, joissa etäisyydet mitataan käsiä ojentamalla. Jonossa luokkakaverin tulee olla käsivarrenmitan päässä.

Opettajien johdolla alakoulun oppilaat marssivat kouluun jono kerrallaan. Ennen luokkahuoneisiin menemistä käydään käsienpesulla.

Kouluvuosi käynnistyi tänä vuonna Kouvolan peruskouluissa monella tapaa erikoisissa tunnelmissa, joista luonnollisesti osan aiheuttavat koronapandemian tuomat ylimääräiset järjestelyt.

Mutta sen lisäksi on kaupungin säästötoimien takia 435 erityis- ja peruskoulunopettajaa ollut lomautettuna viisi päivää juuri ennen koulujen aloitusta.

Iso osa kaupungin peruskoulunopettajista aloitti lukuvuotensa työt tiistaina kello 8. Oppilaat saapuivat koululle tuntia myöhemmin eli kello 9.

Tavallisesti Kouvolan peruskoulunopettajilla on aikaa yhdessä suunnitella lukuvuoden aloitusta 1–2 työpäivää.

Kouvolassa opettajien valmistautuminen uuteen kouluvuoteen on ollut poikkeuksellinen.

Kuusankosken Keskustan koulun rehtori Kimmo Salmisen mukaan yhteiselle suunnittelulle olisi ollut erityisen paljon tarvetta.

– Nyt suunnittelulle olisi ollut kysyntää enemmän kuin koskaan, koska koronajärjestelyistä on tulossa uusi normaali.

Keskustan koulun opettaja Antti Alanen sanoo, että yleisiä arjen asioita jäi lomautusten takia miettimättä.

– Suunnittelematta jäi välituntivalvonnan järjestäminen ja ruokailuvuorojen suunnittelu. Nämä asiat ovat yleensä olleet valmiina, kun oppilaat ovat tulleet. Nyt ne pitää polkaista näin extemporella käyntiin, Alanen sanoo.

Kouvolalaisen Keskustan koulun rehtori Kimmo Salminen
Keskustan koulun rehtori Kimmo Salminen kertoo, että Kouvolan koulumaailma on syksyn ajan myllerryksessä.Pyry Sarkiola / Yle

Tiiviistä aikataulusta huolimatta hänen mukaansa ensimmäinen koulupäivä on sujunut kutakuinkin arjenmukaisesti.

– Lapset ovat onneksi iloisia ja innoissaan koulunaloituksesta, Alanen sanoo.

Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer sanoo, että tänä vuonna koulujen aloitus on ollut haastava. Lomautusjakso on lisännyt koulujen rehtoreiden työmäärää. Yhteyttä opettajiin on jouduttu pitämään tavallista enemmän viestein ja soitoin.

– Tiedonkulkuun ja suunnitteluun tällä lomautusjaksolla on ollut vaikutusta.

Syksy mietityttää kouluilla

Tänä vuonna Suomessa 11 kuntaa lomauttaa opettajia koulun käynnistyessä. Kouvola on lomauttavista kaupungeista suurin.

Kouvola lomauttaa tänä vuonna lähes koko opetus- ja kasvatushenkilöstönsä. Peruskoulunopettajien kohdalla se tarkoittaa kahden viikon lomautusta. Kaupunki pyrkii saamaan lomautuksilla 5,5 miljoonan euron säästöt.

oppilaat kävelevät jonossa sisään koulurakennukseen
Keskustan koululla ensimmäisenä koulupäivänä sisälle mentiin parijonossa.Pyry Sarkiola / Yle

Peruskoulujen opettajien ensimmäinen lomautusjakso oli juuri ennen peruskoulujen alkua 6.–10.8.2020.

Toinen lomautusjakso suoritetaan siten, että opettajat jaetaan kahteen ryhmään, joista ensimmäinen ryhmä lomautetaan elo-syyskuun taitteessa ja toinen ryhmä syyskuun lopulla.

Oppiminen vaarassa vaurioitua

OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkaraisen mielestä elo-syyskuun lomautukset vaarantavat opetuksen tason. Lomautusten aikana kouluilla ei ole Hakkaraisen mukaan riittävästi opettajia.

– Työrauha luokissa vaarantuu ja oppiminen sitä kautta. Toivotaan että kaikki menee turvallisesti, mutta pelottaa vähän, mitä elo-syyskuussa tapahtuu, Hakkarainen sanoo.

Opettaja Antti Alanen pitää tulevaa syksyä stressaavana.

– Yksi opettaja joutuu syksyllä huolehtimaan kahdesta luokasta työpariopettajan ollessa lomautettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että opettaja pistäytyy siellä toisessa luokassa katsomassa, että hommat sujuvat ja sen jälkeen palaa omaan luokkaansa, Alanen sanoo.

opettaja Antti Alanen
Opettaja Antti Alanen kertoo, että yleisiä arjen asioita jäi suunnittelematta ennen koulujenaloitusta.Pyry Sarkiola / Yle

Keskustan koulun rehtori Kimmo Salminen jakaa Alasen kanssa saman huolen.

– Lomautuksilla on vaikutuksia oppilaiden oppimiseen ja oppimisedellytyksiin. Keväällä oppilaat olivat etäkoulutuksessa. Nyt syksyllä oli tarkoitus kartoittaa sitä, missä mennään ja kuka tarvitsee apua missäkin.

Myllerrystä koko syksy

Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmerin mukaan lomautusjakson käytäntöjä suunnitellaan edelleen yhdessä rehtoreiden ja opettajien kanssa. Suunnittelutyö aloitettiin jo keväällä.

– Lomautusten ollessa päällä meidän pitää toteuttaa ne niin, että turvataan oppilaille turvallinen oppimisympäristö, Strömmer sanoo.

Rehtori Kimmo Salmisen mukaan kouluelämä tulee olemaan Kouvolassa myllerryksessä seuraavat viikot.

– Tilanne ei pääty siiihen, kun syksyn lomautukset loppuvat. Sen jälkeen aletaan ottaa kiinni sitä opetusta, mikä jää lomautusten aikana oppilailla saamatta, sanoo rehtori Kimmo Salminen.