1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kannonkoski

Kolme luottamushenkilöä eroaa Kannonkoskella, koska luottamus kunnan johtoon loppui – kunnanjohtaja kiistää kritiikin

Kannonkoskella kolme kunnallispoliitikkoa sanoo, että luottamuspula tekee yhteisten asioiden hoidon hankalaksi.

Kokoomuksen Jari Pihlasaho (kuvassa vasemmalla) ja Pertti Huurtola sekä keskustan Arto Seppälä kritisoivat Kannonkosken kunnan johtoa. Kuva: Virpi Kotilainen / Yle

Kannonkoskella kolme keskeisissä asemissa toiminutta luottamushenkilöä on kesällä pyytänyt eroa joistakin tehtävistään. Heistä jokainen ilmoittaa menettäneensä luottamuksensa kunnan johtoon.

Pertti Huurtola (kok.) on jättänyt valtuustolle eroanomuksen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä sekä kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä. Jari Pihlasaho (kok.) haluaa jättää paikkansa kunnanhallituksessa sekä jäsenyyden KSVH:n eli Verkkoholding-yhtiön sekä tulevaisuustyöryhmän hallituksessa.

Keskustan ryhmästä Arto Seppälä pyytää eroa kunnanvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä.

Eronpyyntönsä jättäneet jatkavat valtuutettuna – Pihlasaho varavaltuutettuna – ja Seppälä teknisen lautakunnan puheenjohtajana sekä Pihlasaho sen varapuheenjohtajana.

Eronneet kertovat, että heistä jokainen päätyi ratkaisuunsa omalla tahollaan, itsenäisen harkinnan jälkeen. Päätöksen tausta on yhteneväinen: jokainen kertoo menettäneensä luottamuksensa kunnan johtoon.

Huoli työilmapiiristä ja valmistelusta

Arto Seppälä sanoo, että kunnanhallituksen työn seuraaminen valtuuston varapuheenjohtajan ominaisuudessa kävi hänelle henkilökohtaisesti henkisesti raskaaksi.

– Luotettava valmistelu tuottaa luotettavia, oikeudenmukaisia päätöksiä. Tässä ei mielestäni viime vuosina ole aina onnistuttu, Seppälä toteaa eroanomuksessaan..

– Mielestäni työnantaja eli kunnanhallitus ei hoida rooliaan asianmukaisesti ja inhimillisesti, Seppälä sanoo viitaten erityisesti työsuhteisiin liittyviin asioihin.

Myös Pertti Huurtolan eropyynnön taustalla on ennen kaikkea muutaman viranhaltijan irtisanoutuminen ja huoli kunnan työhyvinvoinnista. Hän sanoo näin halunneensa muun muassa herättää ihmisiä huomaamaan työilmapiiristä johtuvat ongelmat.

Jari Pihlasaho muistuttaa, että päätöksenteossa saa ja pitää olla erilaisia näkemyksiä. Kannonkosken ongelmana on hänen mielestään asioiden valmistelu.

– Kunnanhallituksen rooli työnantajana vaikutti hallitsemattomalta. Asioita ei käsitelty oikea-aikaisesti vaan niissä vitkuteltiin, Pihlasaho sanoo ja viittaa erityisesti esitysten valmisteluun.

Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja sanoo, että päättäjillä on vastuu ja velvollisuus kertoa, ellei asioita ole valmisteltu riittävän hyvin. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Kunnanjohtaja Markku Vehkaoja pitää luottamustoimista luopumista huonona tapana toimia. Hän ei ymmärrä sitä, että päättäjä jättää tehtäviään sen takia, että asioiden valmistelussa on ollut puutteita.

– Jos näin on, pitää osoittaa, missä on tehty päätös, joka perustuu puutteelliseen valmisteluun. Ei pidä tehdä sitä päätöstä vaan palauttaa asia uudelleen valmisteluun, eikä mennä virkamiehen selän taakse, Vehkaoja toteaa.

– Pitää antaa virkamiehelle mahdollisuus korjata virheensä ja parantaa siltä osin työtään. Tällainen puskista huutelu ei johda mihinkään hyvään vaan aiheuttaa vain huonoa mieltä, hän jatkaa.

Kunnanjohtajan mielestä kyse on vain muutaman yksittäisen luottamushenkilön henkilökohtaisista käsityksistä.

"Närkästystä ja vitkuttelua"

Huurtola, Pihlasaho ja Seppälä puolestaan kiistävät, että kyse olisi henkilökohtaisista kiistoista tai ettei ongelmiin olisi yritetty puuttua.

– Jos esittelijälle esittää kysymyksen, hän närkästyy, Huurtola sanoo.

– Jos asioihin puututtiin, niitä vain vitkuteltiin uudelleen, Pihlasaho toteaa

– Katsoin, että en pysty muuttamaan menettelytapoja, sillä valtuuston varapuheenjohtajalla on hallituksessa vain puheoikeus, Seppälä sanoo.

Arto Seppälä (kesk., kuvassa taustalla) jatkaa Kannonkosken teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja Jari Pihlasaho (kok.) varapuheenjohtajana. Kuva: Virpi Kotilainen / Yle

Vehkaoja on johtanut Kannonkoskea neljä vuotta. Hän tyrmää ajatuksen myös
siitä, että olisi toimillaan vaikuttanut viranhaltijoiden suureen vaihtuvuuteen.

– Ei pidä paikkaansa. Minun neljän vuoden aikana Kannonkosken kunnasta on lähtenyt vähemmän viranhaltijoita kuin minua edeltävinä neljänä vuonna, Vehkaoja sanoo.

Vehkaoja toteaa, että työntekijöiden vaihtuvuus on aivan normaalia nykyisessä työelämässä. Kunnanjohtaja muistuttaa, että myös hänen pitkäaikainen edeltäjänsä jätti Kannonkosken.

– Päättäjät voisivat halutessaan selvittää sitäkin, millaista täällä oli ennen minua, Vehkaoja toteaa.

Pienen kunnan ongelma?

Huurtola, Pihlasaho ja Seppälä arvelevat, että ongelmien taustalla on pitkälti se, että pienessä kunnassa niin virka- kuin luottamustehtävät kasaantuvat harvojen harteille.

Huurtola on erityisen huolissaan pienen kunnan harvalukuisen henkilöstön, myös kunnanjohtajan, jaksamisesta.

– Suuret muutoksetkin kuormittavat ihmisiä, Huurtola toteaa.

Jari Pihlasaho sanoo, että luottamustehtävien kasaantuminen pienenevälle päättäjäjoukolle merkitsee sitä, että vapaa-aika kuluu yhteisten asioiden hoidossa.

– Vuodesta voi 80 iltaa kulua luottamustoimissa, yrittäjä laskeskelee.

Kaikki kolme suhtautuvat myönteisesti ajatukseen kuntaliitosselvityksestä Kyyjärven ja muiden naapurikuntien kanssa. Suuremmassa kunnassa sekä henkilöstön että päättäjien tehtävät jakautuisivat heidän mielestään tasaisemmin.

– Eikä kuntaliitos vaikuttaisi esimerkiksi Kannonkosken omaleimaisuuteen. Identiteetti säilyy vaikka kunnan nimi muuttuisi, Jari Pihlasaho uskoo.