Joka neljäs Fimlabin koronatestiin tulija on alle 10-vuotias, mutta koronaa ei heiltä löydy – pitäisikö testaus kohdentaa aikuisiin?

Laboratorioyhtiön mukaan vielä keväällä testattiin lähinnä työikäisiä ja ikäihmisiä, mutta kesällä painopiste siirtyi lapsiin ja nuoriin.

Koronatestaus
Fimlabin koronanäytteenottopisteen opaste.
Antti Eintola / Yle

Koronatestattavien ikärakenne on muuttunut selvästi kesän aikana. Suomen suurin laboratorioalan yritys, Fimlab, on verrannut testeissä käyneiden ikää keväällä ja kesällä. Fimlabin palvelujohtajan Anu Mustilan mukaan painopiste on kierähtänyt nuorempiin ikäluokkiin.

– Keväällä testattiin aikuisia ja ikäihmisiä. Nyt testataan todella paljon alle 10-vuotiaita ja vielä alle kaksikymppisiäkin. Heidän osuutensa on noussut merkittävän korkeaksi.

Tämä on nähty myös elokuussa Fimlabin testauspisteissä. Viimeksi kuluneen viikon aikana joka neljäs testiin tulija on ollut 0–10-vuotias ja joka kolmas on ollut 0–20-vuotias.

Fimlab testaa ja analysoi näytteitä Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän julkisen terveydenhuollon tarpeisiin.

Covid-19 testatut Fimlabin alueella.
Antti Eintola / Yle, Fimlab

Muutos näkyy myös sairaanhoitopiirin tasolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand vahvistaa, että etenkin lasten ja nuorten testausmäärät ovat kasvaneet.

– Tämä on hurja nousu, mutta se on myöskin ymmärrettävää. Kesälomat ovat päättymässä, ja koulut ja päiväkodit alkamassa.

Sandin mukaan kokonaisuuden kannalta testattavien iällä ei ole paljon merkitystä. Pienten lasten testeihin voi mennä hiukan enemmän aikaa kuin aikuisten.

Juhani Sand.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo, että kaikkien hengitystieinfektioisten testaaminen on erittäin iso satsaus.Antti Eintola / Yle

Lapsilta ei löydy koronaa – mitä järkeä testata?

Fimlabin analysoimissa testeissä koronatartuntoja ei ole todettu lapsilla tai nuorilla. Tämä panee miettimään, kuinka järkevää lasten ja nuorten testaaminen on.

Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila ei ota suoraan kantaa, mutta pohtii, olisiko ruuhkautuneita testejä järkevämpi kohdentaa aikuisiin.

– Tosiasia on, että lapsia ja nuoria käy testeissä, mutta heiltä ei koronaa löydy. Tässä hetkessä ajattelisin, että kun alkaa olla kapasiteetin kanssa haasteita, ehkä testaaminen kannattaisi kohdentaa työikäisiin ja sitä vanhempiin.

Covid-19-positiiviset Fimlabin alueella.
Antti Eintola / Yle, Fimlab

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n valtakunnallinen ohje kuitenkin on, että kaikki hengitystieinfektioiset tulee testata. Nuhanenillä ei ole asiaa päivähoitoon tai kouluun ilman negatiivista testitulosta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan THL:n ohje on perusteltu.

– Nyt kun COVID-infektion tautitapaukset ovat kasvussa Euroopassa ja myöskin Pohjoismaissa, testauksen lisääminen on yksi tärkeä asia näiden muiden ehkäisytoimien rinnalla.

– Toisessa vaakakupissa on se, että resurssit ovat rajalliset. Kohdistammeko ne parhaalla tavalla siihen, mistä on odotettavissa eniten hyötyä? Esimerkiksi Pirkanmaan tilanteessa, missä positiivisia testituloksia on hyvin vähän, tämä on erittäin iso satsaus.

Juhani Sandin mukaan THL:ssä on parhaat asiantuntijat antamaan kansallisia suosituksia.

Lasten ja nuorten testaustarve ei näytä ainakaan vähentyvän. Erilaiset flunssat leviävät, kun lapset kohtaavat toisiaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Osallistu keskusteluun aiheesta kirjautumalla Yle Tunnuksella. Keskustelu on avoinna perjantaihin kello 22:een saakka.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Suomessa ja maailmalla

Nuhaisten lasten koronatestaus pistää perheet lujille – allergialapsen äiti: "Kaksivuotiaalle annetaan kuutta lääkettä joka ilta, jotta voi mennä päiväkotiin"