Hyppää sisältöön

Yrittäjägallup: Yrittäjät pelkäävät uutta korona-aaltoa, mutta usko selviämiseen kohentunut – etätyöt yleistyvät jatkossa ja työelämä näyttää muuttuneen pysyvästi

Kyselyn perusteella korona muuttaa pysyvästi työelämää. Tilanne on yrityksissä on parantunut laajalla rintamalla.

Kyselyn mukaan 80 prosenttia yrityksistä arvioi selviävänsä alkavasta syksystä nykyisellä henkilöstöllä ja 68 prosenttia jopa ilman lomautuksia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomen yrittäjäkentän tulevaisuuden usko on kohentunut selvästi kevään tilanteesta.

Suomen Yrittäjien tuoreen Yrittäjägallupin mukaan 60 prosenttia vastaajista uskoo selviävänsä koronakriisistä ja 29 prosenttia uskoo siihen pienellä "ehkä"-varauksella. Vielä huhtikuusa 45 prosenttia uskoi selviävänsä koronakriisistä.

– Yritysten tilanne on parantunut kesän aikana laajalla rintamalla. Tämä näkyy hyvin tuloksissa eri näkökulmista, kommentoi tuloksia Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pentikäisen mukaan syksy on kuitenkin isojen pilvien peitossa ja yritykset pelkäävät koronan toista aaltoa.

– On ensiarvoisen tärkeää saada suojaus, testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti ja kattavasti, jotta toinen aalto ei leviä eikä tarvita tiukkoja rajoitustoimia tuhoamaan talouden elpymistä, Pentikäinen korostaa.

Remontti tukitoimiin

80 prosenttia yrityksistä arvioi selviävänsä alkavasta syksystä nykyisellä henkilöstöllä ja 68 prosenttia jopa ilman lomautuksia.

Irtisanomisiin arvioi joutuvansa turvautumaan neljä prosenttia ja uusiin lomautuksiin viisi prosenttia yrityksistä.

Konkurssiuhkaa kokee yrittäjistä viisi prosenttia ja toiminnan lopettamista pohtii yhdeksän prosenttia yrittäjistä.

Mikael Pentikäisen mielestä yritysten saaman kustannustuen kriteerit pitää uudistaa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Selvästi alle puolet (39 %) yrityksistä arvioi tarvitsevansa suoraa julkista tukea kriisistä selviämiseen. Osuus on pienentynyt selvästi huhti-toukokuusta.

– Jos toinen korona-aalto tulee, tarvitaan korjattuja tukitoimia. Nyt haussa oleva kustannustuki ei ole onnistunut.

Pentikäisen mukaan tehtiin liian tiukka seula ja laitettiin rima liian korkealle.

– Kustannustuen kriteerit pitää uudistaa. Myös yksinyrittäjätukea pitää jatkaa, jos tulee toinen aalto, Pentikäinen listaa.

Sadattuhannet etätöissä

Kyselyn mukaan yli puolessa (59 %) yrityksistä on tehty korona-aikana etätöitä. Useimmin etätöitä on tehty palvelualalla (68 %) ja harvimmin rakentamisen alalla (34 %).

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on gallupin mukaan tehnyt noin 300 000–350 000 henkilöä.

– Se on noin neljännes yksityisen sektorin työvoimasta, joten määrä on merkittävä, Pentikäinen huomauttaa.

Alueelliset erot etätyön tekemisessä ovat isot: Pääkaupunkiseudulla etätöitä tehtiin 76 prosentissa yrityksistä, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa 51 prosentissa yrityksistä.

Kuva: Samuli Huttunen

Noin puolessa (49 %) yrityksistä aiotaan tehdä etätöitä myös syksyllä. Useimmin etätöitä aiotaan tehdä palvelualalla (59 %).

Etätyöt on yrittäjien yleisin keino varautua koronan mahdolliseeen toiseen aaltoon. Näin kertoi 35 prosenttia vastaajista.

Kohti monipaikkaisuutta

Hieman alle kolmannes (30 %) yrityksistä aikoo lisätä pysyvästi monipaikkaista työskentelyä. Aikomus on vahvin palvelualan yrityksissä (36 %).

– Yrittäjägallup osoittaa selkeästi, että korona muuttaa pysyvästi työelämää. Monipaikkainen tapa tehdä työtä lisääntyy merkittävästi, jos jopa kolmannes yrityksistä lisää sitä pysyvällä tavalla, Pentikäinen toteaa.

Pentikäisen mukaan etätyöt tulevat vaikuttamaan paljon niin toimistotilan tarpeeseen, työn itsenäisyyteen kuin palveluiden kysyntään paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja.

– Monipaikkatyö kasvaa erityisesti palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla, Pentikäinen sanoo.

Yli kolmasosan mielestä etätöillä ei ole ollut vaikutusta yrityksen toimintaan ja 16 prosentin mielestä toiminta on vaikeutunut.

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjille toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 034 pk-yrityksen edustajaa 30.7.–10.8. välisenä aikana.

Lue lisää:

.
.