Kaupunginjohtajaa ei haluta vielä vaihtaa pormestariin Kouvolassa, mutta asiaan aiotaan palata pian

Valtuustoryhmät olisivat myös valmiita vähentämään lautakuntien määrää.

kunnallishallinto
Kouvolan kaupungintalo elokuussa kuvattuna.
Kouvolan täytyy päättää organisaation muutoksistaan vielä tämän vuoden aikana.Antro Valo / Yle

Kouvolan kaupunki ei halua vielä vaihtaa kaupunginjohtajaa pormestariin.

Kaupungin tiedotteen mukaan valtuustoryhmät eivät alustavien näkemystensä mukaan tue pormestarimalliin siirtymistä. Pormestarimallissa pormestari korvaisi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan.

Enemmistö ryhmistä haluaa kuitenkin palata pormestariasiaan seuraavalla valtuustokaudella. Uusi valtuustokausi alkaa kesäkuun 2021 alussa, joten luottamushenkilöorganisaation muutoksista täytyy sopia jo tämän vuoden aikana.

Pormestarimalliin siirtymisen sijaan valtuustoryhmät pitävät tarpeellisina koko- tai osa-aikaisia kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajia. Osittain kannatusta saavat myös osa-aikaiset lautakuntien puheenjohtajat.

Valtuustoryhmät antoivat kesän aikana lausuntonsa raporttiluonnoksesta, joka käsittelee kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on kehittää johtamista ja löytää säästöjä.

Avainhenkilöt miettivät, löytyisikö pätevää pormestaria

Raporttiluonnosta varten oli muun muassa haastateltu kaupungin avainhenkilöitä eli kaupunginjohtajaa, valtuustoryhmien puheenjohtajia ja toimialajohtajia.

Haastateltuja mietitytti luonnoksen mukaan se, ettei pormestarimallin toimivuudesta ole tietoa. Lisäksi epältiin sitä, löytyisikö Kouvolan valtuuston jäsenistä tarpeeksi pätevää ehdokasta pormestariksi. Osa kuitenkin katsoi, että pormestari voisi jämäköittää johtamista ja tehdä siitä selkeämpää kaupunkilaisten suuntaan.

Raporttiluonnoksen mukaan kaupunginjohtajamallista pormestarimalliin siirtyminen kasvattaisi jonkin verran kustannuksia. Luonnokseen tehdyn vertailun mukaan nykyiset pormestarikunnat ovat valinneet pormestarin valtuutettujen joukosta, mutta kuntalaki mahdollistaisi myös valtuuston ulkopuolisen valinnan.

Valtuustoa voitaisiin pienentää

Raporttiluonnoksessa käsiteltiin myös muun muassa valtuuston pienentämistä ja lautakuntien määrän vähentämistä.

Suurin osa luonnosta kommentoineista valtuustoryhmistä on valmis pienentämään kaupunginvaltuuston paikkalukua nykyisestä 59:stä 51:een. Kaupunginhallituksen koon ryhmät haluavat pitää ennallaan, mutta sen työntekoa halutaan muuttaa nykyistä tehokkaammaksi.

Keskustelua on käyty myös tulevaisuus- ja konsernijaostojen tulevaisuudesta. Enemmistö valtuustoryhmistä haluaa säilyttää konsernijaoston, mutta tulevaisuusjaoston lakkauttamista pidetään mahdollisena. Sen tehtävät siirrettäisiin kaupunginhallitukselle tai valtuuston valiokunnalle.

Lautakuntia pölkylle

Valtaosa valtuustoryhmistä haluaa myös vähentää lautakuntien määrää viidestä kolmeen.

Lakkautuslistalla olisivat rakennuslautakunta ja maaseutulautakunta. Rakennuslautakunnan tehtävät siirtyisivät elinvoimalautakunnan jaostolle ja maaseutulautakunnan työt jaettaisiin muille toimielimille.

Edellisten lisäksi raporttiluonnoksessa on selvitetty esimerkiksi mahdollisuuksia muun organisaation tiivistämiseen ja sitä kautta esimiesten määrän vähentämiseen.

Johtamisjärjestelmän uudistusta pohtinut työryhmä antaa elokuun loppuun mennessä näkemyksensä muutostarpeista. Sen jälkeen kaupunginjohtaja Marita Toikka tekee asiasta esityksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuustolle.

Uutista täydennetty raporttiluonnoksen tiedoilla 13.8. klo 12.51.

Lue myös: Pormestarimalli halutaan selvittää Kouvolassa