Korona oli lopullinen käänne Stockmannin talousvaikeuksiin – Yhtiöstä tehty saneerausselvitys: velat, Venäjä, myyjäkato ja nettikaupan unohtaminen syitä ahdinkoon

Tavarataloyhtiö on vielä pelastettavissa saneerausohjelmalla, joka edellyttää velkojen järjestelyjä ja mahdollisesti Helsingin keskustan tavaratalon myyntiä.

Stockmannille on kertynyt paljon velkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuva: Mikael Crawford / Yle

Stockmann on säästänyt, mutta osin vääristä paikoista. Myyjien määrän vähentäminen on heikentänyt tavaratalon kilpailuetua.

Stockmannilla on edellytykset onnistuneen saneerausmenettelyn läpivientiin, toteuttamiskelpoisen saneerausohjelmaehdotuksen laatimiseen ja lopulta saneerausmenettelyn ja -ohjelman onnistumiseen. Asia ilmenee Stockmannin yrityssaneerauksen perusselvityksessä.

Selvityksen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustuu liialliseen velkaantumiseen ja aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa. Lopulta saneeraukseen vei koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen ja jyrkkä myynnin lasku niin tavaratalon kuin myös Stockmannin omistaman vaateketjun Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutunut välittömästi uhannut maksukyvyttömyys.

Taloudellisten ongelmien pääsyyt ovat muun muassa aggressiiviset kasvusuunnitelmat, laajentuminen Venäjälle ja se, ettei Stockmann lähtenyt ajoissa verkkokauppaan. Lisäksi investoinnit ja kaupat on rahoitettu pääosin velkarahoituksella.

– Selvittäjän tämänhetkisen arvion mukaan saneerausmenettely tulee tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssimenettely, selvityksessä sanotaan.

Selvityksessä sanotaan, että tämän hetken arvioiden mukaan saneerauksen onnistuminen edellyttää vakuudettomien saneerausvelkojen pääoman alentamista sekä velkojen maksuaikojen järjestelyä. Lisäksi yhtiö tänä syksynä arvioi tarvetta omaisuuden myynnille.

"Investoinnit ja kaupat on rahoitettu pääosin velkarahoituksella"

Selvityksessä käydään läpi syitä, jotka ovat historian saatossa ajaneet Stockmannin taloudelliseen kurimukseen. Stockmann on päätynyt pitkän taloudellisesti kannattavan kauden jälkeen kasvaviin taloudellisiin ongelmiin 2010-luvun alkupuolelta lähtien.

– Pääsyyt taloudellisiin ongelmiin ovat olleet merkittävät investoinnit omiin ja vuokrattuihin tavaratalotiloihin, aggressiiviset kasvusuunnitelmat ja niitä tukevat merkittävät investoinnit, muun muassa Nevsky-kauppakeskus ja tavaratalo Venäjällä, selvityksessä sanotaan.

Lisäksi selvityksen mukaan Helsingin keskustakiinteistön mittavat laajennukset ja remontit sekä uusi parkkihalli ja vuonna 2007 ostettu Lindex ovat syitä taloudellisiin ongelmiin.

Investoinnit ja kaupat on rahoitettu pääosin velkarahoituksella, ja yhtiön velkaantuneisuus on siten noussut merkittävästi.

Stockmannin tavaratalokaupan kannattavuus on kääntynyt vuositasolla tappiolliseksi vuonna 2014 ja jatkunut tappiollisena aina viime vuoden kolmannen neljänneksen loppuun saakka.

– Yhtiö ei ole kyennyt uudistumaan vähittäiskaupan uudistumisen myötä, selvityksessä sanotaan.

Yhtiö on vuodesta 2013 lähtien pyrkinyt saneeraamaan liiketoimintaansa, keskittymään ydinliiketoimintaansa ja myymään omaisuuttaan velkojensa vähentämiseksi.

Selvityksessä lukee, että osa säästöistä on kuitenkin kohdistunut yhtiön kilpailuedun kannalta vahingollisesti muun muassa tavaratalotoiminnan myyjien määrään ja koulutuksen vähentämiseen heikentäen kilpailuetua.

Lue myös: