Paliskunnat: Metsähallituksen uudet tuulivoimahankkeet uhkaavat porotaloutta

Paliskuntien mukaan tuulivoimarakentaminen vähentää laidunalueita ja heikentää lisääntymisrauhaa erämaisilla alueilla.

poronhoito
vasa makaa pälvessä ja muita poroja
Paliskunnat vaativat Metsähallitusta neuvottelemaan uusista hankkeista paliskuntien kanssa niin aikaisessa vaiheessa, että niihin on vielä oikeasti mahdollista vaikuttaa.Kirsti Länsman / Yle

Paliskunnat vaativat Metsähallitusta huomioimaan paremmin poronhoidon tuulivoimatuotannossa.

Paliskuntain edustajainkokous on hyväksynyt kannanoton, jossa tuodaan esille huoli Metsähallituksen uusista hankkeista porotalouden keskeisillä laidun- ja toiminta-alueilla.

Paliskuntien mukaan tuulivoimarakentaminen vähentää ja pirstoo laidunalueita. Lisäksi menetetään laidun- ja lisääntymisrauha erämaisilla alueilla.

Paliskunnat vaativat myös Metsähallitusta neuvottelemaan uusista hankkeista paliskuntien kanssa niin aikaisessa vaiheessa, että niihin on vielä mahdollista vaikuttaa ja ne voidaan tarvittaessa jopa pysäyttää.