Työryhmä ehdottaa rangaistusmaksua ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä – nyt viranomaiset saavat vain ohjeistaa ja työnantaja kerää hyödyt

Työryhmän mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ei ole marginaali-ilmiö ja välinpitämättömyys ongelmaa kohtaan täytyy karistaa.

Ulkomaista työvoimaa on käytetty hyväksi siivousalalla mutta myös esimerkiksi ravintoloissa ja rakennusalalla. Kuva: Dani Branthin / Yle

Työnantajalle pitäisi voida määrätä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä rangaistusmaksu. Näin ehdottaa työryhmä, joka on pohtinut keinoja ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämiseen. Työministeri Tuula Haataisen (sd.) maaliskuussa asettama työryhmä julkisti keinoja, joita on tarkoitus valmistella eteenpäin.

Tähän asti aluehallintoviranomaiset ovat voineet lähinnä antaa työnantajalle ohjeita tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista. Ohjeet eivät välttämättä johda mihinkään. Taloudellinen riski hyväksikäytöstä on työnantajalle olematon. Käytännössä väärinkäytöksistä ilmoittanut uhri ei saa korvauksia, mutta työnantaja voi jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

Törkeimmistä tapauksista viranomaiset ovat ilmoitettaneet poliisille. Tutkintapyynnön kriteerit eivät kuitenkaan kaikista laiminlyönneistä täyty.

Käynnissä on selvitys siitä, voidaanko työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia vahvistaa niin, että he voisivat langettaa hallinnollisen seuraamusmaksun.

Laittomasti maassa oleskelevan ulkomaalaisen palkkaavalle työnantajalle voidaan jo määrätä seuraamusmaksu. Se on työnantajalle koituvana taloudellisena menetyksenä tehokas.

Välinpitämättömyys pitää kiinnijäämisen riskin pienenä

Ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on laajaa ja pitkälti viranomaisten tiedossa. Asia nousi keskusteluun kesällä, kun Helsingin Sanomat kertoi laajasta työntekijöiden hyväksikäytöstä siivousalalla (siirryt toiseen palveluun). Aiemmin lehti on nostanut esiin nepalilaisten ravintoloiden (siirryt toiseen palveluun) työntekijöiden hyväksikäytön.

Työvoiman hyväksikäyttöön on kuitenkin ollut vaikea puuttua. Työryhmän mukaan hyväksikäyttö nähdään liiaksi marginaali-ilmiönä. Tämän välinpitämättömyyden työryhmä haluaa poistaa.

Työryhmä toteaa, että monet viranomaisetkaan eivät pidä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä suurena ongelmana, eivätkä yritykset havaitse sitä, vaikka se vääristää kilpailua.

"Kiinnijäämisriski on perinteisesti ollut pieni, koska toiminta ei välttämättä näy ulospäin ja uhri on ulkomaalainen, joka usein jossain määrin hyväksyy menettelyn tai ainakin alistuu siihen", työryhmä toteaa raportissaan.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä on havaittu myös muun muassa rakennusalalla, maatalouden kausitöissä sekä it-alalla.

Ostajat tutkimaan palveluntarjoajien taustoja

Julkista hankintajärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi niin, että hankkijalle eli ostajalle tulee velvollisuus ottaa selvää palveluntarjoajan asioista. Muutos halutaan voimaan mahdollisimman pian.

Nykyisin hinta on julkisten hankintojen tärkein kriteeri. Esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa esiin noussut Espoon kunta toimi hankintalain puitteissa ostaessaan edullisia siivouspalveluja.

Työryhmä ehdottaa myös, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta lisätään keskeisten viranomaisten tulostavoitteisiin. Poliisin tulostavoitteissa tämä jo on.

Tiedonkulkua viranomaisten välillä täytyy työryhmän mukaan parantaa muun muassa kanavoimalla tietoja yhteen paikkaan. Resursseja tarvittaisiin lisää.

Työryhmä ehdottaa, että oleskelulupa voitaisiin jättää myöntämättä myös silloin, kun työnantajan tarkoituksena on kiertää maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä.

Työperäisen hyväksikäytön uhrin asema halutaan turvata niin, että hänellä olisi oikeus jatkaa maassa oleskelua ja työntekoa samalla tai muulla alalla oleskelulupansa puitteissa. Tämä vaatisi erityissäännöksen ulkomaalaislainsäädäntöön.

Edustustot testaamaan tulijoiden tietotasoa

Maahan saapuvat työntekijät ovat usein liiaksi pelkästään työnantajien tai työn välittäjien informaation varassa. He eivät tunne suomalaista työelämää ja oikeuksiaan.

Työryhmä lisäisi tiedottamista ulkomaisille työntekijöille edustustoista viisumin tai oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä.

Työntekijöille pitäisi myös kertoa, mihin tahoon voi olla yhteydessä, jos työantajan kanssa tulee ongelmia. Osa ulkomaalaisista on oppinut pelkäämään viranomaisia. Heidän voi olla helpompi otta yhteyttä järjestöihin.

Työryhmä ehdottaa jopa edustustosta saatavan tiedon ymmärryksen testaamista:

"Kaikissa tapauksissa pelkkä tiedon jakaminen ei välttämättä riitä, jos oleskeluluvan hakijan tietotaso on olematon tai jos ulkomaalainen uskoo saavansa oikeampaa tietoa työnantajalta tai tämän edustajalta."

Lue myös: