1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronavirus

Helsingin, Turun ja Espoon jätevesistä löytyi koronavirusta elokuussa – katso lista paikkakunnista, joiden jätevesipuhdistamoilla virusta on esiintynyt

THL:n jätevesiseurannassa koronaviruksen esiintymistä tutkitaan mittaamalla jätevesistä viruksen geeniperimää.

Koronavirusta on tutkittu muun muassa Lahdessa Lahti Aquan jätevedenpuhdistamolla. Toukokuun alussa näytettä otti prosessi-insinööri Tapio Kilponen. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Usean kaupungin jätevesistä on todettu koronavirusta elokuussa THL:n jätevesiseurannassa.

Virusta on todettu erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoiden jätevesinäytteistä. Näiden lisäksi virusta on todettu elokuussa yksittäisistä näytteistä Tampereella, Raumalla ja Vaasassa.

THL:n jätevesiseurannassa tutkitaan koronaviruksen esiintymistä jätevesissä mittaamalla jätevesipuhdistamoille tulevista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. RNA:n perusteella voidaan tutkia koronaviruksen yleisyyttä väestössä.

Jätevesiseurannasta ei voida kuitenkaan vielä päätellä, kuinka paljon alueilla on tartuntoja.

Syksyllä toiveena seurata tilannetta paikkakuntakohtaisesti

Jotta tulosten vertailu tartuntalukumääriin olisi mahdollista, THL:n tulisi selvittää koronaviruksen genomikopioiden lukumäärä jätevedessä. Tätä lukua seuraamalla voitaisiin myös saada selville, mihin suuntaan epidemia on puhdistamon alueella kehittymässä.

– Numeroarvoja ei ole saatu laskettua. Syksyllä on tavoitteena saada lukumäärä luotettavasti ilmoitettua, jotta tilannetta voidaan seurata paikkakuntakohtaisesti, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tarja Pitkänen.

Lukumäärää ei ole kuitenkaan helppo määritellä.

– Siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, sillä siihen vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi se, kuinka lähellä puhdistamoa tartunnan saanut henkilö asuu ja mikä on taudin kulku suhteessa siihen, milloin näyte otetaan.

Vaikka koronavirusta onkin nyt havaittu jätevesissä useilla paikkakunnilla, jätevedenpuhdistamolta koronavirus ei kuitenkaan päädy ympäristöön.

– Joitakin lähtevän jäteveden näytteitä on tutkittu, ja näyttää siltä, että koronavirus jää jätevedenpuhdistamolle, eikä sitä päädy ympäristöön. Koronaviruksen RNA ei kerro viruksen tartuttavuudesta vaan geeniperimän lukumäärästä jätevedessä. On arvioitu, että infektioriski on hyvin alhainen jätevedenpuhdistamolla asti.

Uuden aallon havaitseminen edelleen työn alla

Aiemmin toivottiin, että menetelmän avulla voitaisiin ennustaa, onko epidemia laantumassa tai onko taudista tulossa mahdollinen toinen aalto.

Henkilötestausta on kuitenkin lisätty keväästä paljon ja sitä on tarkoitus lisätä edelleen – siksi jätevesiseuranta on tällä hetkellä lähinnä lisä epidemian tilannekuvan tarkastelussa.

Jätevesitutkimuksissa koronavirusta onkin löydetty samoilta paikkakunnilta kuin yksilötestauksessakin.

– Jos tulevaisuudessa testausta ei tehdä niin paljon, silloin jätevesiseuranta voi olla suuremmassa roolissa tilannekuvan selvittämisessä, Pitkänen sanoo.

Näytteitä kerätään viikoittain viideltä paikkakunnalta ja kuukausittain 28 eri puhdistamolta.

Näytteitä kerätään joiltakin puhdistamoilta kerran kuussa, toisilta kerran viikossa. Lahden jätevedenpuhdistamolla näyte laitetaan kylmälaukkuun, josta se kuljetetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Kuopioon. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Jätevedestä tieto myös oireettomista kantajista

THL:n tutkimusryhmä keskittyy seuraavaksi kehittämään seurantatulosten tarkkuutta ja raportointia.

Useat tekijät, kuten veden lämpötila sekä aikaviive näytteenoton ja analyysin välillä, voivat vaikuttaa koronaviruksen lukumäärätulosten luotettavuuteen.

THL:n tavoitteena on, että jätevesiseurannalla saataisiin tilannekuvaa koronaviruksen kehittymisestä erityisesti niillä paikkakunnilla, joilla tartuntoja ei ole todettu useaan viikkoon.

– Testi löytää myös oireettomat kantajat. Jätevesiseurannasta on siten mahdollista löytää viitteitä tällaisista henkilöistä, jos heitä näillä paikkakunnilla on. Jos koronatestien määrä jollain alueella Suomessa vähenee, koko paikkakunnan väestön kattava jätevesiseuranta voi tuoda arvokasta lisätietoa viruksen esiintyvyydestä, Pitkänen sanoo.

Uusi testausmenetelmä antaa tarkempaa tietoa

Heinäkuun lopussa THL otti jätevesiseurannassa käyttöön uuden, koronaviruksen RNA:n osoittamiseen tarkoitetun PCR-testin.

Uusi testi perustuu N2-geenialueen testaamiseen ja se on käytössä monissa Euroopan maissa. Alustavien tulosten mukaan uusi testi löytää jätevedestä pienempiä koronavirusmääriä kuin aiemmin käytössä ollut menetelmä.

THL:n tarkoituksena on käydä läpi myös aiemmin keväällä ja kesällä otettuja näytteitä uudella menetelmällä. Silloin voidaan saada lisätietoa epidemiatilanteesta kevään aikana, ja virusta voidaan havaita myös sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei raportoitu tartuntoja.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Koronavirusta testataan nyt jätevesistä – toiveena pystyä ennustamaan taudin mahdolliset uudet aallot

KORJAUS 21.8.2020 klo 8:06: Korjattu Tampereen näytteenottopaikan nimi Viinikanlahdeksi.