1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. opiskelijat

Yleinen asumistuki helpotti monen opiskelijan elämää, mutta avopuolisot se asetti hankalaan tilanteeseen – "on todella kova paikka olla toisen elätettävänä"

Opiskelijan on taloudellisesti kannattavampaa asua yksin kuin työssä tienaavan kumppanin kanssa. Suomen Ylioppilaskuntien liitto toivoo, että hallitusohjelman kirjauksesta pidetään kiinni.

Sanni Lehtinen toivoisi asumistuen huomioivan ihmiset enemmän yksilöinä kuin ruokakuntana. Kuva: Arttu Timonen/Yle

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat elokuusta 2017 alkaen kuuluneet yleisen asumistuen piiriin. Monille opiskelijoille muutos toi lisää rahaa asumismenoihin, mutta toisilta se poisti koko tuen.

Sanni Lehtisen kohdalla tuki lakkasi kokonaan, kun hän muutti yhteen kumppaninsa kanssa.

Tampereen yliopistossa kansainvälistä politiikkaa opiskeleva Lehtinen muutti marraskuussa kumppaninsa kanssa Helsingin Kallioon. Pari asuu 42-neliöisessä kaksiossa, jossa vuokra vesimaksun kanssa on yhteensä 1300 euroa kuukaudessa. Opintojensa loppuvaiheessa oleva kumppani käy töissä kokopäiväisesti ja vastaa kokonaan asunnon vuokran maksusta.

Enemmän tukea yksin asuville, mutta menetyksiä avopuolisoille

Huhtikuussa 2020 yleistä asumistukea maksettiin 116 860 yksin vuokralla asuvalle opiskelijalle ja 16 011 opiskelijaparille.

Kun opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, tuen määräytymisperusteet pysyivät ennallaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijoille myönnetään yleinen asumistuki samoin periaattein kuin kaikille muillekin hakijoille.

Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) mukaan yleisen asumistuen piiriin siirtyminen helpotti erityisesti yksin asuvien opiskelijoiden taloudellista tilannetta, sillä samaan aikaan kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, opintorahan määrä pieneni ja opintolainan valtiontakauksen määrää korotettiin.

– Ottaen huomioon, että nämä massiiviset opintotukileikkaukset tulivat samaan aikaan, yleisen asumistuen piiriin siirtyminen kompensoi tilannetta. Se, mikä opintorahasta koostuvan sosiaaliturvan puolella menetettiin, niin edes siellä asumisen puolella voitettiin, Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntija Jani Sillanpää sanoo.

Koska yleinen asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle, sitä laskettaessa otetaan huomioon kaikkien samaan ruokakuntaan kuuluvien yhteenlasketut tulot.Tällaista menettelyä käytetään esimerkiksi yhdessä asuvien pariskuntien ja kaikkien saman vuokrasopimuksen alla olevien asukkaiden kohdalla.

– Yleisesti ajanhetkeen peilaten, eihän tällainen ruokakuntakohtainen asumistuki vastaa nykypäivän tarpeita, joita asumiseen asetetaan. Me näemme, että tämä ruokakuntakohtaisuus on menneen ajan jäämistöä, Sillanpää toteaa.

Elatusvelvollisuuden ongelmallisuus

Samaa mieltä on myös Lehtinen. Taloudellisesti katsoen hänen olisi ollut kannattavampaa muuttaa Helsingissä yksiöön, vaikka se suhteellisesti katsoen olisi ollut kalliimpi kuin pariskunnan yhteinen koti.

– Viime vuonna kuukausituloni olivat 1800 euroa ja maksoin yksiöstäni vuokraa noin 500 euroa. Silti sain noin viisikymmentä euroa asumistukea. Nyt henkilökohtaiset tuloni koostuvat opintolainasta ja -rahasta, jotka ovat yhteenlaskettuna noin 900 euroa. Osuuteni vuokrasta olisi nyt noin 650 euroa ja en saa ollenkaan asumistukea. Eli jos tätä katsoo yksilön näkökulmasta, systeemi on hieman epäreilu ja kumppanini on nyt käytännössä elatusvelvollinen.

Lehtisen kumppani vastaa enemmän tienaavana osapuolena asunnon vuokrasta. Kuva: Arttu Timonen / Yle

Myös SYL pitää yleisen asumistuen ongelmallisena puolena sitä, että Suomen laissa ei ole määritetty avopuolisoiden olevan elatusvelvollisia toisiinsa nähden.

– Asumistuki kuitenkin tulkitsee käytännössä, että avopuolisollakin on elatusvelvollisuus. Tämä on iso ristiriita, joka meidän mielestä pitäisi korjata, Sillanpää sanoo.

Taloudellinen epätasapaino vaatii avoimuutta

Asumiskulujen epätasainen jakautuminen on vaatinut Lehtiseltä ja hänen kumppaniltaan paljon keskustelua.

– Eniten juuri siitä näkökulmasta, että minulle on todella kova paikka olla toisen ihmisen elätettävänä, vaikka olen ihan aikuinen ihminen. Varsinkin kun aikaisempina vuosina olen itsekin ollut sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että olisin pystynyt maksamaan tämänkin kokoisesta vuokrasta sen puolikkaan.

Kun avopuoliso maksaa asunnon vuokran, Lehtinen vastaa pienemmistä arkipäiväisistä menoista, kuten ruokakuluista. Lehtinen kertoo kokevansa kuitenkin jatkuvaa painetta osallistua enemmän yhteisen asunnon kuluihin.

– Kyllä olen paljon käynyt sellaisia ajatuksia lävitse, että pitäisikö kuitenkin mennä osa-aikaiseen duuniin tai mahdollisesti kokopäivätöihin, jos kiinnostava paikka tulisi vastaan, mutta minulla on edelleen opinnot edistettävänä ja alkaisi olla jo aika valmistua. Työ totta kai hidastaisi sitä.

Yhdeksi ongelmakohdaksi Sillanpää nostaa myös tulorajat. Avoliitossa asuva henkilö saa tienata selvästi vähemmän kuin hän yksin eläessään kykenee tienaamaan.

– Tällä hetkellä ruokakunnan tulojen alarajat, eli raja, jolloin tulot pienentävät asumistuen määrää, ovat esimerkiksi Helsingissä yksin asuvan henkilön kohdalla 726 euroa kuukaudessa, kun taas avopuolisoilla raja on yhteensä 826 euroa kuukaudessa. Näistä toki otetaan myös pois ansiotulovähennys, joka on 300 euroa kutakin ruokakunnan jäsentä kohden. Mitä suuremmaksi tuloero asukkaiden välillä kasvaa, sitä merkittävämpi taloudellinen riippuvaisuus toista kohtaan on, Sillanpää summaa.

Hallitusohjelman kirjauksen toteutumista toivotaan

Nykyisestä hallitusohjelmasta löytyy kirjaus, jonka mukaan yleistä asumistukea pyritään kehittämään yksilöllisempään suuntaan. Tähän Sillanpään mukaan SYL on erityisen tyytyväinen.

– Tämä parantaisi sitä tilannetta, miten asumistuen piirissä olevat pariskunnat tai perheet tai muut kimppa-asujat pystyisivät omasta taloudestaan huolehtimaan.

Myös Lehtinen kokee, että asumistuen kuuluisi olla yksilökohtainen

– Tiedän, että se ei todellakaan ole ilmainen muutos. Ei ihminen kuitenkaan lakkaa olemasta yksilö siinä vaiheessa, kun hän muuttaa jonkun kanssa yhteen.

Lue lisää:

Kuka teillä maksaa laskut? Katso Ylen laskurista, miten kulut voi jakaa kotona – Thelma Siberg, 27: "Ihan tietoisesti haluan maksaa enemmän"

Opiskelijoiden asumistuen muutos kurittaa pariskuntia – jos toinen käy töissä, tuki voi mennä

Opiskelijoiden tukimuutokset hämmentävät: kokosimme kymmenen kysymystä ja vastausta