Pörssiyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset saamassa jatkoajan etäkokouksien pidolle ensi kesään saakka

Nykyinen väliaikainen laki voimassa syyskuun loppuun saakka.

Etäkokoustelulla pienennetään koronaviruksen leviämisriskiä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Koronaviruksen aiheuttaman terveysriskin takia pörssi- ja First North -listayhtiöt ovat saamassa lakiluonnoksen mukaan oikeuden järjestää yhtiökokouksensa kokonaan etänä ensi vuoden kesäkuun loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia kokouksien etäosallistumisen ja asiamiehen käytön niinikään ensi vuoden kesään saakka.

Oikeusministeriö on lähettänyt kommentointikierrokselle lakiluonnoksen, joka pääpiirteissään merkitsee vain jatkoaikaa jo keväällä hyväksytylle väliaikaiselle laille. Tämä laki on voimassa syyskuun loppuun saakka ja nyt valmisteltava lakiluonnos on määrä saada voimaan 1. lokakuuta. Lakiin ei olla ehdottamassa mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista.

Asunto-osakeyhtiöillä ja tavallisilla osakeyhtiöillä on jo etäosallistumisoikeudet ja asiamiehen käyttöoikeudet käytössään suoraan asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain perusteella, joten niiden osalta ei tarvita väliaikaisia poikkeuksia lakiin.

Ongelmia ei ole ilmennyt

Jatkoajan valmisteluun ryhdyttiin, koska koronaviruksen aiheuttama terveysriski ei ole kadonnut. Oikeusministeriön mukaan väliaikaisen lain soveltamisajan jatkaminen mahdollistaa tarvittaessa myös etäosallistumista ja asiamiehen käyttöä helpottavan pysyvän lainsäädännön valmistelua. Mitään ei ole kuitenkaan vielä vireillä.

Oikeusministeriö on selvittänyt yhteisöjen kokouskäytäntöjä maalis-elokuussa 2020. Selvityksen perusteella väliaikaisen lain mahdollistamat kokouskäytännöt ovat olleet toimivia, eikä ministeriön tiedossa ole väliaikaisesta lainsäädännöstä aiheutuneita ongelmia osakkeenomistajien ja jäsenten kokousosallistumisessa.

Säädettävä laki merkitsee väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja rahoitusalan yrityksiä koskevista yhteisölaeista.