Hyppää sisältöön

Pääministeri Sanna Marin väläyttää päivähoitomaksujen alennusta, ei tyrmää eläkeputken ehtojen kiristyksiä tai poistoa kokonaan

SDP:n uusi puheenjohtaja visioi työajan lyhennystä, kutsuu palkansaajaliikkeen mukaan. Yle seurasi SDP:n puoluekokousta.

 Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin menossa pitämään linjapuheensa Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 46. puoluekokouksessa
SDP:n puoluekokous Tampereella päättyi uuden puheenjohtajan Sanna Marinin linjapuheeseen.

SDP:n puoluekokous päättyi tuoreen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin linjapuheeseen. Puheessaan Marin väläytti päivähoitomaksujen alennusta keinona parantaa työllisyyttä.

– Yksi keino, jolla voimme samaan aikaan vahvistaa työllisyyttä ja parantaa perheiden tilannetta on päivähoitomaksujen alentaminen. Se on esimerkki toimesta, joka on oikeudenmukainen ja vaikuttava, Marin sanoi.

Marinin ajatuksen taustalla lienee se, että päivähoitomaksujen alennus saisi äidit ja isät nykyistä enemmän työnhakuun ja töihin.

  • Katso tallenne Sanna Marin linjapuheesta tästä linkistä tai klikkaa jutun pääkuvan nuolikuviota.

Marin: Eläkeputken poisto vaatisi parempaa ikääntyneiden turvaa

SDP:n puheenjohtaja haluaa parantaa ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuuksia pysyä työssä. Puheessaan Marin kommentoi myös ehdotuksia niin sanotun eläkeputken poistamisesta.

– Lisäpäivien eli eläkeputken poisto on nostettu yhdeksi keinoksi ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pysymiseksi. Samalla on kuitenkin parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa. Ilman työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamista, emme tule saavuttamaan tavoitettamme ikääntyvien nykyistä korkeammasta työllisyydestä.

Puheessaan Marin ei siis ainakaan tyrmännyt eläkeputken ehtojen kiristämistä tai koko eläkeputken poistoa. Eläkeputki on ikääntyneille työttömille tarjottu mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen asti.

Tavoitteena tuki osatyökykyisille työhön siirtymiseen

Pääministeri haluaa lisäksi osatyökykyisiä työntekijöitä avoimille työmarkkinoille.

– Työllistymistä voidaan tukea esimerkiksi tarjoamalla tuettu työpaikka sekä avoimille työmarkkinoille siirtymiseen tarvittava koulutus ja muu tuki. Tavoitteena tulee myös olla riittävän pitkäkestoinen työpaikka niille, joille työskentely avoimilla työmarkkinoilta ei toteudu.

Sanna Marin pohti, että osatyökykyisten työpaikkoja lisättäisiin välityömarkkinoille eli vapaiden työmarkkinoiden ja työttömyyden väliin. Otettaisiin siis Ruotsista mallia. Marin viittasi valtio-omisteiseen Samhall Ab:hen, joka työllistää Ruotsissa osatyökykyisiä.

Ruotsin malliin nojaavaa työllistämistapaa on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriössä. Marinin mukaan aloite on tärkeä ja esimerkki inhimillisemmästä työllisyyspolitiikasta.

Hallituksen työllisyyspäätöksiä odotetaan kolmen viikon kuluttua budjettineuvotteluista.

Linjapuheensa päätteeksi Marin sai seisomaan nouseelta puoluekokousväeltä pitkät aplodit. Marin vilkutti yleisölle ja kumarsi kiitokseksi. Sen jälkeen hän istahti ulkoisesti tyynesti paikalleen puoluekokoussalin eturiviin.

SDP:n puoluekokous päättyi perinteisesti Työväen marssiin. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kokousväki ei laulanut marssia vaan kuunteli laulusta esityksen.

SDP tukee työajan lyhennystä

SDP:n puoluekokous pääsi maanantaina aamupäivällä kokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyyn. SDP ottaa pitkän aikavälin tavoitteekseen työajan lyhennyksen ansiotason laskematta.

Tavoite on samansuuntainen kuin puheenjohtaja Sanna Marinin esitys SDP:n 120-vuotisjuhlassa Turussa viime kesänä.

SDP:n mielestä työntekijöiden oikeuksia vaikuttaa omiin työaikoihin pitää lisätä.

Puoluekokous ei päätöksessään erikseen tuonut esiin esimerkiksi kuuden tunnin työpäivää, mutta ilmoitti yhtyvänsä aloitteen tavoitteeseen työajan lyhentämisestä ja työelämän joustoista. Kallion sosiaalidemokraattien jäsenen, Timo Kärkkäisen aloitteessa oli nimenomaan kuuden tunnin tavoite työpäivän pituudeksi.

Linjapuheessaan Sanna Marin jatkoi idean kehittelyä, miten työntekijöiden työtunteja voitaisiin vähentää niin, ettei palkkataso heikkene. Marin kutsui palkansaajajärjestöt mukaan miettimään työajan lyhentämistä.

– Meidän on luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää, Marin ideoi Tampere-talon suuressa salissa.

Puolueen suhtautuminen turkistarhaukseen tiukkenee

SDP päätti äänestyksen jälkeen tiukentaa suhteutumistaan turkistarhaukseen. Puoluekokous teki päätöksen äänin 228 – 188.

Puolueen tavoite on turkistarhauksen lopettaminen ja tarhaturkisten myynnin lopettaminen Suomessa ja Euroopan unionin alueella kohtuullisen siirtymäajan jälkeen. Lisäksi turkistuottajien toimeentuloturva pitää huomioida.

Poikkeuksellisesti kuitenkin sallittaisiin laillisen metsästyksen ja lihantuotannon sivutuotteena syntyvien turkisten myynti.

SDP äänesti: kuukautissuojille veroale

Aloitekäsittelyssä puoluekokous on myös jyrännyt puoluehallituksen vastausehdotuksen. Toisin kuin puoluehallitus, SDP:n puoluekokous kannattaa, että puolue ryhtyy toimiin kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisäveron alentamiseksi.

Kuukautissuojista maksetaan 24 prosentin arvonlisäveroa. Puoluekokous velvoittaa SDP:tä toimimaan sen puolesta, että suojien arvonlisävero laskettaisiin kymmeneen prosenttiin. Tavoite hyväksyttiin puoluekokouksessa äänin 208 – 187.

Puoluehallituksen mielestä arvonlisäveroalennus ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu. Myös osa kokousedustajista piti arvonlisäveroalea puolueen poliittisen ohjelman vastaisena.

SDP tavoittelee tiivistä veropohjaa, jossa on mahdollisimman vähän poikkeuksia. Vastustajat eivät myöskään uskoneet siihen, että arvonlisäveroalennus siirtyy kuukautissuojien hintoihin.

Energiaturpeen verotuesta luovuttava vaiheittain

Muissa aloitteissa SDP päätyi vaatimaan muun muassa energiantuotannossa turpeen verotuen vaiheittaista luopumista. Puoluekokous velvoitti varmistamaan, ettei muutos johda ilmaston kannalta haitallisiin vaikutuksiin. Pelkona esimerkiksi on, että turpeen veron korotus saattaisi johtaa kivihiilen käytön lisääntymiseen.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan kaikkien työllisyystoimien valmistelu ei ehdi hallituksen budjettiriiheen syyskuun puolivälissä, koska koronaviruksen torjunta on lisännyt lainsäädäntötyötä ministeriöissä. Marin puoluekokouksessa sunnuntaina. Kuva: Mauri Ratilainen / EPA

Kokoomus vaatii selvyyttä hallituksen työllisyystoimista

Hallitukselta ja myös SDP:ltä on tivattu selvyyttä tulevista työllisyystoimista. Esimerkiksi oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo penäsi työllisyystoimia viime viikolla kokoomuksen puoluejohdon kesäkokouksessa.

Sanna Marinin mukaan hallitus päättää syyskuun puolivälissä budjettiriihessä keinoista työllisyyden parantamiseksi. Tosin joidenkin toimien valmistelu ministeriöissä on viivästynyt koronaviruksen vuoksi tehdyn lainsäädäntötyön vuoksi. Siksi kaikki ratkaisut tuskin syntyvät vielä budjettineuvotteluissa.

Maksuton varhaiskasvatus, osa-aikaisesti työkykyiset...

SDP:n muu puoluejohto teki kysyttäessä jo omia ehdotuksiaan työllisyyden parantamiseksi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero esitti maksutonta varhaiskasvatusta. Hän arveli, että ilmaisen päivähoidon avulla työnhakuun lähtisi "aika monta tuhatta" äitiä ja isää.

Oppositiosta kokoomus on esittänyt varhaiskasvatusmaksujen alentamista, jotta yhä useampi vanhempi voisi osallistua työelämään.

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm kohentaisi osa-aikaisesti työkykyisten asemaa. Malm pyrkisi parantamaan esimerkiksi ikääntyneiden, vammaisten tai jonkun sairauden takia poissa työstä olevien ihmisten mahdollisuuksia osa-aikaiseen työhön.

Malm arvioi, että työllisyys paranisi osa-aikaisesti työkykyisten mahdollisuuksia parantamalla kymmenen tuhannen ihmisen verran.

Toinen varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kannattaa oppivelvollisuuden laajentamista ja oppisopimuskoulutuksen uusia muotoja.

Matias Mäkynen: Onnistuminen mielenterveystyössä toisi säästöjä

Kolmas varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen puhui mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ja nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisestä.

– Jos onnistuisimme vaikka yhden kolmasosan poistamaan tästä suuresta pahoinvoinnista, joka meidän nuorisossa ja työtätekevässä väestössä on, niin siinä puhuttaisiin jo miljardiluokan säästöistä, Mäkynen kiteytti.

SDP:ssä on ollut tyytymättömyyttä siihen, että valtiovarainministeriö ei ole kyennyt tekemään laskelmia, kuinka ihmisten hyvinvointia parantamalla työllisyys voisi lisääntyä.

Hallituspuolueista keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on väläyttänyt työllisyystoimina niin sanotun eläkeputken poistamista ja paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoilla. Eläkeputki tarkoittaa iäkkään työttömän työttömyysturvan jatkumista 500 päivän enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti.

Yle seurasi tässä jutussa SDP:n Tampereen puoluekokouksen maanantain tapahtumia. Seuranta on päättynyt.

Voit keskustella jutun aiheesta tiistaihin 25.8.2020 kello 23 asti. Klikkaa jutun alla keskustele-painiketta.

Lue lisää: