1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lapsen oikeudet

Hämeenlinnassa lapsivaikutusten arviointi käyttöön

Arviointi tehdään aina, kun päätös on esimerkiksi toiminnallisesti tai taloudellisesti tärkeä.

lapsen oikeudet
Lapsia muskarissa musiikkimaton äärellä.
Arviointi luotaa päätösten ja toiminnan vaikutusta lasten hyvinvointiinKaisu Nevasalmi / Yle

Hämeenlinnassa lautakunnat arvioivat jatkossa minkälaisia vaikutuksia päätöksillä voi olla lapsiin ja nuoriin. Lautakunnat päättivät jo alkukesän kokouksissa ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi.

Arviointi tehdään aina, kun päätös on toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä tai kyseessä on merkittävä muutos palveluissa tai kyseessä on uusi palveluiden järjestämistapa. Hämeenlinnassa on jo toteutettu lapsivaikutusten arviointia esimerkiksi, kun kaupungin keskustassa muutettiin nopeusrajoituksia.

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on lapsen etua ja osallisuutta vahvasti määrittävä asiakirja. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että lapsen etu otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Välittömiä vaikutuksia ovat vaikutukset terveyteen, ihmissuhteisiin, asumiseen, liikkumiseen, osallisuuteen ja osallistumiseen sekä tasa-arvoon. Välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi vaikutukset perheen talouteen ja palveluihin, vaikutukset yhteisöön ja alueeseen sekä sosiaalisiin suhteisiin.

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen vuonna 2013. Tunnustuksen saa, kun kunta sitoutuu kestävään kehittämistyöhön lasten ja nuorten parhaaksi. Tunnustus uusittiin vuosina 2015 ja 2017. Tunnustus on nykyisellään voimassa neljä vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkumista. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto ja kehittäminen ovat mallin keskeisiä tavoitteita.

Lue seuraavaksi