Tilastokeskus: Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tämän vuoden heinäkuussa 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tämän vuoden heinäkuussa 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,9 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvuista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu.

Työllisiä oli heinäkuussa 2 577 000. Työllisiä miehiä oli 34 000 vähemmän ja naisia 16 000 vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 73,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 216 000, mikä oli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 102 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,0 prosenttia.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 100 000 henkilöä

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan kertoo tiedotteessa, että työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 387 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 118 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 29 400:lla. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 100 000 henkilöä, mikä on 83 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 82 000 henkilöä, mikä on 70 800 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kesäkuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 35 000:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 77 700, mikä on 12 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 700 eli 32 200 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 17 300 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa eli yhteensä 54 000.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin heinäkuun aikana 46 300 eli 6 300 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli heinäkuussa avoinna 86 800 työpaikkaa, mikä on 13 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Temin lähteenä TE-toimistojen asiakasrekisteri, Tilastokeskus tekee otostutkimuksen

Temin Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Temin Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.