Avi haluaa Pietarsaarelta lisää selvityksiä suomenkielisten lääkäripalvelujen toimivuudesta

Pietarsaaressa suunnitellaan muun muassa kielikursseja, työvuorosuunnittelua ja etälääkärin käyttöä, jotta palvelut turvataan myös kielellisesti.

Vaikeudet kaksikielisten lääkärien löytymisessä koskevat Pietarsaaressa erityisesti päivystystä. Kuva: Joni Kyheröinen / Yle

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut tukun toimia, joilla turvataan suomenkielisten potilaiden mahdollisuus saada hoitoa äidinkielellään.

Aluehallintovirasto vaati vuodenvaihteessa selvitystä Malmin päivystyksen suomenkielisestä palvelusta. Asia nousi esiin viime syksynä mediassa, ja siitä tehtiin ilmoitus eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka siirsi sen aviin.

AVI totesi ensimmäisen selvityksen saatuaan, että kieliseikat on kyllä otettu riittävästi huomioon, mutta antoi kuitenkin virastolle muistutuksen, koska potilas ei saa aina palvelua omalla kielellään eikä henkilöstön kielitaito aina riitä.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto antaa lähiviikkoina selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt muistutuksen vuoksi.

Tällä välin aluehallintovirastoon on tullut kaksi uutta ilmoitusta, jotka koskevat henkilöstön kielitaitoa ja lääkärinaikojen saamisen eriarvoisuutta.

Siksi avi onkin vaatinut myös selvitystä siitä, onko Malmin terveyskeskusvastaanoton odotusajoissa eroa kieliryhmien välillä ja miten hoidon jatkuvuus voidaan taata silloin, kun potilas tapaa yksikielisen lääkärin ja hänen aiempi hoitonsa on kirjattu toisella kotimaisella. Lisäksi avi haluaa selvityksen päivystyksen sairaanhoitajamiehityksestä iltaisin ja öisin.

Kyselytutkimus tehty, aikojen saatavuutta vertailtu

Kaikille päivystyksen potilaille tehtiin kesällä kyselytutkimus siitä, miten palvelu kielellisesti onnistui. Tällä halutaan varmistaa, kuinka isoa osaa ongelma koskee. Kyselyn anti kootaan syyskuussa.

Kiireettömän lääkärinajan saamista seurattiin heinäkuussa kahden viikon ajan. Ensimmäisellä viikolla kaksikieliselle lääkärille pääsi samana päivänä. Toisella viikolla taas suomea osaavaa lääkäriä joutui odottamaan 3–4 päivää, kun ruotsinkieliselle pääsi 1–2 päivässä.

Tätä virasto selittää yhden kesäsijaisen paperien odotettua hitaammalla käsittelyllä Valvirassa.

Aville esitellään tukku toimia

Mahdollisuuksia parantaa kaksikielistä palvelua on tutkittu muun muassa ylilääkärien voimin ja toimenpiteitä on sekä aloitettu että suunnitteilla.

Lääkäreille aloitetut suomen kurssit jatkuvat syksyllä, ja niitä tarjotaan myös Terveystalolle, jolla myös on ollut vaikeuksia kaksikielisten lääkärien rekrytoinnissa keikkatöihin.

Suomen- ja kaksikielisten lääkärien aikoja säästetään ajanvarauksessa suomenkielisiä varten. Päivystyksen työvuoroja suunniteltaessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota kielitaitoon.

Lisäksi aiotaan selvittää, voisiko etäyhteydestä olla apua. Potilas voisi käydä esimerkiksi tutkimustuloksensa läpi äidinkielellään etälääkärin kanssa silloin, kun päivystyslääkäri on yksikielinen.

Muualla ei vastaavia selvityspyyntöjä

Kaksikielisten lääkärien saaminen Malmille on ollut vaikeaa pitkään. Erityisesti ongelmaa on terveyskeskusvastaanotoilla ja päivystyksessä.

Pietarsaaressa onkin jouduttu tinkimään käytännössä kielivaatimuksista eli palkkaamaan lääkäreitä, joilla puhuu vain jompaakumpaa kieltä.

Virasto on kysynyt kieliasiainneuvokselta, miten ongelmat lähinnä ruotsinkielisten palvelujen puutteessa on ratkaistu muualla. Tämän tietoon ei kuitenkaan ole tullut tapauksia, joissa aluehallintovirastot olisivat pyytäneet vastaavia selvityksiä muualla maassa.