Hyppää sisältöön

Rantaan nousi kerrostalon kokoinen betonisäiliö, jonka sisällä lämpötila on -162 astetta – näin hurjan muurin LNG vaatii ympärilleen

Suomeen avautuu uusi maahantuontipiste maakaasulle. Ensimmäistä erää nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä odotetaan loppuvuodesta.

LNG-säiliö Haminan satamassa Kuva: Antro Valo / Yle

Tuulisen sataman rannassa Haminassa seisoo jykevä, kerrostaloakin suurempi betonirakenteinen säiliö. Se tulee jatkossa sisältämään nesteytettyä maakaasua.

Haminaan valmistuva terminaali on järjestyksessään Suomen kolmas nestemäistä maakaasua varastoiva terminaali. Aiemmat ovat Porissa ja Torniossa. Hamina poikkeaa edeltäjistään kolmella tapaa.

Aikaisemmat terminaalit sijoittuvat länsirannikolle Poriin ja pohjoisempaan Tornioon. Ne on rakennettu omistajana olevien energia-alan toimijoiden omia tarpeita varten.

Hamina LNG Oy:n toiminta on kaikille avointa. Varastotilan myynti alkaa lokakuussa. Kolmantena merkittävänä erona on se, että Haminan terminaali kytketään Suomen kansalliseen kaasunsiirtojärjestelmään, jolloin syntyy uusi maahantuontipiste maakaasulle.

Alueella on jo melko valmiin näköistä. Rakennustyöt jatkuvat vielä, mutta samalla on aloitettu koekäyttöä.

– Olemme päässeet testaamaan, onko jokainen kaapeli mennyt sinne minne on pitänyt, onko putkilinjat tehty oikein ja ovatko laitteet, venttiilit sun muut sellaiset niin kuin piirustusten ja suunnitelmien mukaan pitäisi olla, luettelee automaatioasentaja Eemi Pousi Haminan Energialta.

Eemi Pousi huolehtii LNG-terminaalin kunnossapidosta. Kuva: Antro Valo / Yle

Pousi on yksi kymmenestä terminaalin käytöstä ja kunnossapidosta vastaavasta työntekijästä. Hänen mukaansa ongelmia on paljastunut rakentamisen laajuuteen nähden vähän. Hän toivoo, että testaukset saadaan valmiiksi ennen vuodenvaihdetta.

– Pyrimme siihen, että laitos on turvallinen kun neste saapuu, sanoo Pousi.

Nesteytetty maakaasu on suojassa paksuseinäisen säiliön sisällä

Erikoisvalmisteista säiliötä on rakennettu nyt noin kaksi vuotta. Säiliöön mahtuu nestemäistä maakaasua 30 000 kuutiota. Onnettomuusriskit on huomioitu.

– Nesteytetty maakaasu on hyvin stabiili aine. Nestemäisenä se ei syty. Turvallisuutta ohjaavat viranomaismääräykset ja ne ovat kunnossa, kertoo Hamina LNG:n toimitusjohtaja Esa Hallivuori.

Maakaasu varastoidaan nestemäisenä ja sen säilytyslämpötila on -162 astetta. Nestemäisenä pysyäkseen sen lämpötilan on pysyttävä matalana. Lämmetessään LNG höyrystyy, jolloin se aiheuttaa tulipalon riskin. Suojakuorien sisällä aine pysyy turvallisesti kylmänä ja nestemäisenä.

Hamina LNG Oy:n toimitusjohtaja Esa Hallivuori.
Hamina LNG Oy:m toimitusjohtaja Esa Hallivuori kuvailee erikoisrakenteisen säiliön rakennetta.

Nesteytetty maakaasu on turvassa kaksoisvaippasäiliössä. Seinän kokonaispaksuus on reilusti yli metrin. Ulommaisena on kantava teräsbetonirunko, jota vastassa sisäpuolella on teräsvaippa, joka pitää säiliön kaasutiiviinä. Sen jälkeen on lämpöeristekerroksena noin metrin verran keraamista jauhemaista eristettä.

Vasta sen jälkeen on varsinainen LNG-säiliö, joka on kylmänkestävää nikkeliseostettua terästä. Säiliön alla on valumasäiliö, jolla varmistetaan, että ylivuototapaus ei pääse haurastuttamaan sitä ulkoista teräsvaippaa. Perustukset on lämmitetty,ettei pääse perustukset pääse jäätymään ja maa routimaan.

Laiva- ja rekkaliikenne tulevaisuuden käyttäjinä

Suunnitelmien mukaan LNG:tä saapuu alkuvaiheessa noin parikymmentä laivallista vuodessa. Yhdessä laivalastissa on 5 000 - 25 000 kuutiota nesteytettyä maakaasua. Laivoista se siirretään lastausvarsien kautta terminaalin putkistoihin ja sitä kautta säiliöön. Säiliöstä matka jatkuu rekkakuljetuksilla, kaasuverkkoissa tai se lastataan edelleen laivoihin. Sitä voidaan myös tankata alusten polttoaineeksi.

LNG-saapuu satamaan laivoilla, ja sitä voi tankata myös edelleen alusten polttoaineeksi. Kuva: Antro Valo / Yle

LNG:tä käytetään teollisuuden polttoaineena sekä lämmitysenergiana. Merkittävä uusi käyttökohde on liikenne.

– Päästöjen vähentäminen on tärkeä argumentti tänä päivänä. Muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna LNG aiheuttaa noin kolmanneksen vähemmän päästöjä. Laivaliikenne ja rekkaliikenne käyttää tulevaisuudessa enemmän nesteytettyä maakaasua, ennustaa toimitusjohtaja Esa Hallivuori Hamina LNG Oy:stä.

Haminan LNG-terminaalin elinkaareksi on laskettu 50 vuotta. Kuva: Antro Valo / Yle

Haminan terminaalin hintalappu on noin 100 miljoonaa euroa. Kannattavaksi investoinnin tekee se, että laitoksen suunniteltu elinkaari on 50 vuotta. LNG on tänään tulevaisuuden polttoaine, mutta tulevaisuudessa säiliössä voikin olla kotimaista biokaasua.

– Nesteytetty biokaasu on kemiallisesti ihan samaa ainetta eli nesteytettyä metaania. Teknisesti se on täysin yhteensopivaa ja siinä ei ole mitään eroa. Kun mennään muutamia vuosia eteenpäin, uusiutuvasta sähköstä tuotettua synteettistä metaania voidaan esimerkiksi tämän laitoksen kautta toimittaa eteenpäin, kertoo toimitusjohtaja Hallivuori.

Nyt valmistuvan säiliön viereen on tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa toinen hieman pienempi varastosäiliö.

.
.