1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lapset (perheenjäsenet)

Tuore tutkimus: lasten tapaturmia sattuu eniten Helsingin kaupunginosissa, joissa tulotaso on matala

Helsingissä lasten ensihoitotehtäviä on noin viisi prosenttia kaikista ensihoitotehtävistä.

lapset (perheenjäsenet)
Lapsen käteen laitetaan kipsiä.
Ensihoitoa lapselle tarvitaan yleisimmin esimerkiksi kaatumisten, putoamisten tai hengitysvaikeuksien vuoksi.Päivi Meritähti / Yle

Lasten ensihoitoa vaativia tapaturmia sattuu eniten niissä Helsingin kaupunginosissa, joissa tulotaso on matala. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun) (HUS).

Sosioekonomisesti huonommin menestyvillä alueilla ja niillä asuvilla lapsilla on enemmän vakavia tapaturmia, jotka edellyttävät ensihoidon kiireellistä arviota. 10 000 euron lisäys keskimääräisessä vuosiansiossa vähentää viidesosalla sellaisia lasten tapaturmia, joiden hoitamiseen ensihoito osallistuu.

– Vaikuttaa siltä, että lapset ovat asuinalueensa perusteella eri tavoin alttiita joutumaan ensihoitoa vaativiin hätätilanteisiin. Tapaturmat jakautuvat kuitenkin lapsiväestössä muuta sairastavuutta tasaisemmin, toteaa tiedotteessa erikoislääkäri Inari Listo Uudesta lastensairaalasta.

Helsingissä lasten ensihoitotehtäviä on noin viisi prosenttia kaikista ensihoitotehtävistä. Useimmiten ensihoitoa tarvitaan putoamisten ja kaatumisten, hengitysvaikeuden, kouristuskohtausten tai myrkytysten takia. Tutkimuksessa käsiteltiin sellaisia tapaturmia, jotka ovat olleet niin vakavia, että hälytyskeskuksen systemaattiseen algoritmiin perustuvan puhelinarvion jälkeen on vaadittu ensihoidon tilannearviota paikalla, ja usein kuljetustakin sairaalaan.

Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia useiden länsimaissa raportoitujen lasten sosioekonomisia terveyseroja kuvaavien havaintojen kanssa.

Asuinalueen lapsiväestöllä suojaava vaikutus

Tutkimuksessa kaupunginosien välinen ero ensihoitotehtävissä ei selittynyt matalamman kynnyksen yhteydenotoilla hätäkeskukseen.

Lisäksi tuloksista ei voi päätellä, johtuvatko lasten suurempi hätätilanteiden määrä eroista esimerkiksi sairastavuudessa, terveyspalveluiden saatavuudessa tai laadussa, perheiden voimavaroissa, asuinolosuhteissa vai vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa.

Tutkimusaineisto on kerätty Helsingissä vuosilta 2014–2018. Tulokset kattavat Helsingissä annetun hätäkeskuksen välittämän sairaalan ulkopuolisen kiireellisen ensihoidon. Tulokset on julkaistu lääketieteellisessä vertaisarvioidussa "Journal of Pediatric Surgery" -julkaisussa tämän vuoden heinäkuussa.

Tutkimus osoitti myös, että asuinalueen lapsiväestöllä on suojaava vaikutus. 10 prosentin lisäys alueen lapsiväestön määrässä vähentää alueella tapahtuvia lasten tapaturmia 24,6 prosentilla.

– Mahdollisesti lapsiperheet hakeutuvat turvallisemmille alueille tai lapsiperheiden runsas määrä ja sosiaaliset verkostot muuttavat kaupunkiympäristöä lapsille suotuisampaan suuntaan, sanoo erikoislääkäri Heli Salmi Uudesta lastensairaalasta.

Lue seuraavaksi