1. yle.fi
  2. Uutiset

Marin parantaisi työllisyyttä alentamalla päivähoitomaksuja – selvitimme, kannustaisiko konsti todella vanhempia töihin

Suomessa alle 3-vuotiaiden äitien työllisyys on EU-keskiarvoa matalampi, mikä johtuu tutkijoiden mukaan kotihoidon tuesta.

työllisyys
Lapsi leikkii leikkipuistossa.
Julkinen päivähoito maksaa enimmillään 289 euroa kuukaudessa. Tiina Jutila / Yle

Syyskuun budjettiriihi lähestyy, ja hallitukselta odotetaan kovasti keinoja työllisyyden kasvattamiseksi.

SDP:n puoluekokouksessa tuore puheenjohtaja Sanna Marin väläytti päivähoitomaksujen alentamista mahdollisena työllisyyskeinona, joka on "oikeudenmukainen ja vaikuttava".

Kysyimme kolmelta tutkijalta, kuinka vaikuttava työllistämiskeino päivähoitomaksujen alentaminen todellisuudessa olisi.

Suosittu työllisyystoimi, jonka tehosta ei ole selvää näyttöä

Tällä hetkellä varhaiskasvatus on ilmaista kaikkein pienituloisimmille perheille. Enimmillään sen hinta voi kohota 289 euroon kuukaudessa.

Päivähoitomaksujen alentamisen tavoite on purkaa kannustinloukkoja ja tehdä työnteosta kannattavampaa.

Päivähoitomaksujen alentaminen saa laajaa kannatusta poliittisella kentällä, vaikka sen vaikutuksesta vanhempien työllisyyteen ei Suomessa olekaan selvää näyttöä.

Kun päivähoitomaksuja edellisen kerran alennettiin vuonna 2018, silloinen valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi (siirryt toiseen palveluun), että toimenpide toisi 4 000 uutta työpaikkaa. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, täyttyikö tavoite.

Lisäksi 19 kunnassa on vuodesta 2018 saakka kokeiltu maksutonta päivähoitoa viisivuotiaille lapsille. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportin päivähoitoon osallistuvien lasten määrä on lisääntynyt, työssäkäyvien vanhempien määrä ei. Pidemmän aikavälin tuloksia kuitenkin odotellaan vielä.

Lue lisää:

Maksuton varhaiskasvatuskokeilu on tuonut lisää viisivuotiaita päivähoitoon – Osa huoltajista pitää lapsensa silti mieluummin kotona

Yli 12 000 viisivuotiasta saa tänä syksynä varhaiskasvatusta ilmaiseksi – "Ulos jäävät usein juuri ne, joille kasvatuksesta olisi eniten hyötyä" (siirryt toiseen palveluun)

Kuvassa on THL:n Heikki Hiilamo.
Heikki Hiilamon mukaan taloudellisten syiden lisäksi myös muun muassa arvot vaikuttavat siihen, laittavatko vanhemmat lapsensa päivähoitoon. Silja Viitala / Yle

Erityisesti taaperoikäisten äitien työllisyydessä parantamisen varaa

Tutkijoiden mukaan päivähoitomaksuja alentamalla voitaisiin lisätä erityisesti taaperoikäisten lasten äitien työssäkäyntiä.

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoa tuetaan myös vanhempainvapaan jälkeen. Tukea käyttävät lähes yksinomaan naiset: vuonna 2019 kotihoidon tukea sai noin 90 000 vanhempaa (siirryt toiseen palveluun), joista vain 8 prosenttia oli isiä.

Suomalaisista 0–2-vuotiaiden äideistä vain noin 51 prosenttia on töissä, kun taas Tanskassa vastaava osuus on 76 prosenttia ja EU:ssa keskimäärinkin 55 prosenttia. Kuten kuvio näyttää, ero eri-ikäisten lasten äitien työllisyysasteissa on Suomessa yksi EU:n suurimmista.

Äitien työllisyysaste EU:ssa

– Pienten lasten äidit on se ryhmä, johon tällainen uudistus vaikuttaisi kaikkein eniten, arvioi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta.

– Tutkimus tukee havaintoa, että pienten lasten vanhemmat ja äidit reagoivat melko herkästi siihen, jos työnteosta tehdään taloudellisesti kannattavampaa, sanoo myös erikoistutkija Tuomas Matikka Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Tämä johtuu muun muassa siitä, että hoitovapaalta palaavilla äideillä on usein työpaikka, eivätkä he joudu erikseen etsimään sitä.

Pienten lasten äidit on se ryhmä, johon uudistus vaikuttaisi kaikkein eniten.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

Esimerkiksi Kanadassa, missä pienten lasten äitien työssäkäynti on lähempänä Suomen tasoa, päivähoitomaksujen alentaminen on nostanut äitien työllisyyttä.

Sen sijaan tutkijat arvelevat, että yli 3-vuotiaiden lasten vanhempien työllisyyteen päivähoitomaksut tuskin vaikuttavat, koska heistä jo valmiiksi niin moni käy töissä. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa tehdyt tutkimukset (siirryt toiseen palveluun)osoittavat näin.

Tuomas Matikka
Tuomas Matikan mukaan päivähoitomaksujen alentamisen työllistymisvaikutuksia vähentää se, että alle 3-vuotiaiden äidit ovat melko pieni ryhmä. VATT, viestintä

Kotihoidontuen leikkaaminen tehokkaampi mutta poliittisesti ikävämpi ratkaisu

Tutkijoiden mukaan liian suuret päivähoitomaksut eivät kuitenkaan ole päällimmäinen syy äitien kotiinjäämiseen, eikä niiden alentaminen siis ole tehokkain keino puuttua asiaan.

– Jos pienten lasten äitien työllisyydelle halutaan oikeasti tehdä jotain, tarvitaan kunnollinen perhevapaauudistus, jossa pitää uskaltaa puuttua kotihoidon tukeen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen toteaa.

Jos pienten lasten äitien työllisyydelle halutaan oikeasti tehdä jotain, pitää uskaltaa puuttua kotihoidon tukeen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen

Miksi askarrella päivähoitomaksujen kanssa, jos ongelma ratkeaisi yksinkertaisesti kotihoidon tuen poistamisella?

Kosonen vastaa itse omaan kysymykseensä: päivähoitomaksuista puhuminen on poliittisesti mukavampaa.

Ensinnäkin, SDP pitää päivähoitoa mielellään esillä muutenkin.

– Sosiaalidemokraatit ovat aina ajaneet julkisen lastenhoidon kehittämistä. Nyt sitä tarjotaan keinona edistää työllisyyttä, kun työllisyyden edistäminen on tällä hetkellä ajankohtainen poliittinen kysymys, toteaa myös Heikki Hiilamo.

Hiilamo muistuttaa, että kotihoidon tuki taas on keskustalle ”pyhä asia ja iso poliittinen saavutus”, ja punamultahallituksessa siihen kajoaminen olisi käytännössä hyvin hankalaa.

Päivähoitomaksujen alentaminen on siis ennen kaikkea mukava keino, josta puolueiden on helppo olla yhtä mieltä.

Tuomas Kosonen
Tuomas Kososen mukaan päivähoitoon osallistuminen lisää erityisesti matalasta sosioekonomisesta taustasta tulevien lasten koulumenestystä.Maarit Kytöharju

Myös lapset hyötyisivät päivähoidosta

Maksujen alennuksesta seuraisi itsestäänselvästi, että kunnat saisivat varhaiskasvatuksen järjestämiseen vähemmän tuloja.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan noin 100 euron alennus päivähoitomaksuihin niissä perheissä, joissa vanhemmat tienaavat yhteensä enemmän kuin 3 300 mutta vähemmän kuin 5 800 euroa, maksaisi yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Tuomas Kosonen huomauttaa, että varhaiskasvatuksen laatu heikentyy, jos uudistuksen kaikkia kuluja ei kompensoida kunnille. Laskelmissa ei ole huomioitu, että uudistuksen myötä hoidettavien lasten määrä todennäköisesti lisääntyisi.

Voisi käydä niinkin, että päivähoidossa olisi yhtäkkiä enemmän lapsia ja vähemmän rahaa järjestää, jolloin laatu laskisi äkkiä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen

– Voisi käydä niinkin, että päivähoidossa olisi yhtäkkiä enemmän lapsia ja vähemmän rahaa järjestää, jolloin laatu laskisi äkkiä. Sillä voisi olla paljon suurempi merkitys lasten kehityksen näkökulmasta.

Jos varhaiskasvatuksen laatu pysyisi ennallaan, lapsille itselleen uudistus voisi olla hyödyllinen. Kososen mukaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on yhteydessä esimerkiksi parempiin oppimistuloksiin myöhemmällä iällä.

Aiheesta voi keskustella 28. elokuuta kello 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Pääministeri Sanna Marin väläyttää päivähoitomaksujen alennusta, ei tyrmää eläkeputken ehtojen kiristyksiä tai poistoa kokonaan

Analyysi: Hallituksen poukkoilevat päivähoitomaksut ja historian elvyttävimmät miehet

Lue seuraavaksi