Hyppää sisältöön

Papeilla on vahvat mielipiteet homoparien vihkimisestä kirkossa – iso osa papeista hyväksyy asian, mutta vastustusta on etenkin maaseudulla

Joillakin papeilla kannat ovat 2010-luvulla jyrkentyneet, mutta pääosin suhtautuminen on aiempaa hyväksyvämpää.

Seksuaalivähemmistöjen kohtaaminen papin työssä on väitöskirjan valossa avartanut pappien asenteita. Kuvituskuva.

Yli puolet evankelis-luterilaisen kirkon papeista kannattaa saman sukupuolen parien vihkimistä kirkossa.

Itä-Suomen yliopiston tuore väitöskirja tuo esiin evankelis-luterilaisten pappien vaihtelevat asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

– Pääosin suhtautuminen on hyväksyvää: ajatellaan, että homoseksuaalisuus on ominaisuus ihmisessä siinä missä heteroseksuaalisuus. Osa papeista, vähemmistö, ei kuitenkaan halua ulottaa avioliittoa samaa sukupuolta oleville pareille, kertoo käytännöllisen teologian väitöskirjatutkija Laura Kallatsa.

Yli puolet vastaajista kannatti samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkossa, mutta 40 prosenttia papeista vastusti sitä.

Väitöskirjatutkija Laura Kallatsa sanoo, että pappien asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet ja edelleen muutoksessa. Kuva: Markus Kallatsa

– Vastustavat papit vetoavat siihen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ettei se ole enää avioliitto, jos siinä on kaksi samaa sukupuolta olevaa. Toisaalta puolustajat vastaavat siihen niin, että avioliitto on olemukseltaan muuttuva, eikä se ole mitenkään kiveen hakattu instituutio, Kallatsa kertoo.

Tutkimukseen osallistuneet vihkimistä puolustavat papit vetoavat myös tasa-arvoon, jonka koetaan kumpuavan nimenomaan kristinuskon opetuksista. Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimisen vastustajat puolestaan nojaavat kristinuskon opetuksiin ja Jumalan tahtoon, jonka uskovat olevan kantansa mukaisia. Perustelut ovat sitä kautta samankaltaisia.

Tutkimukseen osallistui 534 pappia, joista hieman alle puolet oli naisia. Osa tutkimukseen osallistuneista papeista toivat esiin sen, että kuuluvat itse seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Aineisto on riittävän laaja, jotta siitä voi tehdä suuntaa antavia yleistyksiä.

Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2017, samana vuonna, kun sukupuolineutraali avioliittolaki oli astunut voimaan Suomessa.

Homoparien vihkimisen näkemykset jakautuvat kirkossa

  • Kirkon virallinen kanta on, että avioliitto on naisen ja miehen välinen.
  • Osa homopareja kirkossa vihkineistä papeista ovat joutuneet seuraamuksiiin vihkimisistä.
  • Aihe puhutti elokuun kirkolliskokouksessa (siirryt toiseen palveluun), mutta ratkaisua etsitään edelleen.

Naispapit myönteisempiä samaa sukupuolta olevien vihkimiselle

Naispuoliset papit suhtautuvat pääsääntöisesti aiheeseen myönteisemmin kuin miehet.

– Yleisesti ottaen miespapit suhtautuvat naisia kriittisemmin näihin kysymyksiin. Miehissä on enemmän esimerkiksi vihkimisen vastustajia, Kallatsa sanoo.

Tutkijan mukaan naispuolisten pappien suhtautuminen kulkee linjassa sen suhteen, mitä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet.

– Sekä suomalaiset että kansainväliset tutkimukset ovat aikaisemmin osoittaneet, että naiset ylipäänsäkin suhtautuvat tällaisiin eettisiin kysymyksiin miehiä liberaalimmin, Kallatsa avaa.

Kaupungeissa ja eteläisemmässä Suomessa asenteet olivat hyväksyvimpiä, kun taas pienissä kylissä asenteet olivat kriittisimpiä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kohtaan.

Pohjoisemmassa Suomessa herätysliikkeet heijastuvat pappien asenteisiin.

Osalla papeista kanta jyrkentynyt 2010-luvulla: pääsääntöisesti papit kuitenkin ymmärtäväisempiä

Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös asenteiden muutoksesta homoseksuaalisuutta kohtaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Kolmasosa papeista sanoo, että omat asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin osa sanoo, että asenteet ovat nyt ymmärtäväisempiä ja hyväksyvämpiä, Kallatsa kertoo.

Muutokseen vaikuttaa seksuaalivähemmistöjen medianäkyvyys. Lisäksi yleinen asenneilmapiirin muutos yhteiskunnassa ja kirkossa heijastuvat pappien avartuneisiin asenteisiin.

– Papit kertoivat henkilökohtaisista kohtaamisista seurakuntatyössä. Esimerkiksi sellaisen lapsen kastaminen, jolla on kaksi isää tai äitiä, on muuttanut omia asenteita hyväksyvämmäksi, Kallatsa sanoo.

Pride-kulkue on vuosittain kasvattanut suosiotaan. Arkistokuva vuodelta 2019. Kuva: Charlotte Lindberg

Joillakin tutkimukseen osallistuneilla papeilla asenteet ovat kuitenkin jyrkentyneet, kun seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat olleet esillä.

– Esille nousi myös yksittäisiä kohtaamisia, joissa oli kohdattu seksuaalivähemmistöjen oikeuksia aggressiivisesti ajavia henkilöitä esimerkiksi kirkon sisällä. Se oli saanut joillakin oman seksuaalivähemmistöihin liittyvän vastustuksen vahvistumaan, Kallatsa sanoo.

Kirkon sisällä on esimerkiksi Yhteys-liike ja Tulkaa kaikki -liike, jotka ajavat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Tutkija yllättyi pappien vahvoista näkemyksistä

Tutkija ei odottanut, että papeilla olisi vahvoja näkemyksiä aiheeseen.

– Se yllätti, että papeilla on selvät näkemykset. Aika pieni joukko vastasi, ettei tiedä, mitä aiheesta ajattelisi, Kallatsa sanoo.

Seurakuntien papeilla on silti aiheeseen liittyvää varovaisuutta siitä, miten aiheesta uskaltaa puhua.

– Vastauksissa oli monia sellaisia, jotka sanovat, että pelkäävät pappiskollegojen ja seurakuntalaisten reaktioita tähän aiheeseen. Ilmiselvästi heillä on epävarmuutta siitä, miten tästä aiheesta tulisi puhua, Kallatsa pohtii.

Väitöskirjatutkija vakuuttui itse tutkimustulosten myötä siitä, että aihe on median kärjistyksiä moniulotteisempi.

– Ei voi sanoa, että kirkossa on vain yksi kanta avioliittoon. Kirkko on kaikki, jotka kuuluvat kirkkoon. Kirkossa on hyvin monenlaisia käsityksiä avioliitosta, Kallatsa kiteyttää.

Mitä ajatuksia aihe herättää? Keskustele aiheesta 28.8. klo 23.00 saakka.

Lue lisää: