Puolustusvoimien entisille linnakesaarille kaavaillaan elämysmökkikylää, ravintolaa, metsäkappelia ja luolissa kiemurtelevaa taidegalleriaa

Saaret sijaitsevat vain 20 minuutin lauttamatkan päässä Helsingin Kauppatorilta.

Suurin osa saarista tullaan suojelemaan luonnonsuojelualueeksi. Kuva: Yle/Helena von Alfthan

Helsingin Vallisaaren vieressä sijaitsevaan Kuninkaansaareen ollaan kaavoittamassa uutta elämysmökkikylää. Puolustusvoimien entisiltä linnakesaarilta löytyy myös luolastoja, joihin on suunniteltu muun muassa maanalaista taidegalleriaa sekä ravintolaa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hanketta koskevan asemakaavan tänään keskiviikkona.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) luonnehtii uutta kaavaa erittäin merkittäväksi kaupungin strategian kannalta.

– Hanke vahvistaa merellisen Helsingin rakentamista. Entisten linnakesaarten käyttöä halutaan lisätä, Rautava sanoo.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavoituksessa on haettu tasapainoa kulttuurin ja luontomatkailun sekä luonnonsuojelun välillä.

Kuninkaansaaressa majoittuvat voisivat esimerksi kalastaa, meloa, saunoa ja uida hiekkarannalla.

Entisellä sotilasalueella voisi myös syödä ravintolassa sekä patikoida hiljentymään saaren eteläosan metsäkappeliin.

Saaret sijaitsevat vain 20 minuutin venematkan päässä Helsingin Kauppatorilta.

Kaavaratkaisu koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä näiden vieressä olevia pienempiä saaria ja luotoja Suomenlinnan ja Santahaminan välissä.

Rakentamisen ei pitäisi turmella alueen luontoa

Kaupungin mukaan Kuninkaansaaren pohjoisosaan suunniteltu rakentamisalue ei sisällä suojeltavia luontotyyppejä tai poikkeuksellisen arvokkaita kohteita.

– Suurin osa saarista tullaan kuitenkin suojelemaan luonnonsuojelualueeksi, apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

Alue kuuluu Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen. Kaupungin mukaan kaavaratkaisu tukee Suomenlinnan asemaa maailmanperintökohteena, koska saarten pääasiallinen käyttötarkoitus on luonnonsuojelualue, rakennussuojelualue tai suojelualue.

Saarten avautumisen katsotaan keventävän Suomenlinnaan kohdistuvaa matkailu- ja virkistyskäyttöpainetta.

Uudisrakentamiskohteet eivät sijoitu maailmanperintökohteen rajan välittömään läheisyyteen.

Saareen kaavailtu mökkikylä on kuitenkin aiheuttanut kiivasta keskustelua. Etenkin mökkikylän koosta on kiistelty, koska runsaan kävijämäärän vuoksi saaren luontoarvoista ollaan huolissaaan.

Apulaispormestari Sinnemäen mukaan mökkikylä mahdollistaisi saaristoyöpymisen niillekin kaupunkilaisille, joilla ei ole omaa mökkiä tai venettä.

Mökkikylällä olisi tarkoitus myös rahoittaa nykyisen rakennuskannan kunnostamista ja vauhdittaa saaren ympärivuotista käyttöä.

– Alue on tärkeä luontoarvojen kannalta, ja näitä on tarkoitus suojella, Sinnemäki sanoo.

Kokoomuksen valtuutettu Jenni Pajunen peräsi Vallisaaren aktiivisempaa markkinointia.

– Vallisaarta pitäisi aktiivisesti markkinoida, ja samalla tulisi pyrkiä edesauttamaan saaren ympärivuotista käyttöä.

Myös SDP:n valtuutettu Pentti Arajärvi piti uutta kaavaa tärkeänä, mutta muistutti saaren luonto- ja kulttuuriarvojen suojelemisesta.

– Tämä on loistava mahdollisuus virkistyskäytön ja merellisen Helsingin toteuttamiseen.

Saaren käyttöön vaikuttaa yhä 1937 tapahtunut räjähdeonnettomuus

Entiset linnakesaaret on avattu yleisölle toukokuussa 2016. Vaarallisimpia kohteita on jo rajattu kulkureittien ulkopuolelle. Turvallisen liikkumisen varmistamiseksi on rakennettu esimerkiksi siltoja, kaiteita ja portaita.

Tavoitteena on avata Vallisaari kokonaisuudessaan yleisölle lähivuosina. Vesihuollon verkoston rakentaminen on aloitettu syksyllä 2019. Aluetta hallinnoi Metsähallitus.

Saaret ovat entistä sotilasaluetta, joiden linnoittaminen aloitettiin 1850-luvulla.

– Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, joten rakennukset ja linnoituslaitteet suojellaan tietysti, apulaispormestari Sinnemäki vakuutti.

Alueen nykykäyttöön vaikuttaa yhä vuonna 1937 Vallisaaressa tapahtunut räjähdeonnettomuus. Onnettomuuden vuoksi ympäristön maaperässä on edelleen räjähdystarvikkeita. Ympäristö ja maaperä on puhdistettava tarkasti ennen kuin alue voidaan kokonaisuudessaan avata muun muassa luontomatkailun käyttöön.