1. yle.fi
  2. Uutiset

Kouvolan osuus itäradan hankeyhtiöön olisi 4,8 miljoonaa euroa – kaupunki voi olla vielä valmis neuvottelemaan summasta

Kaupungin edellytyksenä rahoitukselle on se, että uusi ratalinjaus kulkee Kouvolan kautta.

raideliikenne
Pendolino ratapihalla
Kouvola on kiinnostunut osallistumaan itäradan hankeyhtiöön. Arkistokuva.Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan osuus uutta itärataa valmistelevaan hankeyhtiöön on alustavasti 4,8 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunginhallitus päättää ensi maanantaina halukkuudestaan osallistua hankeyhtiöön.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin ehdotuksen mukaan kaupunki on kiinnostunut osallistumaan hankeyhtiöön sillä edellytyksellä, että itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Kouvola aikoo myös vaatia, että valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli Porvoon ja Kouvolan välinen kaavallinen valmius ei muuten etene.

Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti tällä viikolla maakuntakaavasta, jossa mainitaan toteutettavana ratayhteytenä toista reittiä kulkeva itäinen rantarata. Linjaus kulkee Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Itä-Suomeen.

Kouvolan kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin sitten, kun ratalinjaus on päätetty ja kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä.

Myös Etelä-Karjalan kunnat Lappeenranta, Imatra ja Parikkala ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua itärataa suunnittelevaan yhtiöön.

Alustavien laskelmien mukaan Lappeenrannan osuus yhtiön rahoituksesta on 3,6 miljoonaa euroa, Imatran osuus 2,3 miljoonaa euroa ja Parikkalan 72 000 euroa.

LVM kysyy kuntien kiinnostusta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kunnilta alustavaa kiinnostusta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen ratayhteyden suunnittelun rahoitukseen. Kuntia on pyydetty antamaan vastaukset elokuun loppuun mennessä.

Kouvola ja kymmenen Itä-Suomen kaupunkia kannattavat Kouvolan kautta menevää linjausta. Sen rakentaminen maksaisi 1,7 miljardia euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset olisivat noin neljä prosenttia rakentamiskustannuksista, eli noin 70 miljoonaa euroa.

51 prosenttia summasta jakautuisi valtiolle, ja 49 prosenttia kunnille ja muille osakkaille. Näin ollen kuntien ja muiden julkisyhteisöjen osuus itäradan hankeyhtiöstä olisi alustavasti noin 34 miljoonaa euroa.

Suurin osa kustannuksista menisi Porvoolle, lähes 10 miljoonaa euroa.

Rannikkokunnat kannattavat rantarataa

Itäisen Suomen toinen reittivaihtoehto, Helsinki-Vantaalta Kotkan ja Luumäen kautta kulkeva itäinen rantarata on saanut taakseen osan rannikkokunnista.

Liikenne- ja viestintäministeriön alustavan arvion perusteella Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksen suunnittelukustannukset olisivat noin 110 miljoonaa euroa, josta valtio maksaisi 51 prosenttia ja kunnat sekä muut osakkaat 49 prosenttia.

Kuntien maksettavaksi jäisi 39 miljoonaa ja muiden toimijoiden maksettavaksi 15 miljoonaa euroa. Rahoituksen oletetaan jaksottuvan 6-10 vuodelle suunnitteluajasta riippuen.

Kotkan kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis pääomittamaan hankeyhtiötä alustavasti 21,4 miljoonalla eurolla.

Kotkan osallistumisen edellytyksenä on, että uutta itäistä ratalinjausta suunnitellaan sekä elinkeinoelämää että henkilöliikennettä palvelevana sekaliikenneratana Helsingistä Porvoon ja Kotkan kautta itään.

Myös Pyhtään kunta on valmis pääomittamaan itäisen ratayhteyden hankeyhtiötä sillä edellytyksellä, että linjaus kulkee Kotkan kautta. Pyhtään osuus on alustavasti 2,1 miljoonaa euroa.

Haminan kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina halukkuudestaan osallistua itäisen rantaradan hankeyhtiöön. Haminan rahoitusosuus yhtiöön olisi alustavasti 8,2 miljoonaa euroa.

Virolahti ei aio osallistua itäisen rantaradan hankeyhtiöön. Kunnanvaltuusto päättää asiasta ensi maanantaina.

Kunnanhallituksen esityksen mukaan Virolahti kannattaa hankeyhtiön perustamista, mutta ei koe, että itäisestä rantaradasta olisi kunnalle riittävästi hyötyä. Virolahden osuudeksi oli laskettu alustavaksi 1,3 miljoonaa euroa.

Selvitys valmistui alkukesällä

Väyläviraston selvitys uudesta Helsingistä itään suuntautuvasta ratalinjauksesta valmistui toukokuussa.

Selvityksen mukaan kannattavin vaihtoehto olisi nykyisten ratojen kehittäminen. Uusista ratayhteyksistä paras vaihtoehto olisi ratayhteys, joka kulkisi Porvoosta Kouvolaan.

Uusi itäinen oikorata ei tällä hetkellä vaikuta kannattavalta, mutta tilanne voi selvityksen mukaan muuttua pitkällä aikavälillä. Nykyistä rataverkkoa pystytään kehittämään vaiheittain jo lähitulevaisuudessa.

Väylävirasto aloitti rataselvityksen liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta viime syksynä. Uuden selvityksen tarkoituksena oli vertailla, mitä kautta uusi ratayhteys kannattaisi rakentaa.

Lue seuraavaksi