1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pori

Kokemäenjoen mataloitunut Huvilajuopa ruopataan Porissa

Ruoppaus lisää virtaamaa ja helpottaa veneilyä.

Kuva: Yle

Kokemäenjoen Huvilajuovan yläosa ruopataan Porissa. Huvilajuopa on nykyisellään mataloitunut. Tämä on vaikuttanut virtaamiiin ja haitannut veneilyä.

Imuruoppaus alkaa ensi tiistaina ja se on määrä saada valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.

Kokemäenjoesta ruopataan Huvilanjuovan alkuosaa 900 metrin matkalta ja huvilajuovan sivu-uomaa noin 150 metrin matkalta. Ruoppausalueen ylävirran puoleinen pää on Raumanjuovan ja Huvilajuovan risteyskohdassa.

Ruoppaus voi samentaa vettä ja irrottaa vesikasvillisuutta pohjasta alavirran suuntaan merelle. Ruoppausmassa läjitetään Hevosluodon vanhalle läjitysalueelle.

Huvilajuovan ruoppauksen kustantavat Porin kaupunki ja Varsinais-Suomen ely-keskus.