Sinileväkesä on ollut rauhallinen Kaakossa – myös vesitilanne on tavanomainen

Lähinnä vain Lappeenrannan Haapajärvellä on havaittu tänä kesänä levää. Vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden keskitason tuntumassa.

vesistöt
Vedenpinta aaltoja
Derrick Frilund / Yle

Sinileväkesä on ollut rauhallinen Kaakkois-Suomen vesialueilla.

Vakiohavaintopaikoista vain Lappeenrannan Haapajärvellä on havaittu levää. Muilla havaintopaikoilla todetut levämäärät ovat olleet varsin vähäisiä.

Vesitilanne on Vuoksen vesistön useimmissa järvissä ja joissa ajankohtaan nähden tavanomainen. Heinäkuun sademäärä oli lähes kaksinkertainen verrattuna keskimääräiseen heinäkuun sadantaan. Alkukesä ja elokuun alku ovat olleet sen sijaan hyvin vähäsateisia, joten koko kesän tähänastinen sademäärä on vain hieman keskimääräistä suurempi.

Saimaan vedenpinta oli keväällä ajankohtaan nähden erittäin korkealla, mutta ennusteen mukaan se laskee seuraavan kuukauden aikana kymmenestä viiteentoista senttiä eli ajankohtaan nähden keskitason tuntumaan.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä järvien pinnat ovat ajankohdan keskitasolla tai osin vähän keskimääräistä korkeammalla. Tämä johtuu heinäkuun runsaista sateista.