1. yle.fi
  2. Uutiset

Viisi yliopistoa otti käyttöön Sisun, jonka piti helpottaa tiedonsiirtoa, mutta toisin kävi – ylioppilaskunta: “järjestelmävaihdos aiheutti opiskelijoille huomattavaa stressiä”

Sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoissa on ilmennyt laajoja ongelmia ilmoittautumisten ja tiedonsiirron kanssa.

tietojärjestelmät
Tietokone on pöydällä. Tietokoneen näytöllä vilkkuu teksti "eiku".
Sisu on tunnettu eiku-painikkeestaan, jonka voi nähdä usein järjestelmässä.Asmo Raimoaho / Yle

Viidessä Suomen yliopistossa on otettu käyttöön yhteinen Sisu-tietojärjestelmä. Sisu on keskeinen työkalu opiskelijan arjessa. Sillä luodaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, ilmoittaudutaan kursseille ja loppujen lopuksi anotaan tutkintoa.

Järjestelmän käyttöönotto ei ole kuitenkaan sujunut kivuttomasti, sillä Sisun ongelmia ovat käytön hankaluus, tiedonsiirron ongelmat sekä se, että virheiden mahdollisuus on suuri.

Sisun omistaa Funidata Oy, joka hoitaa järjestelmän ottamisen käyttöön yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Sisun laajamittaisin käyttöönotto toteutettiin Tampereen yliopistossa tänä syksynä. Lisäksi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Jyväskylän yliopisto käyttävät Sisua muiden järjestelmiensä rinnalla. Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa Sisu on käytössä osittain.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelevan Viliina Virtasen mielestä eniten Sisussa päänvaivaa aiheuttavat kurssi-ilmoittautumiset.

– Ilmoittautumisessa täytyy muistaa liian monta kohtaa. Suoritustavan valitsemisen lisäksi ilmoittautuminen on tehtävä erikseen. Lisäksi pitää tarkistaa, että kurssi löytyy kalenterista. Joidenkin kurssien kohdalla valitaan vielä pienryhmät, jotka sopivat omaan aikatauluun. Tämä monen kohdan lista täytyy tehdä jokaisen kurssi-ilmoittautumisen kohdalla uudelleen.

Virtanen on oppiaineensa tutor, ja on neuvonut syksyllä uusia opiskelijoita Sisun kanssa. Hän kertoo, että myös fuksien on ollut vaikeaa ymmärtää, miten Sisu toimii.

Kommunikointi kuormitti ja tuskastutti kaikkia.

Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso

Sisu-järjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisenä Jyväskylän yliopistossa viime vuonna. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Ira Vainikaisen mukaan järjestelmän vaihdos aiheutti opiskelijoille viime syksynä huomattavaa stressiä, ja huoli kurssi-ilmoittautumisten onnistumisesta oli kova.

Sisu on toimintaperiaatteeltaan hyvin erilainen kuin Jyväskylän yliopistossa aikaisemmin käytössä ollut Korppi-järjestelmä. Vainikainen kertoo, että kurssi-ilmoittautumiset jäivät viime vuonna usealla opiskelijalla keskeneräisiksi, koska ilmoittautuminen vaatii useamman klikkauksen ja tarkkuutta. Henkilökunta joutui korjaamaan virheitä ilmoittautumisaikojen umpeuduttua.

Järjestelmä vei aikaa kaikilta

Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso myöntää, että Sisun käyttöönotto oli suuri ponnistus.

– Opiskelijat laittoivat tiedekunnille viestiä, miksi ilmoittautuminen ei näy oikein. Tiedekunnat ohjasivat tiedon digitiimille, joka teki valmiiksi pitkiä päiviä. Kommunikointi kuormitti ja tuskastutti kaikkia.

Opintoneuvonnan palvelut ruuhkautuivat paikoittain useiksi viikoiksi. Ilmoittautumisten korjaaminen, arvosanojen uudenlainen kirjaaminen ja opiskelijoiden neuvominen uuden järjestelmän käytössä teetti suuren määrän lisätyötä.

Samanlaisia ilmoittautumiseen liittyviä ongelmia on ollut myös tänä syksynä Jyväskylässä, mutta ne eivät ole olleet laajuudeltaan yhtä suuria.

Kurssi-ilmoittautumisten lisäksi tietojen siirtyminen vanhasta järjestelmästä Sisuun on takkuillut. Opiskelijoiden tiedot, lukuvuosi-ilmoittautumiset tai opintosuunnitelmat ovat saattaneet puuttua.

Yksi järjestelmä monen sijaan

Myös Tampereen yliopistosta kerrotaan, että samankaltaisia ongelmia on ilmennyt ilmoittautumisten ja tiedonsiirron kanssa. Pääosin ongelmat ovat lisänneet ylimääräistä työtä ja yhteydenpitoa opintohallintoon ja kurssien vastuuopettajiin.

Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen kertoo, että isoimmat ongelmat ovat liittyneet juuri lukuvuosi-ilmoittautumiseen.

– Järjestelmiin liittyvät ongelmat aiheuttavat aina päänvaivaa ja työtä, mutta olemme pystyneet tekemään yliopiston kanssa tiivistä yhteistyötä, ja uskon, että tästä tilanteesta päästään yli, Virtanen toivoo.

Olisikin tärkeää saada Sisu sellaiseen kuntoon, että luottamus järjestelmään kasvaisi yliopistoyhteisössä.

Jyväskylän ylioppilaskunnan puheenjohtaja Ira Vainikainen

Tampereen ylioppilaskunta näkee Sisun myönteisenä uudistuksena, sillä järjestelmän käyttöönottaminen on mahdollistanut opiskelijoiden tietojen siirtämisen yhteen yhteiseen järjestelmään monen vanhan järjestelmän sijaan. Suurimmalla osalla Tampereen yliopistolla opiskelevista Sisun käyttäminen on onnistunut ongelmitta.

– Sisuun liittyvät ongelmat ovat lähinnä olleet muiden järjestelmien linkittymisessä. Uuden järjestelmän opettelussa menee opettajilla ja opiskelijoilla luonnollisestikin aikansa, Virtanen sanoo.

Puheenjohtaja Ira Vainikainen kertoo, että Jyväskylän ylioppilaskunta nosti esille keväällä 2019 tarpeen kouluttaa erityisesti jatkavia opiskelijoita järjestelmävaihdoksesta ennen laajempaa käyttöönottoa.

– Syyslukukauden alkaessa kävi selväksi, että opiskelijoilla oli arviomme mukainen tarve selkeille ohjeille. Yliopisto ryhtyikin tuottamaan verkkopohjaista viestintää siirtymän tueksi, kuten toivoimme, Vainikainen kertoo.

Sisua kehitetään edelleen

Tampereen yliopistossa Sisu on ainoa käytössä oleva järjestelmä, mutta Jyväskylässä Sisun rinnalla on käytössä useampi järjestelmä.

Funidatan toimitusjohtaja Mika Peura korostaa, että käytössä olevien järjestelmien on toimittava saumattomasti yhdessä Sisun kanssa. Hänen mukaansa järjestelmän käyttöönotot ovat vaatineet korkeakouluissa toimintatapojen merkittävää muutosta.

Funidatan vastuulla on käyttöönoton tekninen puoli. Peura kertoo, että Sisu-järjestelmää kehitetään jatkuvasti, joten yksittäisiä virheitä tai puutteita saattaa tulla.

– Varsinaisia teknisiä ongelmia ei ole ollut, vaan käyttöönotot ovat sujuneet järjestelmän kokoluokkaan ja laajuuteen nähden erittäin hyvin, kuvailee Peura.

Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso kertookin, että kaikki ongelmat eivät liity Sisuun, vaan ne ovat syntyneet rinnakkaisista järjestelmistä.

Odotamme, että Jyväskylän yliopistoyhteisön tarpeisiin vastataan.

Jyväskylän ylioppilaskunnan puheenjohtaja Ira Vainikainen

Jyväskylän ylioppilaskunnan mielestä Sisua olisi pitänyt testata laajemmin ennen käyttöönottoa, sillä käytännön käyttäjäkokemuksista olisi ollut paljon opittavaa.

– Yliopisto on kuitenkin ollut viime syksystä asti hyvin joustava kurssi-ilmoittautumisten kanssa, jotta opiskelijat eivät jäisi paitsi opetuksesta opintotietojärjestelmään liittyvien syiden takia, Vainikainen sanoo.

Ylioppilaskunnalle ei ole tullut tietoon tapauksia, joissa valmistuminen olisi merkittävästi viivästynyt Sisun vuoksi. Jyväskylässä valmistumiselle keskeinen tutkinnon anominen suoritetaan tällä hetkellä edelleen Korpissa.

Myöskään vararehtorin tietoon ei ole tullut, että yhdenkään opiskelijan ilmoittautuminen olisi jäänyt toteuttamatta tai tietoja olisi kadonnut kokonaan.

– Silti toistuvat haasteet ja uudet ongelmat harmittavat monia, ja olisikin tärkeää saada Sisu sellaiseen kuntoon, että luottamus järjestelmään kasvaisi yliopistoyhteisössä ja arki sujuisi vaivatta, Vainikainen pohtii.

Ylioppilaskunnan tietojen mukaan osalla opiskelijoista on edelleen epävarmuutta uuden järjestelmän käytössä.

Laakson mukaan tiedonsiirto-ongelmat opintorekisterijärjestelmän ja Sisun välillä loppuvat viimeistään vuonna 2021.

Tulevaisuus näyttää, mihin Sisu pystyy

Suurin ero Sisun ja edellisten järjestelmien kohdalla on Funidatan toimitusjohtaja Mika Peuran ja vararehtori Marja-Leena Laakson mielestä se, että Sisu antaa opiskelijalle itselleen enemmän mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa opintojaan.

Laakso täsmentää, että toiveena on, että tulevaisuudessa opiskelijan olisi mahdollista rakentaa omaa yksilöllistä opintopolkuaan, kun ilmoittautumiset ja opintojen kirjautumiset toimisivat järjestelmän avulla eri korkeakoulujen välillä. Näin esimerkiksi Jyväskylässä opiskeleva voisi suorittaa Helsingin yliopiston kursseja, ja suoritukset siirtyisivät automaattisesti Sisuun.

Jyväskylän ylioppilaskunta on jakanut tietoa Sisu-siirtymän sujumisesta toisille ylioppilaskunnille. Tämä on Vainikaisen mukaan toivottavasti auttanut muita ennakoimaan mahdollisia käyttöönottoon liittyviä kehittämiskohteita yliopistoissa.

– Katsomme nyt erityisesti Funidatan suuntaan ja odotamme, että Jyväskylän yliopistoyhteisön tarpeisiin vastataan. Siirryimme ensimmäisinä Sisuun, joten on perusteltua, että välttämättömät parannukset huomioidaan ensi kädessä meille, Vainikainen tiivistää.

Lue seuraavaksi