Luonnontuntijat lähtivät vuorokaudeksi Pyhä-Luoston kansallispuistoon – puistolle uusia lajeja löytyi satamäärin

Metsähallituksen lajikartoitusmaraton oli Lapissa järjestyksessään toinen. Edellinen järjestettiin viisi vuotta sitten Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

luonto
metsänemä Pyhä-Luoston kansallispuistossa
Uhanalainen metsänemä oli yksi Pyhä-Luoston kansallispuistolle uusista lajeista.Päivi Paalamo

Pyhä-Luoston kansallispuistosta löytyi noin 300 puistolle uutta lajia, kun joukko eri lajiryhmien asiantuntijoita jalkautui kansallispuistoon vuorokaudeksi. Tapahtuma järjestettiin elokuun alussa. Metsähallitus kertoo, että nyt viimeisetkin lajit on tunnistettu.

Vuorokauden aikana alueelta löytyi 896 lajia, joista erilaisia hyönteisiä oli 244 lajia. Putkilokasvilajeja löytyi parisataa ja sienilajejakin 189. Erilaisia sammallajeja löytyi lähes yhtä paljon. Kartoitusmaratoniin osallistui etenkin näiden lajien asiantuntijoita Metsähallituksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Ely-keskuksista ja Turun yliopistosta. Kartoituksen ulkopuolelle jäi monia lajiryhmiä.

Metsähallituksen mukaan havaituista lajeista 24 on uhanalaisia. Uhanalaisten joukkoon kuuluu esimerkiksi isoriippusammal ja korpihohtosammal. Hyvin harvinainen löytö oli pikkupurosammal, jota on Suomessa tavattu aiemmin vain yhdestä paikasta. Sienilajeista harvinaisuuksia olivat esimerkiksi pikkukarvaslakki ja erittäin uhanalainen tuhatheltta.

Bioblitzeiksi kutsutut tapahtumat saivat alkunsa Yhdysvalloista 1990-luvulla. Metsähallitus on järjestänyt 24 tunnin lajikartoitusmaratoneja luonnonsuojelualueillaan viiden vuoden ajan. Edellinen kartoitusmaraton Lapissa järjestettiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa viisi vuotta sitten.