Hyppää sisältöön

Nuuksion kansallispuistoa aiotaan laajentaa merkittävästi – miten käy pääkaupunkiseudun virkistysalueiden?

Helsingin kaupunki haluaa luopua rajojensa ulkopuolisista virkitysalueista ja selvityksessä on alueiden muuttaminen kansallispuistoksi.

Ea, Nelli, Sanni ja Henni Huhtala sekä Varpu Mäkinen evästauolla Nuuksion kansallispuistossa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Hallitusohjelmassa on mainittu tavoitteeksi kansallispuistoverkoston laajentaminen.

Osana tätä tavoitetta ekologisesti kestämättömiä kansallispuistoja, jotka ovat liian pieniä kävijämääräänsä nähden, pyritään laajentamaan.

Nuuksion kansallispuiston osalta tavoite on saanut vauhtia myös Helsingin kaupungin puolelta, sillä kaupunki haluaisi luopua rajojensa ulkopuolisista virkistysalueista.

Selvityksessä tuhansien hehtaarien kokoinen alue

Metsähallitus selvittää parhaillaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa nykyisen Nuuksion kansallispuiston naapurialueita, ja mihin suuntaan kansallispuistoa voitaisiin laajentaa. Selvitys on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Selvitettävä alue on yhteensä 3 300 hehtaaria. Nykyisen Nuuksion kansallispuiston koko on 5 500 hehtaaria.

Uutta kansallispuistoaluetta tähyillään muun muassa nykyisen Nuuksion alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolelta.

– Selvitettäviä alueita on muun muassa Salmen, Vaakkoin ja Luukin ulkoilualueiden tienoot, sanoo ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander Ympäristöministeriöstä.

Selvitettävät alueet koostuvat lähinnä Helsingin kaupungin nykyisistä virkistysalueista, joista Helsinki olisi halukas luopumaan.

Helsinki haluaa eroon rajojensa ulkopuolisista virkistysalueista

Miksi Helsinki sitten haluaa ainutlaatuisista ulkoilu- ja virkistysalueista eroon?

Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan Helsingin kaupungilla on ollut jo vuosia linjaus, jonka mukaan ulkokunnissa sijaitsevaa maaomaisuutta on myyty.

– Luonnonsuojelullisesti ja virkistyksen kannalta tärkeät ja arvokkaat alueet ovat kuitenkin olleet tästä poikkeus. On ajateltu että niiden myyntiä voidaan harkita vain silloin, jos ostaja on taho joka voi pysyvästi taata luonto- ja virkistysarvot. Käytännössä siis ainoa realistinen ostajaehdokas olisi valtio, Sinnemäki selventää.

Kaupunki harkitsee nyt myös niistä maa-alueista luopumista, jotka kaupungilla on Nuuksion kansallispuiston yhteydessä, ja jotka voisivat sopia Nuuksion kansallispuiston laajentamiseen.

– Helsingin Nuuksioon rajautuvissa maissa on niin luonnonsuojelualueita kuin virkistys- ja ulkoilualueitakin. Valtion laajentaessa kansallispuistoja on hyvä selvittää soveltuuko osa Helsingin maista siihen. Alueisiin liityy myös paljon selvitettäviä kysymyksiä ja herkkyyttä, ennen kaikkea erilaiseen virkistyskäyttöön liittyen. Kansallispuistot ovat avoimia kaikille kulkea, mutta ne voivat olla käyttötarkoituksissa rajatumpia kuin kunnalliset virkistysalueet. Näiden kysymysten selvittäminen on tärkeää, jotta eri käyttäjäryhmillä on tulevaisuudessa niille sopivat alueet. Tätä selvitystyötä on hyvä tehdä yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Sinnemäki myöntää, että ratkaisu ei tule olemaan helppo, sillä kyseiset alueet ovat tällä hetkellä vilkkaassa virkistys- ja ulkoilukäytössä.

– Jos Nuuksion seudun alueista päätetään luopua, on tärkeää, että alueiden luontoarvot turvataan. Käytännössä näitä alueita voisi myydä vain suojelualueiksi, Sinnemäki sanoo.

Miten käy pääkaupunkiseudun virkistysaluepalvelujen?

Jos esimerkiksi Helsingin kaupungin omistuksessa tällä hetkellä oleva Luukin ulkoilualue muuttuisi kansallispuistoalueeksi, saattaisi se merkitä rajoituksia ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.

– Kyllähän kansallispuiston ensimmäinen tavoite on olla luonnonsuojelualue. Se on mahdollista, että alueen muuttuminen virkistysalueesta kansallispuistoksi merkitsisi lisää rajoituksia siihen, mitä alueilla voi tehdä. Tietenkin pyritään löytämään sellainen ratkaisu, joka palvelisi sekä kansallispuistoa että virkistyskäyttöä, sanoo ympäristöneuvos Flander.

Aluejohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta korostaa, että eri intressien yhteensovittaminen on kaiken suunnittelun pohjana.

– Nuuksion uudet alueet voivat tuoda myös uusia mahdollisuuksia luonnonsuojelun sekä virkistys- ja vapaa-ajan käytön yhteensovittamiseen.

Toinen pohdittava asia on Helsingin ulkoilu- ja virkistysalueilla olevat palvelut, joista kaupunki on tähän asti vastannut. Esimerkiksi Salmin ulkoilualueella on useita tulentekopaikkoja ja ylläpidettäviä polkuja.

– Ylläpitovastuuta tulisi tosi paljon kaupungilta Metsähallitukselle. Tämä on yksi keskeinen neuvottelukysymys, että millä periaatteella alueet voisivat siirtyä valtiolle, Flander sanoo.

Päätökset asiassa tehdään tehdään Metsähallituksen tekemän selvityksen ja esityksen pohjalta. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä.

Useita kansallispuistohankkeita vireillä

Nuuksion lisäksi vireillä on parhaillaan useita kansallispuistohankkeita.

ELY-keskukset eri puolilla maata neuvottelevat parhaillaan maan- tai vesialueiden omistajien aloitteista luonnonsuojeluhankinnoista, joissa on sekä uusia kansallispuistoja että myös puistojen laajennuksia.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa sijaistseva Evon retkeilyalue on yksi niistä viidestä alueesta, joiden perustamista kansallispuistoksi selvitetään Ympäristöministeriölle tehdyn tiedepuistoaloitteen perusteella.

Muut kansallispuistoaloitteet ovat Salla Sallan kunnassa, Korouoma Posiolla, Punkaharju-Haarikko Savonlinnassa sekä Porkkala Kirkkonummella.

– Hienoa, että kunnat ja maakunnat ovat tiedostaneet alueellaan olevien puistojen merkityksen ja laajentamistarpeen, sanoo ympäristöneuvos Jukka-Pekka FlanderYmpäristöministeriöstä.

Flanderin mielestä laajennuksella voidaan parantaa paitsi puistojen ekologista kestävyyttä niin myös mahdollisuuksia kehittää luontomatkailua.

Aiheesta muualla: