Koronan vuoksi työttömiksi joutuneille yrittäjille sekä työttömille järjestetään koulutusta Lapissa

Koronan takia työttömiksi joutuneet voivat osallistua esimerkiksi tartuntaketjujen jäljittäjäkoulutukseen.

työttömyys
Startti -takaisin työelämään koulutus Rovaniemellä.
Startti -takaisin työelämään koulutuksen aikana tehdään muun muassa kattauksia. Mukana rovaniemeläiset Jyri Mäyrä, Outi Kumpuniemi, Krista Vittaniemi ja Marika Rantanen.Raimo Torikka / Yle

Koronarajoitusten vuoksi keväällä maalis-huhtikuun aikana työttömien työnhakijoiden määrä pomppasi reilusta 8500 työttömästä noin 15600 työttömään.

Poikkeuksellinen tilanne ajoi myös yrittäjiä ahdinkoon. Tilapäisen lakimuutoksen perusteella myös yrittäjät olivat oikeutettuja työmarkkinatukeen jos työskentely yrityksessä oli koronapandemian vuoksi loppunut tai muuttunut sivutoimiseksi.

Lapin TE-toimiston mukaan huhti-toukokuun aikana on annettu 1 679 kriteerit täyttävästä lappilaisesta yrittäjästä lausunto työttömyysetuuden maksajille. Tilapäislakia jatkettiin kesäkuun jälkeen ja tällä hetkellä työmarkkinatukea saa yhä 1 424 yrittäjää Lapissa.

Niistä 255 yrittäjästä, joiden työmarkkinatuen saanti on loppunut 1.7. lähtien osa on lopettanut yritystoimintansa kokonaan. Lopuista yrittäjistä osa on saanut muuta työtä tai yritystoiminta on palautunut kokoaikaiseksi.

Keväällä tilanteen pahetessa työvoimaviranomaiset heräsivät miettimään kuinka parhaiten ja nopeiten voidaan auttaa työttömiksi jääneitä.

Lapin ely-keskuksen johtavan koulutusasiantuntijan Satu Tervasmäen mukaan tavanomaisesta poiketen koulutussisältöjä ei kuitenkaan alettu itse suunnitella.

– Lähdimme heti kysymään palvelutuottajilta ja koulutuksen järjestäjiltä, että minkälaista osaamista he voisivat tarjota meidän alueen työnhakijoille, jotta he voisivat lähteä koulutuksiin ja kehittää osaamistaan tässä pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa, kertoo Satu Tervasmäki.

Yrittäjä Jaana Kovanen  järjestää Rovaniemellä kolme Startti -takaisin työelämään koulutusjaksoa.
Yrittäjä Jaana Kovanen järjestää Rovaniemellä kolme Startti -takaisin työelämään koulutusjaksoa.Raimo Torikka / Yle

Autetaan ihmisiä takaisin työelämään

Erilaisia koulutustarjouksia tuli lähes kahdeksankymmentä joista toteutukseen valittiin 19. Koulutuksia valittaessa olivat painotuksina muun muassa työttömäksi jääneet yrittäjät, digiosaaminen ja ajankohtaisuus. Koulutuspaikkoja on noin 450 työttömälle.

– Startti takaisin työhön palvelualoille on yksi tämmöinen selkeästi ajankohtainen aihe. Miten palata takaisin, kun työt on päättyneet. Sitten esimerkkinä koulutuksesta, joka on noussut keskeiseksi aiheeksi on tartuntaketjujen jäljittäjäkoulutus, kertoo Lapin ely-keskuksen johtava koulutusasiantuntija Satu Tervasmäki.

Yhtenä valittuna koulutustuottajana on Mikkelissä yrittäjänä toimiva työelämän kouluttaja Jaana Kovanen. Hän aloitti juuri toisen palvelualoille suunnatun Startti -takaisin työelämään koulutusjakson Rovaniemellä joka tarjoaa koulutusta palvelualala olleille.

– Tämä on tämmöinen napakka kuukauden pituinen koulutus jossa on lähiopintoja 1,5 viikkoa ja 2,5 viikkoa työssä oppimista. Tarkoitus on avata ovia sinne työelämään takaisin tai tämä voi toimia myöskin tutustumisena eri aloille, koulutusyrittäjä Jaana Kovanen.

Vuosia kokkina työskennyt rovaniemeläinen Jyri Mäyrä lähti koulutukseen sillä mielin, että se parantaa mahdollisuuksia saada työtä koronan jälkeen vaikka alalta onkin reilusti kokemusta.

– Kivahan sitä on kerrata kaikkea. Sillä onhan sitä saattanut unohtua jo mielestä kun ei ole pitään aikaan tehnyt ja saa tästä jotakin uusiakin juttuja itelle kumminkin mukaan.

Erilaisia pätkätöitä keittiöalalla tehnyt rovaniemeläinen Krista Vittaniemi kertoisaaneensa hyvää informaatiota yrityksistä oman alan asioiden lisäksi.

– Minähän en ole aikaiemmin niihin ollut kiinnostunut, mutta nyt opin aika paljon uusia asioita, että oli mielenkiintoista.

Kaikesta huolimatta Krista Vittaniemi ei ole innostunut itse yrittäjyydestä.

- En suoraan sanottuna, en.

Krista Vittaniemi ja Jyri Mäyrä ovat mukana Startti -takaisin työelämään koulutuksessa.
Krista Vittaniemi ja Jyri Mäyrä ovat mukana Jaana Kovasen vetämälle Startti -takaisin työelämään koulutuksessa joka on tarkoitettu palvelualoilla työskennelleille koronatyöttömille.Raimo Torikka / Yle

Tavoitteena isnnostaa ja herättää kiinnostusta

Joitakin esimerkkejä muualta Suomesta on hieman samantyylisistä koulutushankkeista, mutta toteutus ja koulutussisältö on rakennettu Lapin elinkeinoja silmälläpitäen.

Kuukauden pituisella koulutuksella ei tehdä ammattilaista, eikä se ole tarkoituskaan vaan paremminkin antaa kehittämisvinkkejä ja mahdollisuuden pohtia osaamistaan ja haluja kehittää itseään.

– Meidän alueellinen koulutustarjonta muun muassa palvelualoilla on laajaa niin on todella matala kynnys nykypäivänä sitten myös lähteä jatkamaan opintoja ammatillisessa oppilaitoksessa. Ajattelen, että se on innostaja ja mielenkiinnon herättäjä, kuvailee koulutuksen tavoitteita Lapin ely-keskuksen johtava koulutusasiantuntija Satu Tervasmäki.

Koulutuksia valittaessa olivat yhtenä kohderyhmänä jo alusta alkaen työttömäksi jääneet yrittäjät. Lisäksi digiosaaminen nostettiin tärkeäksi osaksi koulutusta, koska korona pakotti elämän keväällä nettiin. Ajatuksena oli miettiä kuinka tuottaa epätavallisia verkkopalveluita.

– Palaverit, kokoukset, erilaiset seminaarit olivatkin yhtäkkiä verkossa kaikki. Miten vastataan siihen, että onko meillä osaamista toimia verkostoissa ja digitaalisessa maailmassa ylipäänsä näin vahvasti kuin se meille tuli vähän niin kuin märkä rätti naamalle, kertoo Satu Tervasmäki.

Tervasmäen mukaan myös sitä on pohdittu kuinka saataisiin uutta osaamista myös niille palvelualan ihmiselle jotka eivät perinteisesti toimi verkoissa vaan palvelemassa ravintoloissa tai kaupoissa. Ja mitä se uusi osaaminen olisi.

Lapissa Rahaa koulutusten järjestämiseen kuluu noin miljoona euroa Lapin työllisyyden hoidon määrärahoista.

Startti -takaisin työelämään koulutustilaisuus Rovaniemellä
Startti -takaisin työelämään koulutustilaisuus RovaniemelläRaimo Torikka / Yle