1. yle.fi
  2. Uutiset

Kouvola on valmis rahoittamaan itärataa – kaupungin osuus uuden ratalinjauksen hankeyhtiöstä olisi 4,8 miljoonaa euroa

Kouvolan kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty ja kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä.

raiteet
Ett fjärrtåg kör förbi.
Ehtona Kouvolan lähtemiselle mukaan hankeyhtiöön on, että uusia itäisen Suomen raidelinjauksia on vain yksi – ja se kulkee Kouvolan kautta. Kuvituskuva.Lukas Rusk / Yle

Kouvolan kaupunki on valmis pääomittamaan uutta itärataa.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina ilmoittaa Liikenne- ja viestintäministeriölle kaupungin kiinnostuksen uutta Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan kulkevaa linjausta koskevan hankeyhtiön perustamiseen ja rahoittamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kartoittanut kuntien halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen.

Ehtona Kouvolan lähtemiselle mukaan hankeyhtiöön on, että uusia itäisen Suomen raidelinjauksia tulee olla vain yksi. Lisäksi kaupunki haluaa, että valtio ohjaa viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, jos kaavallinen valmius Porvoo-Kouvola -linjaukseen ei muuten etene.

Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti tällä viikolla maakuntakaavasta, jossa mainitaan toteutettavana ratayhteytenä toista reittiä kulkeva itäinen rantarata. Linjaus kulkee Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Itä-Suomeen.

70 miljoonan suunnittelukulut

Kouvolan alustava osuus uuden itärahan rahoituksesta olisi 4,8 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty ja kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä.

Itäradan hankeyhtiöön tässä vaiheessa alustavasti sitoutuvat tahot ovat tarvittaessa valmiit kattamaan yhdessä puuttuvan osan kunnille ja muille julkisyhteisöille kohdentuvista hankkeen suunnittelukustannuksista.

Alustavan arvion perusteella Porvoo-Kouvola-linjauksen suunnittelukustannukset olisivat kaikkiaan noin 70 miljoonaa euroa.

Itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla kuin Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden neuvottelut. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Aiemmissa neuvotteluissa on ollut edellytyksenä, että hankeyhtiöön tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Valtion tulee omistaa hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Kuntien oli ilmoitettava ministeriölle kiinnostuksestaan itäisen ratalinjauksen suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen elokuun loppuun mennessä. Tarkoituksena on kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa sitoutumista hankeyhtiön perustamiseen aikaisempia hankeyhtiöneuvotteluita vastaavilla periaatteilla.

Idän eri vaihtoehdot

Itä- ja Kaakkois-Suomen kunnat ovat erimielisiä uudesta Helsingistä itään suuntautuvasta ratalinjauksesta.

Vaihtoehdot uudelle junaradalle ovat olleet Helsingistä lentokentän kautta Porvoon ja Kouvolan kautta Itä-Suomeen kulkeva itärata sekä Porvoosta Kotkan ja Haminan kautta Luumäelle kulkeva itäinen rantarata. Molemmat vaihtoehdot parantaisivat junayhteyksiä itäiseen Suomeen.

Esillä on ollut myös ratalinjaus, joka kulkisi Lahdesta Mikkeliin. Se ei kuitenkaan ole saanut kannatusta.

Kotkan kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis pääomittamaan itäisen rantaradan hankeyhtiötä alustavasti 21,4 miljoonalla eurolla. Myös Pyhtään kunta on valmis pääomittamaan itäisen ratayhteyden hankeyhtiötä sillä edellytyksellä, että linjaus kulkee Kotkan kautta. Pyhtään osuus on alustavasti 2,1 miljoonaa euroa.

Väyläviraston selvityksen mukaan kannattavin vaihtoehto olisi nykyisten ratojen kehittäminen. Uusista ratayhteyksistä paras vaihtoehto olisi ratayhteys, joka kulkisi Porvoosta Kouvolaan.

Väylävirasto aloitti rataselvityksen liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta viime syksynä. Uuden selvityksen tarkoituksena oli vertailla, mitä kautta uusi ratayhteys kannattaisi rakentaa. Lahdesta Mikkeliin kulkeva rata ei ollut mukana selvityksessä.

Lue lisää:

Väylävirasto Itä-Suomen ratahankkeista: Parasta olisi korjata nykyisiä ratoja

Nyt puhuvat itäistä Suomea repivän ratakiistan kovimmat kiistapukarit – Kouvolan ja Kotkan kaupunginjohtajat eivät pääse sopuun ratalinjauksesta

Kotka on valmis käyttämään itäisen rantaradan suunnitteluun yli 21 miljoonaa euroa – tarkemmin voidaan neuvotella, kun ratalinjauksesta on päätetty

Lue seuraavaksi