1. yle.fi
  2. Uutiset

Virolahti kannattaa itäistä rantarataa – kunta ei kuitenkaan ole valmis rahoittamaan hankeyhtiötä 1,3 miljoonalla eurolla

Virolahti katsoo, että itäisen rantaradan tuomat hyödyt Virolahdelle ja kuntalaisille ovat melko välillisiä.

raiteet
Pendolino kulkee peltojen välissä
Virolahden kunnanvaltuusto päätti maanantaina, että kunta kannattaa pääkaupunkiseudulta Porvoon, Kotkan ja Luumäen kautta itään kulkevan itäisen rantaradan hankeyhtiön perustamista. Kuvituskuva.Pyry Sarkiola / Yle

Virolahden kunta ei tule olemaan mukana itäisen rantaradan hankeyhtiössä alustavasti arvioidulla 1,3 miljoonalla eurolla.

Virolahden kunnanvaltuusto päätti maanantaina, että kunta kannattaa pääkaupunkiseudulta Porvoon, Kotkan ja Luumäen kautta itään kulkevan itäisen rantaradan hankeyhtiön perustamista.

Kunta kuitenkin katsoo, että itäisen rantaradan tuomat hyödyt Virolahdelle ja kuntalaisille ovat melko välillisiä ja merkittävästi pienempiä kuin muille rantakunnille. Tästä syystä kunta ei ole valmis pääomittamaan hankeyhtiötä alkuperäisen arvion mukaisella summalla.

– Ratalinjaus ei todennäköisesti tule edes varsinaisesti kulkemaan Virolahden kautta, Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli sanoo.

Muu summa yhä mahdollinen

Kunnanvaltuuston päätös jättää avoimeksi mahdollisuuden, että Virolahti lähtee mukaan rahoittamaan hankeyhtiötä jollain pienemmällä summalla.

Kokouksessa tehtiin vastaehdotus, jonka mukaan päätös rahoitusosuudesta olisi muotoiltu niin, ettei kunta osallistuisi ratahankeyhtiön pääomittamiseen lainkaan. Vastaehdotus kuitenkin hävisi kunnanhallituksen pohjaesitykselle äänin 14-7.

Liikenne- ja viestintäministeriön alustavan arvion perusteella Porvoon, Kotkan ja Luumäen kautta itään kulkevan linjauksen suunnittelukustannukset olisivat noin 110 miljoonaa euroa, josta kuntien maksettavaksi jäisi 39 miljoonaa ja muiden toimijoiden maksettavaksi 15 miljoonaa euroa. Rahoituksen oletetaan jaksottuvan 6-10 vuodelle suunnitteluajasta riippuen.

Alustavan arvion mukaan Kotka pääomittaisi hankeyhtiötä 21,4 miljoonalla eurolla, Hamina 8,2 miljoonalla eurolla, Loviisa kuudella miljoonalla eurolla, Pyhtää 2,1 miljoonalla eurolla ja Virolahti 1,3 miljoonalla eurolla.

Itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla kuin Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden neuvottelut. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Aiemmissa neuvotteluissa on ollut edellytyksenä, että hankeyhtiöön tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Valtion tulee omistaa hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Kuntien oli ilmoitettava ministeriölle kiinnostuksestaan itäisen ratalinjauksen suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen elokuun loppuun mennessä. Tarkoituksena on kartoittaa alueen toimijoiden edellytyksiä ja riittävän laajaa sitoutumista hankeyhtiön perustamiseen aikaisempia hankeyhtiöneuvotteluita vastaavilla periaatteilla.

Idän eri vaihtoehdot kamppailevat keskenään

Itä- ja Kaakkois-Suomen kunnat kannattavat keskenään eri vaihtoehtoja uudeksi Helsingistä itään suuntautuvaksi ratalinjaukseksi.

Vaihtoehdot uudelle junaradalle ovat olleet Helsingistä lentokentän kautta Porvoon ja Kouvolan kautta Itä-Suomeen kulkeva itärata sekä Porvoosta Kotkan ja Haminan kautta Luumäelle kulkeva itäinen rantarata. Molemmat vaihtoehdot parantaisivat junayhteyksiä itäiseen Suomeen.

Esillä on ollut myös ratalinjaus, joka kulkisi Lahdesta Mikkeliin. Se ei kuitenkaan ole saanut kannatusta.

Kotkan kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis pääomittamaan itäisen rantaradan hankeyhtiötä alustavasti 21,4 miljoonalla eurolla. Myös Pyhtään kunta on valmis pääomittamaan itäisen ratayhteyden hankeyhtiötä sillä edellytyksellä, että linjaus kulkee Kotkan kautta. Pyhtään osuus on alustavasti 2,1 miljoonaa euroa.

Väyläviraston selvityksen mukaan kannattavin vaihtoehto olisi nykyisten ratojen kehittäminen. Uusista ratayhteyksistä paras vaihtoehto olisi ratayhteys, joka kulkisi Porvoosta Kouvolaan.

Väylävirasto aloitti rataselvityksen liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta viime syksynä. Uuden selvityksen tarkoituksena oli vertailla, mitä kautta uusi ratayhteys kannattaisi rakentaa. Lahdesta Mikkeliin kulkeva rata ei ollut mukana selvityksessä.

Lue lisää:

Väylävirasto Itä-Suomen ratahankkeista: Parasta olisi korjata nykyisiä ratoja

Nyt puhuvat itäistä Suomea repivän ratakiistan kovimmat kiistapukarit – Kouvolan ja Kotkan kaupunginjohtajat eivät pääse sopuun ratalinjauksesta

Kotka on valmis käyttämään itäisen rantaradan suunnitteluun yli 21 miljoonaa euroa – tarkemmin voidaan neuvotella, kun ratalinjauksesta on päätetty

Kouvola on valmis rahoittamaan itärataa – kaupungin osuus uuden ratalinjauksen hankeyhtiöstä olisi 4,8 miljoonaa euroa

Hamina haluaa mukaan uuden itäisen rantaradan hankeyhtiöön – kaupungin osuus rahoituksesta olisi 8,2 miljoonaa euroa

Lue seuraavaksi