Turpeen verotuen poisto on kipeä kysymys turvealueilla – pohjalaiskansanedustajat eivät halua muutoksia ja luonnosuojeluliiton aluesihteerikin ymmärtää kannan, vaikka on eri mieltä

Vaasan vaalipiiristä vain SDP:n Matias Mäkynen olisi valmis poistamaan turpeen verotuen.

Turvetuotantoalueita on poistunut käytöstä kiihtyvään tahtiin viime vuosina. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Turpeen poltto tulee olemaan yksi syksyn budjettiriihen ja energiaverouudistuksen kiistakapuloista. Ylen aiemmassa kyselyssä lähes 90 prosenttia vihreistä päättäjistä katsoo, että turpeen käytöstä on tehtävä uusia päätöksiä syyskuun budjettiriihessä.

Sitra on ehdottanut, että turpeen verotuen voisi poistaa esimerkiksi viiden vuoden siirtymäajalla. Etelä-Pohjanmaalla on reilu neljäsosa Suomen turvetuotantoalueista, eikä olekaan yllätys, millä kannalla Vaasan vaalipiirin kansanedustajat ovat verotuen poistosta.

Ylen alueellisessa kyselyssä vain tuore SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on sillä kannalla, että verotuki tulee poistaa muutaman vuoden siirtymäajalla. Puoluetoveri Kim Bergkin vastaa "En osaa sanoa”.

– Turpeen poltosta on luovuttava asteittain niin, että samalla korvaavia puhtaita energiamuotoja saadaan lisättyä vastaavasti, Mäkynen toteaa.

"Käyttö tulee vähentymään jo tehdyillä toimilla"

Vaasan vaalipiirin kansanedustajista kaikki muut kyselyyn vastanneet haluavat säilyttää turpeen verotuksen ennallaan. He ovat sitä mieltä, että kotimaisiin polttoaineisiin ei nyt kaivata muutoksia, ja että turpeen käyttö vähenee muutenkin kohti hallituksen tavoitetta puolittaa turpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä.

– Energiaturpeen osalta käyttö tulee vähentymään jo tehdyillä toimilla, päästökauppajärjestelmän puitteissa, Pasi Kivisaari (kesk.) perustelee.

– Kuten hallitusohjelmassa todetaan, niin turpeen pääasiallinen energiakäyttö päättyy nykyennusteiden mukaan 2030-luvun aikana vaikkakin se säilyy huoltovarmuuspolttoaineena, joka on maallemme tärkeää, Mikko Ollikainen (r.) kirjoittaa.

Verotuen kannattajat ovat sitä mieltä, että kuluttajien hinnat saattaisivat nousta, jos turpeen verokohtelua muutettaisiin. He muistuttavat myös turpeen työllisyysvaikutuksista erityisesti omassa vaalipiirissä.

– Energiaturvetta tarvitaan jatkossa huoltovarmuuden ylläpitämisen lisäksi tasapainottamaan kustannuksia suhteessa puupolttoaineisiin. Hinnannousun maksaa aina asiakas. Miljoonan suomalaisen koti lämpiää osin turpeella. Maakunnissa seurataan mielenkiinnolla maan hallituksen ratkaisuja asiassa, kokoomuksen Janne Sankelo kirjoittaa.

– Turvetuotannon työllisyysvaikutus on merkittävä harvaan asutuilla alueilla, ja sen merkitys metsähakkeen tukipolttoaineena on suuri, Peter Östman (kd.) toteaa.

Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri: verohuojennukset aikansa eläneitä

Suomen luonnonsuojeluliitossa ei nähdä, että turpeen erityiskohtelulle verotuksessa olisi enää mitään perusteita. Pohjanmaan piirin sihteeri Teemu Tuovinen pitää verohuojennusta aikansa eläneenä.

– Energiaverotuksen pitäisi olla päästöpohjaista, ja tässä asiassa Suomen on hankala antaa erivapauksia turpeelle.

Tuovinen katsoo, että esimerkiksi tuotantolaitoksia koskevien päätösten tulisi olla pitkäjänteisiä - tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, ja saattavat pitkittää turpeen energiakäyttöä. Esimerkiksi Seinäjoen Energia hakee ympäristölupaa uudelle Sevon laitokselle, jossa voidaan polttaa puupolttoaineita ja turvetta.

Tuovinen ymmärtää, että alueellisesti asiasta ei ole niin helppoa päättää. Turpeen energiakäytön alasajoa on helppo vaatia alueilla, joilla turvetuotantoa ei ole. Siihen hän on tyytyväinen, että Pohjanmaallakin luvitusprosessit ovat tiukentuneet, ja uusien alojen käyttöönotto on yhä hankalampaa.

Väitettä turpeen välttämättömyydestä huoltovarmuuden kannalta Tuovinen ei allekirjoita.

– Turpeennosto on täysin riippuvaista kesien säistä ja sateista, miten se voisi olla huoltovarmaa?