Evijärven säännöstelykorkeudesta noussut kiista etenemässä taas valtuustoon - Ely etsii sopua jo tänään

Ely-keskus etsii sovinnon siemeniä Evijärven säännöstelystä nousseeseen riitaan. Tarkoituksena on saada lupa nytkähtämään eteenpäin.

Evijärven keskisyvyys on vain puolitoista metriä. Mökkiasukkaiden mukaan perämoottorit jäävät jumiin ja kalastus vaikeutuu rehevöitymisen takia. Kuva: Elina Kaakinen / Yle

Evijärven säännöstelykorkeudesta nousseeseen kiistaan yritetään hieroa tänään sopua. Ely-keskus tapaa sekä kunnan että vesiosakaskuntien edustajat ja yrittää löytää keinot viedä asiaa eteenpäin.

Vedenkorkeuden nostamisen puolella on laaja joukko mökkiläisiä ja järven virkistyskäyttäjiä. Luvan muuttamista vastustavat viljelijät, joiden pellot vettyvät noston takia.

Evijärven keskisyvyys on vain noin puolitoista metriä, joten nosto helpottaisi sekä veneilyä että kalastusta. Viljelijöitä vastaavasti sapettaa haitasta maksettava pieni korvaus.

Järven säännöstelylupaa käsitellään jo maanantaina kunnanhallituksessa. Sieltä asian pitäisi edetä uudelleen valtuustoon.

Aiemmin Evijärven valtuusto päätti jo helmikuussa, ettei korkeutta voi nostaa. Sen jälkeen asiassa on vaadittu uutta käsittelyä.

Asia ei ole kuitenkaan edennyt, koska kunnanhallitus jätti aiemmin asian pöydälle vedoten jääviyteensä. Kuntaliiton mielestä esteellisyysongelmaa ei kuitenkaan ole, koska kyse on kunnan kannasta, johon Aluehallintovirasto ei ole sidottu.

Lupa vedenkorkeuden muuttamisesta on haettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kiista järven säännöstelykorkeudesta nousi, kun Ely-keskus huomasi, ettei nykyinen lupa sallikaan pitkään käytössä olleita vedenkorkeuksia.

Muutoksen haku ei osoittautunutkaan läpihuutojutuksi, vaikka säännöstelyä pohtineen työryhmän esitys oli yksimielinen. Evijärven keskustavaltainen valtuusto torppasi luvan nostamiseen enemmistöäänin.